Automatický geocaching s Garminem Colorado a Oregon

Garmin Colorado a Oregon podporují geocaching víc, než by se mohlo zdát z možností viditelných v navigačním přístroji. Při propojení s programem GSAK lze nalezené keše logovat téměř automaticky. Tento postup používám už několik měsíců, a protože mi často dělá problémy popsat jiným geocacherům, v čem je výhodný, rozhodl jsem se to udělat formou článku. Na závěr zjistíte, že s Colroadem nebo Oregonem ušetříte čas logování i v případě, kdy GSAK nepoužíváte.

Ve stručnosti jde o automatické přesunutí keší v Garminu označených jako nalezené do programu GSAK. Automaticky se označí jako nalezené, přiřadí se ke správnému dni, pomocí parametru User sort, do popisu doplní čas nálezu. Zbývá jen napsat log a vložit ho na stránky geocaching.com.

Tip: Přečtěte si podrobný test Garminu Oregon 300.

V Garminu nezapomenout logovat

Do Garminu Colorado nebo Oregon (postup je funkční na obou přístrojích) běžným způsobem nahrajte keše ve formátu GPX. Jakmile nějakou schránku ajdete, z nabídky Zapsat log zvolte Nalezeno.


Zapíšu log, vyberu jestli jsem našel, nebo ne

Vyplatí se také přidat krátký komentář, pokud nechcete na něco zapomenout – typicky na vložení nebo vyjmutí travelbugu či geocoinu. U Oregonu je volba Přidat komentář od začátku, u Colorada až od posledních firmwarů.


Mohu přidat i textovou poznámku • na Oregonu se docela dobře píše

Tohle udělejte u každé keše, které během dne nebo jiného libovolně dlouhého období najdete.

Všechno se zapisuje

Po příchodu domů připojte Garmin k počítačei a počkejte, až se jeho vnitřní paměť ukáže jako nová disková jednotka. Ve složce Garmin na ní najdete textový soubor geocache_visits.txt, ve kterém jsou zaznamenány všechny vaše nálezy a jiné akce. To ale jen pro pochopení následujících akcí, ve skutečnosti se o něj vůbec nebudete muset starat. 


Obsah složky GPX na disku Garminu • textový soubor se zaznamenanými kešemi

Spusťte program GSAK, ve kterém máte nahranou databází keší z oblastí, které jste navštívili. Je to důležité, protože makro, o kterém bude za chvilku řeč, začne keše ze souboru vygenerovaného Garminem, párovat s položkami v GSAKu. Protože ale v GSAKu zřejmě plánování výletu za keškami začalo, tato podmínka by měla být vždy splněna.


GSAK: nepostradatelná pomůcka profesionálního geocacher

Před prvním použitím tohoto postupu musíte do GSAKu nainstalovat nové makro Colorado Field Notes Import and Logging. Najdete ho v tomto tématu fóra na webu geocaching.com. Občas se tam podívejte i po instalaci, protože makro se stále vyvíjí a vznikají nové verze. 

Po nainstalování makra otevřete v GSAKu nabídku maker, třeba klávesovou zkratkou Ctrl + M. Objeví se v ní nový řádek ColoradoImportAndLog.gsk. Toto makro vyberte a spusťte.

 
V seznamu maker vyberete ColoradoImportAndLog.gsk

Automatické logování

Makro po spuštění najde připojený Garmin. Potom zobrazí dialog, který často stačí nastavit jen jednou – musí se to ale udělat pečlivě:

  • Vyberte správnou databázi se seznamem keší.
  • Zadejte cestu, na které makro v připojením Garminu najde soubor geocache_visits.txt.
  • Zadejte cestu na pevném disku, kam má makro archivovat zpracované soubory.
  • Vyberte databázi, do které přesouváte nalezené keše.
  • Pokud soubor geocache_visits.txt rovnou po importu nesmažete, vyplatí se nechat zaškrtnuté políčko pro ignorování již zpracovaných nálezů.
  • Můžete zvolit, zda chcete archivovat soubor geocache_visits.txt, nebo zda ho chcete z Garminu i smazat (volím obvykle obě možnosti).
  • Nastavte časové pásmo – rozdíl od GMT. V Česku je to v létě +2.
  • Vyberte, zda se zpracované keše mají v GSAKu označit příznakem User Flag a zda se má do pole User Sort přidat kód s pořadím nálezu pro možnost pozdějšího řazení databáze.
  • Zvolte si, jak má makro zacházet se zaznamenaným datem, časem a poznámkami: co se má zaznamenat, jestli do pole pro log nebo pro poznámku. A jestli se u vícekrát logovaných keší mají informace nahrazovat nebo přidávat.


