ČTÚ upravil podmínky pro přenositelnost telefonních čísel

Český telekomunikační úřad dnes vydal opatření obecné povahy, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností. Úřad přistoupil k úpravě některých podmínek pro přenositelnost na základě vyhodnocení dosavadních poznatků z procesu přenášení čísel v praxi. Vedle řady dílčích změn, jejichž účelem bylo zpřesnění a zjednodušení podmínek přenášení čísel, uvedené opatření nově především:

  • upravilo podmínky ověřování objednávky na přenesení čísla tak, že byly stanoveny konkrétní lhůty pro provedení autorizace účastníka, který chce přenést své číslo, a to včetně zpřesnění počátku jejich běhu,
  • zpřesnilo nároky operátorů, kterým vznikly náklady související se zajištěním ukončení chybně směrovaných volání na přenesená čísla,
  • doplnilo další čísla, která jsou do doby vydání vyhlášky Ministerstva informatiky ČR podle zákona o elektronických komunikacích, opatřením vymezena jako čísla přenositelná v rámci veřejných mobilních telefonních sítích.

Opatření obecné povahy č. OOP/10/01.2007-01 je účinné od 15. února 2007. Úřad toto opatření zveřejnil na svých webových stránkách v částce 4/2007 Telekomunikačního věstníku a na své elektronické úřední desce (viz www.ctu.cz).

Poznámka redakce: telekomunikační věstník najdete konkrétně zde. Zběžným prostudováním jsme nenarazili na žádné zásadní změny v postupu přenosu čísla ze strany zákazníka.

Novinkou je možnost přenesení čísel s předvolbou 601 a také 79, nově se tedy počítá s novým operátorem, který by měl na český telekomunikační trh přijít v půlce roku.

Diskuze (6) Další článek: Výpadek sítě T-Mobile

Témata článku: Operátoři, Pře, Pro +, Uvedené opatření, Telefon, Přenos