Telefónica podepsala smlouvu o koupi Českého Telecomu

Tisková zpráva

• César Alierta, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Telefónica, a Stanislav Gross, premiér České republiky, se dnes v Praze setkali u příležitosti slavnostního podpisu ke koupi českého operátora.

• Díky akvizici Českého Telecomu rozšíří Telefónica své aktivity na trh státu, který má druhou největší a nejzdravější ekonomiku z loňských nových členů Evropské unie.

• Jedná se o promyšlenou akvizici operátora, který nabízí pevné i mobilní telekomunikační služby, má na svém trhu vůdčí postavení a již od samého počátku vykazuje pro akcionáře Telefóniky atraktivní finanční návratnost.

• Akvizice Českého Telecomu zvýší počet klientů Telefóniky v celosvětovém měřítku na více než 130 milionů.

Praha, 12. dubna 2005 - Předseda představenstva a generální ředitel Telefóniky César Alierta a premiér České republiky Stanislav Gross se dnes v Praze setkali u příležitosti slavnostního podpisu k akvizici 51,1 % podílu v Českém Telecomu španělským operátorem. K podpisu smlouvy došlo šest dní poté, co česká vláda v souladu s doporučením privatizační komise jednomyslně schválila prodej Telecomu společnosti Telefónica.

Promyšlená akvizice integrovaného operátora s vůdčím postavením na svém trhu

Získáním Českého Telecomu Telefónica rozvíjí svou strategii organického růstu spočívající v selektivních akvizicích operátorů působících v pevných i/nebo mobilních telekomunikacích se silným postavením na příslušných trzích, které umožní Telefónice těžit z vyšších úspor z rozsahu tak, aby dále vylepšila své konkurenční postavení a výnosnost svých aktivit.

Český Telecom je vedoucím poskytovatelem pevných a mobilních telekomunikačních služeb v České republice disponující konkurenční výhodou coby jediného integrovaného operátora na českém trhu. V prosinci 2004 společnost provozovala 3,4 milionu pevných linek a měla 4,6 milionu uživatelů mobilních služeb. Obrat společnosti loni dosáhl hodnoty 1.948 milionů EUR se ziskem před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) ve výši 911 milionů EUR a 46,8 % marží.

Jedná se o nejziskovějšího a nejefektivnějšího operátora v regionu s nízkou mírou zadlužení a atraktivním úvěrovým ratingem (rating S&P: A– a rating Moodys: Baa1).

Vzhledem k vysokým a stabilním maržím, významné tvorbě finančních prostředků a relativní velikosti v porovnání s Telefónikou představuje akvizice Českého Telecomu transakci s nízkou mírou rizika.

Telefónica podporuje plány, které připravil úspěšný manažerský tým Českého Telecomu, a je přesvědčena, že integrace společnosti do skupiny s celosvětovou působností i zkušenostmi přinese synergické efekty i zvýšení efektivnosti. Telefónica zvláště podpoří Český Telecom v rozvoji a zajištění vysokého růstového potenciálu českého trhu širokopásmových služeb a služeb třetí generace.

Finančně atraktivní transakce pro akcionáře Telefóniky

Hodnota akvizice 51,1 % Českého Telecomu činí 2.746 milionů EUR a je splatná v eurech při uplatnění směnného kurzu 30,09 Kč za euro. Cena za akcii (502 Kč) byla o 20,8 % vyšší než závěrečný kurz akcií společnosti ze dne předcházejícího podání nabídky a pouze o 4,3 % vyšší než v případě druhé nejvyšší nabídky.

Nabídnutá cena implikuje akviziční násobek 6,4 vůči hodnotě EBITDA roku 2004, který se může dále snížit zhruba na hodnotu 6,0 po povinné nabídce na odkup týkající se zbývajících až 48,9 % akcií společnosti.

