SOS: Český Telecom neinformuje zákazníky přesně (oživeno)

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) dnes vydalo tiskovou zprávu, ve které vytýká Českému Telecomu nepřesné a zavádějící informování zákazníků o nových tarifech. Tato tisková zpráva je uvedena na konci tohoto článku. Český Telecom na tutu zprávu zareagoval:


Vyjádření Českého Telecomu

Sdružení na ochranu spotřebitelů vydalo tiskovou zprávu, kde uvádí nepravdivé informace o Českém Telecomu. Podle ní Český Telecom údajně neinformuje přesně své zákazníky. Svá tvrzení si SOS bohužel neověřilo.

Z tiskové zprávy SOS: „Český Telecom deklaruje možnost využít předvolbu operátora u tarifního programu Telefon Mini, ačkoliv to u tohoto tarifu není a nebude možné“

Skutečnost: Veškeré informace jsou pravdivé, využít služby předvolba, tak i volba operátora bude od 11.5. možné u všech tarifů Českému Telecomu, tedy nově i v případě tarifů Telefon Mini a Telefon Expres Mini. Přesně tak, jak bylo oznámeno.

Z tiskové zprávy SOS: „…a to včetně podmínek a poplatků za změnu tarifu.“

Skutečnost: změny cenových programů jsou zcela zdarma

Podle SOS také Český Telecom informace zamlčuje.

Z tiskové zprávy SOS: „…informace o zvýšení paušálních poplatků, které se týkají naprosto všech zákazníků, ve zprávě chybí“.

Skutečnost: Je tomu právě naopak. Tisková zpráva o nových cenových tarifech Českého Telecomu obsahuje veškeré potřebné informace – text shrnuje hlavní změny včetně změny výše cen za užívání telefonní linky. Tuto úpravu zmiňuje hned dvakrát. Přílohou zprávy jsou pak ceníky, které uvádějí ceny jak měsíčních paušálů tak hovorným všech programů.

Každý zákazník navíc přehledný ceník všech tarifů pro domácnosti obdrží spolu s Vyúčtováním za telekomunikační služby (většině již bylo doručeno, zbývající část v nejbližších dnech). Informace jsou na internetových stránkách, poskytují je prodejny Telepoint a Telepoint Partner a operátoři bezplatného Telefonického centra služeb.

Z tiskové zprávy Českého Telecomu

„…v souladu s ním jsme upravili také stávající cenové tarify, včetně měsíčních poplatků, …“

„Razantní snížení hovorného a zavedení neomezeného volání za paušál Českého Telecomu umožnila celková restrukturalizace stávajících tarifů včetně cen za měsíční používání telefonní linky. Ty budou upraveny v průběhu května 2006.“

SOS dále navrhuje: „SOS ČR apeluje k vytvoření nástrojů, např. webových kalkulaček ….“.

Český Telecom děkuje za návrh, tento nástroj již dlouhodobě využívá a svým zákazníkům jej na internetu zpřístupňuje v podobě aplikace: „Výpočet optimálního tarifu a volitelných balíčků“ – jeho aktualizovaná verze byla spuštěna spolu s oznámením cenových úprav.

Informace obsažené v dnešním prohlášení SOS jsou zavádějící a poškozují dobré jméno Českého Telecomu. Společnost si cení zájmu SOS o její služby, v budoucnu ale ocení, bude-li si toto sdružení fakta pro svá prohlášení lépe ověřovat. Správný postup Českého Telecomu dokládá rovněž stanovisko Českého telekomunikačního úřadu, které novou nabídku považuje za další krok k ještě lepšímu fungování telekomunikačního trhu v ČR.

Na základě tohoto vyjádření vydalo SOS opravu své tiskové zprávy:


Nová tisková zpráva Sdužení obrany spotřebitelů ČR

Sdružení obrany spotřebitelů ČR se dlouhodobě zabývá situací na českém telekomunikačním trhu, úrovní jeho konkurenčního prostředí a podáváním přehledných informací spotřebitelům, kteří se ve spletitých podmínkách jednotlivých operátorů jen těžko orientují. Státní orgány by se měly chopit obdobné iniciativy jako Ministerstvo financí v oblasti bankovních služeb.

Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) zaznamenává dlouhodobý nárůst stížností spotřebitelů, kteří se cítí zmateni až oklamáni různými akčními nabídkami operátorů. „Mezi nejčastější problémy patří uvedení podmínek, za kterých lze akční nabídku využít, velmi malým, téměř nečitelným písmem, nebo uvedení pouze odkazu na internet,“ popisuje Tomáš Liškutín, který se v SOS zabývá telekomunikačními otázkami.

