Alcatel One Touch 512: inženýrské pohlazení (test)

Alcatel OT 512 je mladším sourozencem známého modelu 511. I přesto, že jsme už dopředu věděli, s jakými novinkami pětsetdvanáctka přijde, teprve nyní můžeme podrobit telefon důkladnému testování.
Alcatel One Touch 512: inženýrské pohlazení (test)

Alcatel OT 512 je dlouho očekávaný bráška povedeného prcka OT 511. Zdědil po něm téměř vše, od proporcí až po software. Inženýři Alcatelu se při tvorbě moc nezapotili, ale to ani nebylo v úmyslu. Alcatel má s OT 512 jiné plány. Tento model si výrobce opět označil jako mobil pro zábavu, kde jsou funkce vlastně zbytečné, protože uživatelé raději loga, melodie, obrázky…

Poznámka: Oba modely OT 511 i 512 jsou téměř stejné. Jestliže jste četli recenzi na 511, můžete si přečíst první odstavec o odlišném vzhledu a pak skočit až na konec, kde změny shrneme. Jestliže neznáte ani Alcatel OT 511, čtěte dál. Všechny připomínky lze vztáhnout i na starší model.

Jiný kabátek, jiné kukátko

Alcatel OT 512 se již na první pohled liší jinou barvou kabátku. Stříbrobarevná kombinace byla vystřídána za platinově stříbrnou či šampaňsky metalízovou barvu. Barevné postranní pruhy byly přemalovány na tmavě šedou. Celkově lze vzhled telefonu považovat za elegantní, nebude však mládež spíše preferovat barevné kombinace OT 511? Přední strana těla přístroje je z aluminia, které údajně mnohem lépe pohlcuje záření z mobilu. Zadní plastová skořepina je však již z plastu. Poznáte to jednoduše – zkuste si obě strany přístroje přiložit na tvář. Zjistíte, že přední strana kovově „studí“. Celkové zpracování telefonu je opravdu solidní, zadní plastová skořepina dá o sobě vědět až při opravdu silném (rozuměj – nepřirozeném) stisku.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Pocit výjimečnosti navodí nové podsvícení displeje. Klasickou zelenou vystřídala světlounce modrá barva a pouhé dvě diody navíc neobvykle umístěné levé straně podsvítí displej kupodivu velmi rovnoměrně. Displej si můžete ozdobit jedním z pětačtyřiceti základních obrázků, další lze stáhnout z internetu prostřednictvím AlcatelClanu nebo i zasláním textovou zprávou. Displej v pohotovostním stavu zobrazuje digitální hodiny, datum, název operátora, sílu signálu i baterie a další stavové informace – to vše v případě zvolení malého obrázku. Vyberete-li velký obrázek, budete se muset obejít bez datumu. Displej je mírně zapuštěn pod okolní povrch, čímž se pravděpodobnost poškrábání podstatně sníží.

Klepněte pro větší obrázek

Tlačítka jsou vyvedena z tvrdého plastu, což byl bezesporu dobrý krok. Stisk je jistý a při psaní budete stoprocentně přesní. Klávesnice je velmi povedená, ale co to podsvícení? Nejen, že je vyvedeno v oranžové barvě, ale navíc svítí jedno tlačítko víc a jedno míň. Zatímco hvězdička, nula a křížek září, tlačítka 4,7,6 a 9 se utápí ve tmě. Když jsem poprvé dostal Alcatel OT 512 do ruky, myslel jsem si, že dioda mezi čtyřkou a sedmičkou nesvítí a že mám vadný kus. Večer jsem se přesvědčil, že tomu tak bohužel není. Nemůžu zodpovědně říct, jestli je pro výrobce velký problém v dnešní době udělat kvalitní podsvícení.

Ovládání a menu

Ovládání je realizováno opět pomocí třísměnového joystiku. Ten zajišťuje pohyb nahoru a dolů. Stiskem potvrzujeme volby. Nalevo od hlavního ovládacího prvku je korekční tlačítko, které též slouží pro vynoření z menu o úroveň na horu. Osobně nepovažuji ne/intuitivnost ovládání za podstatnou vlastnost telefonu, jelikož zvyknout si na cokoli je jen otázkou času. Menu je strukturováno logicky a přehledně.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Již od dob Alcatelu OT 30x lze hluboko vnořené položky menu přesunout do hlavní nabídky. Jak na to? Najeďte na kýženou volbu – třeba hlasitost vyzvánění – a podržte dlouze jedničku. Odsouhlaste informaci o přesunutí a položka je v hlavním menu. Další položky vyberete stejným způsobem, jen zvolíte dvojku, trojku atd. Položky se budou podle zvoleného čísla řadit. Položku z hlavního menu vymažete jednoduše: najeďte na nechtěnou položku, podržte nulu a odsouhlaste informaci o vymazání.