Cena povinné nabídky převzetí, o které bude rozhodnuto v následujícím období, bude stanovena jako nejvyšší hodnota z následujících proměnných: 85 % z ceny zaplacené za získání 51,1 % podílu; průměr kurzu akcií Českého Telecomu za šest měsíců předcházejících vzniku povinnosti učinit nabídku; případně ocenění dle posudku nezávislého znalce (1).

Tato transakce umožní zvýšit zisk Telefóniky na akcii o + 0,3 % v roce 2006 a o + 0,8 % v roce 2007 a volné cash flow akcionářům v rozmezí od 2,5 % do 3,0 % v letech 2006 a 2007. Odhaduje se, že tyto ukazatele tvorby hodnoty budou po nabídce na odkup zbývajících akcií ještě příznivější: zisk na akcii by mohl vzrůst o + 1,0 % v roce 2006 a o +1,7 % v roce 2007 a volné cash flow akcionářům by mohlo vzrůst o zhruba 5,0 % - 5,5 % v roce 2006 i 2007.

Akvizicí aktiv s vysokými provozními maržemi a silnou a rostoucí tvorbou finančních prostředků dále posílí finanční hodnotu pro akcionáře i solventnost skupiny Telefónica.

Telefónica – třetí největší telekomunikační operátor na světě

Telefónica, podle tržní kapitalizace třetí největší světová telekomunikační společnost a druhý největší integrovaný operátor v tomto odvětví, je přesvědčena o růstovém potenciálu Českého Telecomu na domácím trhu, kde si drží vůdčí postavení v oblasti pevných i mobilních telekomunikačních služeb. Jako výsledek řídících procesů vykazuje Český Telecom vynikající provozní výsledky a vysoké marže a prezentuje zdravou finanční situaci.

Začlenění Českého Telecomu do skupiny Telefónica dokonale zapadá do strategického cíle Telefóniky stát se v roce 2008 největší a nejlepší integrovanou telekomunikační společností na světě. Akvizice českého operátora umožní Telefónice dosáhnout po celém světě více než 130 milionů zákazníků.

César Alierta, generální ředitel a předseda představenstva Telefóniky, poděkoval české vládě za důvěru, kterou vložila do španělské společnosti, a tlumočil přání Telefóniky přispět k ekonomickému a sociálnímu růstu v České republice prostřednictvím odvětví tak dynamického, jakým telekomunikace jsou. “Jsme potěšeni, že mezi aktiva naší skupiny můžeme zařadit i Český Telecom. Jde o společnost, která byla velmi dobře řízena a věříme, že jí díky svým rozsáhlým zkušenostem v odvětví pomůžeme maximálně využít potenciálu v oblasti růstu i kvality služeb,” uvedl César Alierta.

Harmonogram integrace

Transakce je předmětem schválení orgánů regulace a hospodářské soutěže České republiky i Evropská komise. Dokončení tohoto procesu je očekáváno v průběhu následujících tří měsíců.

Po získání 51,1 % podílu začlení Telefónica aktivity Českého Telecomu v oblasti pevných i mobilních telekomunikací do svých vlastních činností, v nichž má vedoucí postavení na většině trhů, kde působí.

Po vypořádání akvizice 51,1 % podílu vyhlásí Telefónica v souladu s českými zákony nabídku na odkoupení zbývajících akcií Českého Telecomu. Očekává se, že proces povinné nabídky převzetí bude završen v posledním čtvrtletí roku 2005.

(1) Pozn.: Všechny odhady v této tiskové zprávě týkající se dopadů povinné nabídky převzetí pro zbývající akcie vychází z předpokladu ceny pro odkup na úrovni 85 % ceny zaplacené za 51,1 % podíl a z předpokladu 100 % akceptace povinné nabídky.