Nabídky a ceníky telekomunikačních operátorů jsou pro většinu spotřebitelů nepřehledné a těžko srozumitelné. To dále prohlubují jejich časté změny, a mnohdy i odborníci váhají, jaký bude skutečný dopad. „Ve většině případů, mluví-li operátor o zjednodušení či rebalancování cen, dochází ke zdražení,“ vysvětluje Liškutín a dodává: „Nejde o problém pouze český, např. nedávná studie provedená v Portugalsku zjistila, že většina uživatelů používá nevhodný tarif u mobilního telefonu, a v důsledku toho zaplatí v průměru ročně navíc přes 100 euro. Ovšem je nezbytné s tím začít konečně něco dělat, a to rychle.“

SOS proto apeluje na státní orgány, zejm. Český telekomunikační úřad, aby v zájmu dosažení cílů uvedených v zákoně o elektronických komunikacích vyvolal obdobnou diskuzi ke zlepšení postavení spotřebitelů v telekomunikacích, jaká v současné době probíhá kolem bankovního služeb. Mnohé náměty lze přitom převzít z finančního sektoru takřka doslovně – oznamování změn s dostatečným předstihem včetně informace o konkrétním dopadu na zákazníka na základě jeho uživatelského profilu, vytvoření kalkulaček srovnávající jednotlivé tarify, povinné doporučování nejvhodnějšího tarifu apod.


Původní tisková zpráva Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) se dlouhodobě zabývá situací na českém telekomunikačním trhu, jeho konkurenčním prostředí a podáváním přehledných informací spotřebitelům, kteří se ve spletitých podmínkách jednotlivých operátorů těžko orientují. Zářným příkladem zavádějících informací jsou nové tarify Českého Telecomu.

SOS zaznamenává dlouhodobý nárůst stížností spotřebitelů, kteří se cítí velkými akčními nabídkami operátorů oklamáni. „Mezi nejčastější problémy bývá uvedení podmínek, za kterých lze akční nabídku využít, které jsou uvedeny pro spotřebitele malým, téměř nečitelným písmem, nebo je na propagačním letáčku vedle výhod uveden pouze odkaz na internet,“ popisuje Tomáš Liškutín, který se v SOS zabývá telekomunikačními otázkami.

Tip: přečtěte si podrobné a přesné informace o nových tarifech Českého Telecomu

Za činnost v rozporu s etikou podnikání považuje SOS představení nových tarifů Českého Telecomu, jelikož ve své tiskové zprávě uvádí úspory až 53 % na některé typy volání, přitom informace o zvýšení paušálních poplatků, které se týkají naprosto všech zákazníků, ve zprávě chybí. Novinkou je dvojí účtování jednoho hovoru zákazníkům tarifu Telefon Express Mini s předvolbou operátora, hovor zaplatí jednou alternativnímu operátorovi, podruhé Českému Telecomu téměř šestikorunovým poplatkem za spojení hovoru. „Český Telecom dále deklaruje možnost využít předvolbu operátora u tarifního programu Telefon Mini, ačkoliv to u tohoto tarifu není a nebude možné,“ upozorňuje na nepravdivou informaci Liškutín.

SOS ČR apeluje k vytvoření nástrojů, např. webových kalkulaček s osobním zákaznickým profilem, které by každému spotřebiteli umožnily porovnat náklady při využívání současného měsíčního tarifu s propočtem nákladů ostatních operátorem nabízených tarifních programů, a to včetně podmínek a poplatků za změnu tarifu. „Pro spotřebitele, kteří nemají přístup k internetu, by měla být služba přístupná v prodejnách i u dealerů zajišťujících nabídku telekomunikačních služeb,“ navrhuje Liškutín.

Český telekomunikační úřad, který je regulátorem telekomunikačního trhu v České republice, však překvapivě vítá oznámení Českého Telecomu a „zjednodušené“ tarify považuje za transparentní. „SOS ČR věří, že ČTÚ v budoucnu přijme taková opatření, aby se na trhu rozvíjelo zdravě konkurenční prostředí a informování spotřebitelů bylo co nejpřehlednější,“ uzavírá Liškutín.

Diskuze (29) Další článek: Eurotel Benefit: víkend plný slev

Témata článku: Správný postup, Nejčastější problém, Telecom, Český, Alternativní operátor, Zak, Zákaz, Český Telecom, Pře, Dnešní prohlášení, Aktualizovaná verze, Doporučování, Sos


Určitě si přečtěte