Co vy na to? Měly by školy zakazovat používání smartphonů s aplikacemi místo kalkulaček?

Naše téma otevřel dopis, který poslal Petr Staníček ministru školství a ombudsmanovi. Zajímá ho možnost používání chytrých telefonů s nainstalovanými aplikacemi místo fyzických kalkulaček. Zatímco kalkulačky školy studentům běžně povolují, aplikace v mobilech bývají při matematice často zakázány.

Celé znění dopisu najdete ve spodní části článku, vyjímáme z něj jednu podstatnou část:

Považuju za ostudné, že je něco takového vůbec nutné řešit v roce 2021, kdy vývoj technologií letí exponenciálně nahoru a naše děti vyjdou ze škol do světa, kde i ty dnešní mobily budou vypadat jako trapné primitivní hračky. A že se musím i v téhle době dohadovat s vedením (středních!) škol a bojovat o to, abych svým dětem nemusel pořizovat stejný přístroj, jaký jsem sám nosil do školy už kdysi před 40 lety. Když nic jiného tak proto, že oni v kapse mají stroj, jaký v té době zabíral dvě patra výpočetního střediska a potřeboval půl výkonu místní elektrárny, a v něm nainstalovaných rovnou několik skvělých kalkulaček.

V článcích Co vy na to vždy začínáme anketou:

Budeme rádi, když se víc rozepíšete do diskuze pod článkem. Napište nám svůj názor a pohled na věc. My jsme začali u nás v redakci:

Marek Lutonský

Ne, nezakazovat

Bavíme se samozřejmě o stupních vzdělávání, kde jsou kalkulačky běžně povoleny. Kdy už žáci umí sčítat, násobit… Příčina problému bude možná v tom, že zatímco všechny fyzické kalkulačky umí v podstatě to stejné, aplikace na mobilech se mohou výrazně lišit a škola tím přijde o kontrolu. A hlavně existují nástroje, ve kterých stačí vyfotit rovnici a aplikace/služba okamžitě vrátí správný výsledek včetně postupu řešení.

Ale to je prostě vývoj. Takovou službu může použít student ve škole a potom kdykoli jindy, když bude chtít řešit podobnou úlohu. Už není potřeba znát všechny postupy z hlavy. Student ale musí vědět, jakou metodu řešení u úlohy aplikovat – to za něj smartphone neudělá a to by měla škola naučit.

Školství musí reagovat na okolní reálný svět a v matematice učit, jak najít cesty, které povedou k cíli. Zadat a vyhodnotit stránku s rovnicemi je jednoduché, příklady mohou zůstat desítky let stejné. Užitečnější by ale bylo zadávat úlohy, ke kterým studenti tyto rovnice musí sami najít a sestavit. Tady je lidské myšlení stále nezastupitelné. Že ale potom rovnici v roce 2021 spočítají stroje, nad tím se už není potřeba pozastavovat.

Filip Kůžel

Ne, nezakazovat

Kde může být kalkulačka, může být smartphone.

Jedním dechem dodávám, že rozumím argumentům a obavám učitelů. Na současných mobilech je obtížné oddělit jednu aplikaci (kalkulačku) od dalších, které pustí žáka na internet. To ještě nemusí být špatně, vyhledání informace a vyřešení problému je naopak žádoucí, tak dnes svět funguje. Problém je v tom, že aplikace a internet zpřístupní také komunikaci, takže to celé může dopadnout tak, že problém vyřeší jeden žák a ostatní si jen přečtou hotové řešení.

Složitý problém. Nicméně jsem přesvědčený o tom, že je řešitelný. Správná aplikace, správná pravidla, která bude učitel schopný ohlídat.

Tomáš Holčík

Ano, zakazovat

Ve chvíli, kdy mobilem vyfotíte zadání a aplikace rovnou vygeneruje celý postup řešení, není už řešení matematických úloh úkolem pro logické myšlení a syntézu nabytých znalostí. Samozřejmě existují pokročilé programovatelné kalkulačky schopné téměř podobných výsledků, ale kalkulačky jsou více asistencí než náhradou lidského myšlení. Kalkulačka prostě dovolí dělat chyby výrazně rychleji než počítání na papíru, ale postup cesty k řešení se zásadně nemění. Kalkulačka je také ekvalizér – nízká cena a jednotná „platforma“ znamená rovnou startovní pozici pro všechny bez rozdílu v sociálním statusu.

