Siemens SL65 Escada

© 2004, Computer Press – www.mobilmania.cz. Jakékoli komerční nebo veřejné využití fotografií je zakázáno.
Pro prohlížení doporučujeme celoobrazovkový mód – v Internet Exploreru stiskněte F11