Makro našlo Oregon • tento dialog je potřeba nastavit, stačí jednou

Vím, vypadá to složitě. Tohle všechno ale uděláte jen jednou, nanejvýš při dalším použití zkontrolujete, zda jsou zvoleny správné databáze. Pak už stačí jen stisknout první tlačítko Import from Colorado (i pro Oregon). Během okamžiku se v novém okně ukáže seznam keší, které byly v Garminu označeny. Ty nalezené jsou očíslovány, jiné zmíněny v samostatných řádcích. Nalezené keše se vyberou díky příznaku User Flag, označí se jako nalezené, se správným datem, aktualizuje se pole User Sort, do poznámek (pátý sloupec) se vloží čas nebo jiné informace.

 
Výsledek: nalezené keše • vybrané, nalezené, ve správném pořadí • u keší, které jsem nenašel, je uveden datum DNF

A co teď dál?

Osobně nyní na makro zapomenu, pokračuji dál v samotném GSAKu. Postupně otvírám poznámky u jednotlivých keší. Do pole pro log napíšu vše, co mám na srdci. Stisknu tlačítko Log cache, text se sám zkopíruje do schránky a v prohlížeči se mi otevře běžná logovací stránka k dané keši na webu geocaching.com. Do webového formuláře vložím obsah schránky a log standardním způsobem uložím. Stejný postup zopakuji u každé keše, kterou jsem našel.


Dialog v GSAKu pro přidání logu

Jde to ale ještě jinak. V makru místo prvního tlačítka Import from Colorado vyberete druhé: Create File for GC. GSAK nyní začne postupně procházet keše, které jste našli, a u každé z nich nabídne dialog pro zapsání logu. Až je všechno hotovo, vygeneruje na disk počítače soubor s názvem například FieldNotes_20080804191625.txt. V prohlížeči pak rovnou otevře stránku na webu geocaching.com, na kterou lze tento soubor nahrát. Když tak učiníte, na stránce FieldNotes stejného webu se všechny keše vypíšou, a postupným vybíráním odkazů Post Log je stačí zalogovat. Kromě toho se keše v GSAKu označí stejným způsobem jako při použití prvního tlačítka v makru.

 
Makro se u každé z nalezených keší zeptá • a vygeneruje takový soubor


Soubor se na této stránce nahraje na web • a tohle je výsledek, u něhož stačí odkazem zalogovat

Dobrá zpráva pro uživatele, kteří vlastní Colorado nebo Oregon, ale nepoužívají GSAK: Všimněte si, že soubor TXT vygenerovaný GSAKem má v podstatě stejnou strukturu jako TXT, které připravil navigační přístroj. Můžete ho také rovnou nahrát na Geocaching.com a nalezené keše pohodlně postupně logovat.

Už nikdy jinak

Toto poloautomatické logování nalezených geokeší považuji za jednu z vlastností, kvůli kterým bych se už nechtěl vrátit zpět ke starším navigačním přístrojům. Šetří mi čas, pamatuje si za mě pořadí nalezených keší, ušetří mi hromadu klikání v GSAKu.

Přestože jsem do návodu napsal víc textu, než jsem původně plánoval, ve skutečnosti je postup velmi jednoduchý. To, co tady popisuji v mnoha odstavcích, je v reálném životě záležitost na pár sekund – a nezáleží na tom, jestli jste našli jednu nebo sto keší.

Diskuze (12) Další článek: Telefon + telefon + televize = Evolve GX650TV

Témata článku: , Ignorování, GEO, Oregon, Automaticky, , GMT, Časové pásmo, Dlouhé období, Colorado, Auto, Color,