Český Telecom vs. Eurotel: boj o moc, nebo něco víc?

Dramatický souboj Berdár vs Valeski ukazuje, jak pracně musí Telecom usilovat o ovládnutí společnosti, která mu patří. Okolo celé věci je ale opět více emocí, než by si zasloužila.
Český Telecom vs. Eurotel: boj o moc, nebo něco víc?
Český Telecom se pokouší odvolat jednatele své dceřiné společnosti Eurotelu. První jedovaté šípy se dostaly na veřejnost už poté, co Český Telecom zakázal Eurotelu start technologie CDMA. Tehdy vlastně začalo být veřejně známé, že mezi relativně novým šéfem Telecomu Gabrielem Berdárem a dlouholetým ředitelem Eurotelu Terence Valeskim je zásadní spor: zda osobní, který přerostl v mocenský, nebo naopak, už ani není důležité. První odvolání Valeskiho neprošlo – dozorčí rada, která jediná má pravomoc toto schválit, hlasovala těsně 7:6 proti. Nešlo však přímo o zamítnutí odvolání, ale o odklad, než bude mít dozorčí rada „více podkladů“.

K událostem napsal zasvěcený komentář Patrick Zandl a ve svém dalším článku se věnoval osobě Terence Valeskiho, o kterou je spor. Nemohu se ale zbavit dojmu, že okolo celé věci je opět více emocí, než by si zasloužila, a že se začíná spřádat mytologie, o „boji mezi americkým a českým řízením, mezi čistými čísly a partyzánským bojem z týla“, jak píše Patrick.

Do pozadí zatím nikdo nevidí

Český Telecom svoji dceřinou firmu Eurotel stoprocentně vlastní, ale neovládá ji přímo manažersky. Z dob různých vlastníků v obou firmách – Američané v Eurotelu, Holanďané a Švýcaři v Českém Telecomu – se vytvořilo takové uspořádání, které by zabránilo jednoduchému ovládání té či oné firmy jediným subjektem. Existují různá pravidla a pojistky, která automaticky nezmizí se změnou vlastnické struktury. Český Telecom vystřídal několik ředitelů a nejistota nejen manažerská, ale podnikatelská (tj. co má firma vlastně dělat a jak) je v něm doslova hmatatelná. Eurotel je po léta veden jasně a přímočaře jedinou osobou. Nemůžeme z toho ale hned vyvozovat, kdo je zlý a kdo je dobrý, kdo schopný a kdo neschopný. Zatímco mobilní operátoři všude na světě měli až donedávna jedinou důležitou podnikatelskou činnost a evidentní podnikatelský cíl, tradiční pevnolinkové telecomy si všude na světě prodělávají nutnou a složitou transformaci.

To, že dnes zřejmě slabší a méně profitabilnější firma plně vlastní společnost, která je silnější a lépe prosperuje, samozřejmě není obvyklé, ale občas se věci takto poskládají. Francouzský Renault například ovládá mnohem silnější firmu Nissan, kterou koupil takřka v bankrotu, ale došlo u ní k zázračnému vzkříšení. Dcera prostě může někdy matku přerůst, ale na jejich vlastnickém vztahu to nic nemění – matka dceru i nadále ovládá. Český Telecom musí být schopen uplatňovat nad svou dceřinou firmou hladce a přímo práva vlastníka; jiná věc ovšem je, že by je měl uplatňovat citlivě. A skutečně není dostatek informací k tomu, zda zákaz provozu technologie CDMA je nebo není rozumné nařízení – vlastnicky provázané firmy by si neměly takto přímo konkurovat a měly by spíše podnikat v rámci společné strategie.

Vyhodit, nebo přistřihnout křidélka?

Je docela kuriózní, jak emotivně je nyní vnímána osoba šéfa Eurotelu Valeskiho – jako toho správného, čistého amerického manažera, kterého chce neschopný moloch nespravedlivě zlikvidovat „protože je moc úspěšný“, přičemž celou věcí ještě prorůstají temné politické nitky. Když si projdeme starší články na internetu, tak se v nich Eurotel vykresluje jako špatná firma, která zdědila monopol a získala neoprávněný náskok, ze kterého nestydatě těží – tedy jako skutečně „pravá dcera své matky“, tj. Telecomu.