Telefonní seznam a hovory

Do telefonního seznamu se z pohotovostního režimu dostanete šipkou dolů. Jednou z mála novinek Alcatelu OT 512 je paměť na 250 položek seznamu. Ke každému jménu lze přiřadit tři různá telefonní čísla (položky) – mobil, práce a domov a každé telefonní číslo si uzme jednu pozici. Paměť telefonu i obsah SIM karty se zobrazuje najednou, dejte si tedy pozor při kopírování obsahu karty do telefonu. Zvolíte-li přesun bez výmazu SIM karty, bude váš seznam obsahovat každé jméno dvakrát pod sebou což je velmi nepřehledné a nepraktické. Stane-li se vám stejně jako mně tato nepříjemnost, nezbývá, než desítky záznamů vymazat postupně. Řešením je i kompletní reset telefonu (zadáním ###847#OK) ale pamatujte na to, že přijdete o všechna nastavení, uložená slova ve slovníku Zi, předdefinované zprávy i vlastní melodie. Osobně tedy ukládám záznamy na SIM kartu a až bude plná, začnu ukládat do telefonu.

Klepněte pro větší obrázek

Jednotlivá jména lze zařadit do jedné ze tří skupin: Osobní, Práce, Jiné a tyto skupiny lze odlišit jiným zvoněním. Seznam lze též setřídit – na prvních pozicích budou jména ze skupiny osobní, pod nimi budou jména kategorie práce a pak teprve ostatní. Hlasem lze vytáčet celkem 50 (!) jmen ze seznamu. Dal jsem si tu práci a všech padesát záznamů přiřadil ke jménům. I v této situaci byl telefon překvapivě přesný a obdivuhodně rychlý. Jakmile jsem se však pohyboval v hlučném prostředí, hlasové vytáčení už příliš přesné nebylo. Řekl bych, že hlasové vytáčení svou přesností nijak nevybočuje z průměru ostatních telefonů.

Dobrý tip: Používejte co nejméně položek hlasového vytáčení. Telefon bude při rozpoznání přesnější. Navíc – počet hlasových vytáčení se odrazí na kapacitě hlasového záznamníku i paměti pro stažené obrázky a melodie – paměť je totiž sdílená.

Práce s textovkami

Hned na úvod si musím postesknout nad absencí přímé paměti na textové zprávy. Někteří čtenáři však vědí, že se do Alcatelu několik desítek textových zpráv vleze, jen se na to musí oklikou. V příchozích zprávách vyberte danou textovku, zvolte prohlížet a nyní z menu vyberte Uložit předdef. Zvolit si můžete dokonce i název textovky. Zprávy se však samozřejmě neukládají automaticky a tak jsme při přijímání více textovek najednou omezeni kapacitami našich SIM karet.

Do menu textových zpráv se dostaneme z pohotovostního stavu šipkou nahoru. Máte-li telefon nový, doporučuji zapnout doručenky zpráv v menu Parametry – Doručenka. Doručenku musíte aktivovat také po každém vyjmutí baterie – telefon tuto volbu, stejně jako čas i datum zapomene.

Klepněte pro větší obrázek

Rozdělení zpráv na Nepřečtené a Přečtené, a ty na přijaté, k odeslání a uložené se může zdát na první pohled nepřehledné a matoucí, zvyknout si je však otázka několika textovek. V základním menu textových zpráv nalezneme i onu položku MéPředdef., o které se zmiňuji v prvním odstavci.

Pro novou textovku vybereme ze základního menu Vytvořit. Telefon nám dá na výběr pět základních předdefinovaných zpráv typu Zavolám za chvíli plus naše vlastní zprávy uložené do předdefinovaných. Zkouším napsat novou zprávu těšíce se na pohodlí díky českému slovníku Zi. Jaké však bylo mé zklamání z kvalit a schopností zetíčka. Když Petr Broža v Mobilitách číslo 12/2001 srovnával oba slovníky T9 a Zi, zmínil se o tom, že je Zi mnohem méně kvalitnější – resp. se musí učit víc slov než T9. Toto se bohužel při psaní na Alcatelu OT 512 více než potvrdilo. Pro představu: telefon neumí slova jako tobě, uspořádám, myš, slunce, Barboro, nádraží, autobusem, nějak, bych a naopak zná slova, která by rozhodně redakční cenzurou neprošla. Připravte se tedy na to, že budete svůj Alcatel učit, učit a učit…. Do slovníku starého Alcatelu OT30x se vlezlo zhruba půl třetího sta vlastních slov a stejnou kapacitu bude mít jistě i Alcatel OT 512. Alcatel na rozdíl telefonů s T9 obsahuje vlastní položku v menu (je to Nastavení – Slovník), která nabízí ukládání, změnu či mazání vlastních slov ve slovníku.