Další informace o skupině TELEFÓNICA lze nalézt na internetové stránce www.telefonica.es


Projev předsedy představenstva

PROJEV PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA, CÉSARA ALIERTY, U PŘÍLEŽITOSTI PODPISU SMLOUVY O PRODEJI ČESKÉHO TELECOMU

Pane premiére, Vaše Excelence pane velvyslanče, představitelé státních orgánů, pane předsedo Fondu národního majetku, kolegové z Českého Telecomu, dámy a pánové,

Jako předseda představenstva společnosti Telefónica jsem velmi rád, že zde dnes ve Vaší přítomnosti mohu stvrdit podpisem transakci, která se bezpochyby stává mezníkem v historii naší společnosti.

Jsem velmi rád, že mohu být zde, v krásném městě Praze, ve společnosti nejvyšších představitelů vlády České republiky, našeho milého přítele pana velvyslance i našich kolegů z Českého Telecomu.

Na prvním místě bych chtěl poblahopřát panu premiérovi i týmu jeho spolupracovníků za vynikající práci, kterou odvedli během celého procesu privatizace české telekomunikační společnosti. Telefónica se neúčastní privatizace poprvé a mohu Vás na základě naší zkušenosti ujistit, že transparentnost, se kterou operace proběhla, představuje jasnou záruku, která usnadňuje a bude usnadňovat získávání investic.

Za Telefóniku mohu říci, že jsme celý proces vnímali jako velmi hladký. Se zájmem jsme prostudovali vývoj Českého Telecomu, analyzovali jeho kvalitní řízení i jeho růstový potenciál a nakonec jsme učinili nabídku, která dle našeho přesvědčení pomůže přinést hodnotu pro naše akcionáře i naše zákazníky; pro akcionáře i zákazníky Českého Telecomu.

Tímto okamžikem začíná proces, během kterého – v očekávání příslušných schvalovacích rozhodnutí – bychom měli dále prohloubit vzájemné poznání; proces, který bude v souladu s přijatými závazky završen vyhlášením veřejné nabídky na odkup zbývajících akcií Českého Telecomu.

Tímto okamžikem však Telefónica zároveň vstupuje do napínavé fáze, během níž – jak doufáme – budeme moci potvrdit vládě České republiky i celé české společnosti, že jejich volba byla správná.

Telefónica je v současnosti třetí nejvýznamnější telekomunikační společností na světě: hodnota jejích akcií na burze se blíží 70 mld. EUR, zaměstnává více než 174 000 profesionálů a ve světě poskytuje služby více než 123 mil. zákazníků. Brzy nás bude mnohem více. Chceme, abychom dosáhli ještě výše, a jsme si jisti, že Český Telecom pro nás bude představovat nový zdroj růstu a kvality.

Telefónica však především věří v hodnotu společností, v nichž rozvíjí svou činnost. Jako zástupce odvětví tak dynamického, jakým telekomunikace jsou, Telefónica vždy přispívala a bude přispívat k socioekonomickému rozvoji zemí, kde působí. Díky této filosofii jsme připraveni přinést inovace a kvalitu jako svou odpověď na aktuální výzvy české společnosti. Jsme přesvědčeni, že pokud se bude dařit této zemi, bude se dařit i Telefónice, jejím zákazníkům, jejímu týmu profesionálů i jejím akcionářům.

V této souvislosti bych Vám chtěl již dnes tlumočit pevný závazek Telefóniky podílet se na rozvoji informační společnosti v této zemi, aby bylo dosaženo té nejvyšší úrovně, která v Evropském společenství existuje, a přispět tak k posílení konkurenceschopnosti a rozvoji ekonomiky České republiky v tomtéž směru.

Tato země má stabilní ekonomiku, s jasným růstovým horizontem a moderní společností, která rychle přijímá nový technologický pokrok.
 
Hospodářství České republiky vykazuje velmi pozitivní vývoj směrem ke konvergenci s Evropskou unií. Vzhledem k růstu odhadovanému přibližně na 4 % a inflaci, jež se nachází pod kontrolou a pohybuje se pod úrovní 3 %, disponuje dostatečným potenciálem pro přilákání zahraničních investic, které posílí rozvoj infrastruktury a výrobních činností v zemi.