Chtělo by to trochu sebereflexe; čisté zlo a čisté dobro je jenom v pohádkách. Jakkoli věříme, že Terence Valeski je výborný manažer, konkurence se na Eurotel přes jeho velký časový náskok silně dotahuje. Rovněž k úvahám o tom, jak správný je ten americký způsob managementu proti tomu špatnému českému už chybí jen výzva k sebebičování se před ředitelstvím Telecomu „ach, jak špatní jsme my, Češi“. Na řízení, které se zaměřuje „jen na čísla“, přičemž generální šéf má naprosto volnou ruku ve všem tak dlouho, dokud těch čísel dosahuje, se na první pohled nedá najít nic špatného. Až potud, když si uvědomíme, že firmy jako Enron nebo Tyco byly také řízeny jen „čísly“.

Je totiž vůbec otázkou, zda chce Telecom Valeskiho „zlikvidovat“, tj. vyhodit jej z firmy, nebo mu jen „přistřihnout křidélka“, tj. přinutit jej a další management Eurotelu, aby poslouchal příkazy svého vlastníka. Ve všech dostupných materiálech se hovoří pouze o jeho odvolání z funkce statutárního orgánu (jednatele), nikoli generálního ředitele. Samozřejmě by to mohl být druhý následný krok, ale o něm můžeme zatím jen spekulovat.

Buď integrace, nebo oddělení

Na první pohled se zkrocení Eurotelu, aby poslouchal, zdá být podnikatelsky nerozumné; jako „osel vede pána“, jak praví stará bajka. Jenomže ani tomu tak nemusí být, neboť je to potřeba posuzovat z pohledů strategických, tj. dlouhodobých podnikatelských záměrů dvojice Český Telecom-Eurotel, a z pohledu plánované privatizace obou společností.

Dlouhodobý podnikatelský záměr této dvojfirmy může jít kterýmkoli ze dvou krajních směrů. Může dojít k jejich úplné integraci do jedné společnosti, která bude schopna poskytovat ucelené telekomunikační služby, a může naopak dojít k jejich úplnému oddělení (tj. až do úrovně vlastníků). Nikdo neumí jednoznačně říci, co je výhodnější – dnes totiž není příliš jasné, kde bude či by měl být za deset, dvacet let pevnolinkový operátor, a dokonce je stejně nejasné, kde by měl být za stejnou dobu mobilní operátor. Wi-Fi, vysokorychlostní Internet a telefonie VoIP jsou tři zásadní technologie na začátku svého rozvoje, které dokáží budoucnost dokonale zamlžit.

Ze stejného důvodu není jasné, jakou metodou privatizace (a kdy provedenou) získá vlastník obou firem, český stát, více peněz. Situace na telekomunikačních trzích se stále rychle mění a dnes se paradoxně znovu objevuje možnost prodeje obou firem odděleně, což by vlastně „negovalo“ zpětnou privatizaci 50 % Eurotelu. Z této zmateně se vyvíjející situace nelze vlastníka, tj. český stát, vinit, protože zde pravidla hry diktují kupci. Legitimní je i to, že dva zástupci vlastníka, tj. ministr Mlynář a ministr Gross, mají na privatizaci dvojfirmy rozdílné názory. Pokud to znamená, že vláda poctivě hledá nejlepší cestu k privatizaci, je to dokonce v pořádku; pokud jsou v tom ovšem mocenské boje samotných ministrů, kteří používají Telecom-Eurotel jako svou munici, tak to ovšem správné není.

Čí bude Český Telecom?

Zbývá zkusit odpovědět na otázku, proč šéf Eurotelu jednoduše nesklopí hlavu a nezačne zástupce svého vlastníka poslouchat na slovo? Je totiž možné, že se Terence Valeski pokusí vybojovat „bitvu svého života“, totiž manažerskou privatizaci Eurotelu, o které již pustil do médií několik opatrných vyjádření. V případě, že by se mu to podařilo, získal by – možná spolu s několika dalšími nejsilnějšími manažery firmy – část akcií společnosti nebo opci na ně. V případě dalšího úspěšného růstu firmy, jejího následného strategického prodeje, prodeje svých akcií nebo exekuce opcí by získal takové peníze, proti kterým je i velmi záviděníhodný plat generálního ředitele Eurotelu jen přilepšením na stravu.

Diskuze (44) Další článek: Daewoo DX30: mobil se dvěma kartami SIM (test)

Témata článku: Operátoři, O2, Ostatní, EU, Exekuce, Podnikatelský záměr, Dostupný materiál, Boj, Mytologie, Český, Český Telecom, Moc, NEC, Euro, Telecom


Určitě si přečtěte