Samotné psaní textových zpráv je velmi rychlé, což osobně považuji za podstatnou vlastnost mobilního telefonu pro mladé. Zpomalení není patrné ani na konci textovek. Přepínání mezi velkými/malými písmeny a režimem číslic se přepíná křížkem. Pod křížkem nalezneme i grafické vkládání speciálních znaků, což nepovažuji za nejšťastnější řešení – musíte totiž překliknout na velké písmo, malé písmo, vložit znak a pak se vrátit přes vkládání číslic. Opět se vrátím do minulosti – starší Alcately měly výběr speciálních znaků pod hvězdičkou, která je nyní nevyužitá. Alcatel ani dnes neumí odpočítávat napsané znaky, což je nepříjemné, jelikož OT512 respektuje dlouhé textové zprávy, které nelze vypnout. To, do kolika SMS bude zpráva rozdělena, se dozvíte až před odesláním a pak musíte dodatečně zprávu zkracovat - nechcete-li odeslat víc jak jednu zprávu. Trochu nešikovné.

Sám Alcatel presentuje svou řadu OT 51x jako telefon pro zábavu. K tomu patří i rozšířené textové zprávy EMS, které umí spolu s textem odeslat i obrázek či melodii. Jak známo, kompatibilita poněkud pokulhává což dokazuje i drobný test. Odeslal jsem z Ericssona T39m na Alcatel OT 512 vlastní obrázek a melodii. Alcatel zobrazil obrázek korektně, melodie však byla úplně jiná. Stejného výsledku jsem se dočkal i v opačném směru – tedy při posílání z Alcatelu na Ericsson. Jeden obrázek si v textovce na obou telefonech uzmul celkem 151 znaků, obyčejný zvuk pět a melodie deset znaků, tyto hodnoty se však mohou lišit.

Přijaté obrázky i melodie můžete na Alcatelu ukládat, obrázek můžete posílat dál nebo si jej uložit na pozadí displeje. U melodie platí to samé, jen chci upozornit, že budou na dvou telefonech různé značky velmi odlišné (melodie z T39m je v Alcatelu opravdu neposlouchatelná).

Všechna stažená data (obrázky, melodie) naleznete v záložce Moje Volby - Stažená data. Upozorňuji, že každý obrázek i melodie zabírají určité místo a kapacita telefonu není nekonečná. Paměť pro obrázky je sdílená s pamětí na hlasové poznámky a hlasová vytáčení.

Témata článku: Alcatel, Recenze, Alcatel One Touch 512, Vadný kus, Inženýr, Desítka procent, Procentuální stav, Půl třetí, Test, One Touch


Určitě si přečtěte

Týden Živě: On fakt dnes ještě někdo stahuje filmy z Ulož.to?

Týden Živě: On fakt dnes ještě někdo stahuje filmy z Ulož.to?

** Kauza Ulož.to a proč my dva už (moc) newarezíme ** Windows 10X existují, ale nabízí se otázka proč ** Nissan ukázal vizi kanceláře v podobě karavanu

Jakub Čížek, Vladislav Kluska | 28

RECENZE: Redmi Note 9 Pro – impérium vrací úder

RECENZE: Redmi Note 9 Pro – impérium vrací úder

** Redmi Note 9 Pro se chlubí čtveřicí snímačů s až 64Mpx rozlišením ** 5 020mAh baterie zajistí dobrou výdrž a podporuje až 30W dobíjení ** Snapdragon 720G ve spolupráci s 6GB RAM zajistí dostatek výkonu

Milan Měchura | 21

Testujeme Samsung Galaxy S21 Ultra: Když chcete smartphone bez kompromisů

Testujeme Samsung Galaxy S21 Ultra: Když chcete smartphone bez kompromisů

** Včera jej Samsung představil, dnes pro vás máme první dojmy ** Galaxy S21 Ultra je povedené univerzální zařízení od Samsungu ** Líbit se vám bude foťák i podpora stylusu

Martin Chroust | 72