Úsilí vynaložené během posledních let v makroekonomické oblasti, zaměřené na podporu vývozu a získávání nového kapitálu, přineslo své ovoce. Díky němu lze dnes bez sebemenší pochybnosti prohlásit, že Česká republika představuje v Evropě jeden ze států s nejlepší perspektivou růstu a socioekonomického rozvoje.

Vstoupili jsme do úžasné země a chceme naplnit její očekávání. To je náš cíl a naše upřímné přání.

Pane premiére, jménem představenstva společnosti Telefónica Vám děkuji za důvěru, kterou jste v nás vložil, a ujišťuji Vás, že využijeme své mezinárodní zkušenosti a věnujeme veškeré úsilí, abychom napomohli rozvoji telekomunikačního odvětví v této úžasné zemi.

Děkuji Vám za pozornost.

Diskuze (6) Další článek: Nový Samsung se satelitní televizí

Témata článku: Telefónica, Posílení konkurence, Pozitivní vývoj, Nejvyšší hodnota, Česká vláda, Telecom, Nejvyšší představitel, Nový zdroj, Růstový potenciál


Určitě si přečtěte

RECENZE: Xiaomi Mi 10T Lite – 5G je ještě dostupnější a má sexy design

RECENZE: Xiaomi Mi 10T Lite – 5G je ještě dostupnější a má sexy design

** Xiaomi dostává 5G konektivitu do telefonu pod 8 000 Kč ** Líbit se bude i skvělý poměr cena/výbava a dlouhá výdrž ** Benefitem je 120Hz displej s funkcí Adaptive Sync

Martin Miksa | 15

RECENZE: Xiaomi Mi 10T Pro – 144 Hz potěší hráče, 108 Mpx zase fotografy

RECENZE: Xiaomi Mi 10T Pro – 144 Hz potěší hráče, 108 Mpx zase fotografy

**144Hz displej je skvělý, ale klidně může používat jen 90 Hz **5G začíná být zajímavé i u nás a telefon tyto sítě umí **MIUI je dvousečná zbraň a nemusí vyhovovat každému

Jakub Michlovský | 40

RECENZE: Realme 7 Pro – rychlost, která hledá vyzyvatele

RECENZE: Realme 7 Pro – rychlost, která hledá vyzyvatele

** Má hezký design, skvělý poměr ceny a výbavy a 65W dobíjení ** Super AMOLED displej si zamilujete, stejně tak hlavní fotoaparát ** Přesto Reame 7 Pro mile překvapí svou cenou

Martin Miksa | 6

Google Fotky už nebudou zdarma. Co dál? Máte v podstatě dvě možnosti…

Google Fotky už nebudou zdarma. Co dál? Máte v podstatě dvě možnosti…

** Google od června 2021 zásadně omezí službu Google Fotky. ** Jednou z alternativ je záloha na vlastní NAS. ** Srovnali jsme obě metody po stránce ceny i funkcí.

Jiří Kuruc, Filip Kůžel, Jakub Michlovský | 109

Týden Živě: On fakt dnes ještě někdo stahuje filmy z Ulož.to?

Týden Živě: On fakt dnes ještě někdo stahuje filmy z Ulož.to?

** Kauza Ulož.to a proč my dva už (moc) newarezíme ** Windows 10X existují, ale nabízí se otázka proč ** Nissan ukázal vizi kanceláře v podobě karavanu

Jakub Čížek, Vladislav Kluska | 28

Samsung Galaxy S21 Ultra: Klenot vyšperkovaný dvěma teleobjektivy

Samsung Galaxy S21 Ultra: Klenot vyšperkovaný dvěma teleobjektivy

** Pokud chcete to nej, chcete Galaxy S21 Ultra ** Špičkový foťák doplňují dva teleobjektivy a 100× Space Zoom ** Překvapivým bonusem je dotykové pero S Pen

Martin Chroust | 95