Martin Miksa

Ne, nezakazovat

Jelikož teprve dokončuji školu, tak mám k tomuto problému velmi blízko a ve škole jsem zažil u pedagogů oba pohledy. Kalkulačky mají za mě určitě z pohledu výuky určitě nezastupitelné místo a minimálně na základních školách by měly být prioritou. Zakazování smartphonů jako náhrady je ale z mého pohledu hloupost. Daný úkol většinou splní lépe a jednodušeji a pokud má učitel strach, že s telefonem bude dítě při výuce podvádět, může zůstat klidný. Pokud dítě podvádět chce, způsob si najde, i když bude používat kalkulačku.

Vladislav Kluska

Ne, nezakazovat

Se smartphony, notebooky a další elektronikou je to ve škole těžké. Na jednu stranu je nutné naučit žáky s moderními technologiemi pracovat, na stranu druhou se to může vymstít a vymknut kontrole. Při běžné hodině jsou smartphony skvělá pomůcka, při testech ale už tak moc ne – jak zaručit, že žák používá jen onu kalkulačku? Asi těžko.

Chtělo by to tak spíše předělat celé školství, což je na jinou debatu. Celé je zkostnatělé a postavené na biflování namísto učení se toho, co člověk reálně potřebuje. Jasně, můžete argumentovat „Ale já tohle fakt někdy použil“, problém ale je, že to žák v moment učení se neví a není mu vysvětleno, proč se to má učit a tak se na to vykašle. Věřím, že když bude mít zájem o to se danou látku naučit, tak částečně odpadne i nutnost opisování a využívání smartphonu k něčemu jinému, než k oné kalkulačce, poznámkám a dalším věcem spojených s výukou.

Lukáš Václavík

Ne, nezakazovat

Myslím, že jedna taková kalkulačka v mobilu otevře pandořinu skříňku, která otřese (nejen) českým školstvím. To totiž není jen matematika, kde by šlo celkem snadno podmínit užívání kalkulačky i mobilu například tím, že žák či student udělá zkoušku, že oblasti XYZ rozumí a že si v budoucnu může práci urychlit, aby se věnoval jiným problémům. Stejně tak by se mohl mobil využívat v jiných předmětech, až by se nakonec zjistilo, že škola bude učit jen „googlit“ a aplikovat zjištěné výsledky v praxi.

Což ale po zvážení všechny plusů a mínusů vidím spíš jako pozitivum. Člověku stačí jen základní sada znalostí, které se stihnou probrat ještě na základní škole. SŠ a VŠ už by měly být více praktické a rozvíjet kritické myšlení, pracovat v týmu a také bychom se měli naučit věci zjednodušovat a automatizovat. Od Marie Terezie se školství moc nezměnilo, svět okolo nás ale ano. Jestli máme vedle budoucích robotů hrát nějakou důstojnou roli, znalost data předání Zlaté buly sicilské nebo schopnost dělit pod sebou na papíru nám nebudou k ničemu.

Dopis Petra Staníčka

Vážený pane ministře, vážený pane ombudsmane,

v dnešní době naprostá většina žáků nosí v kapsách počítače výkonem předstihující nejvýkonnější superpočítače planety před 25 lety. Říká se jim chytré mobily. To, že jejich neuvěřitelné možnosti a výkon většina škol vůbec nedokáže využít a jakkoli je zapojit do výuky, je smutná realita. Ovšem daleko ostudnější je, že mnoho škol odmítá využít aspoň jejich elementární funkce jako kalkulaček, diktafonů, zápisníků nebo map a snaží se úplně zakazovat jakékoli jejich používání. A současně stále nutí žáky pořizovat si a používat prehistrorické nástroje, jako třeba "vědecké" kalkulačky (pojmenované podle toho, že je kdysi před desítkami let používali vědci) nebo tištěné atlasy světa plné dávno neplatných informací.

Argumenty škol proti aktivnímu používání těchto chytrých technologií jsem nikdy moc nepochopil. Většinou se točí kolem tzv. opisování a možnosti dohledávání informací na internetu atd. Přitom aktivní práce se zdroji místo memorování faktů, a kooperace mezi žáky místo kompetence by měly být trendy, kam by se moderní škola měla ubírat a ne se jim stále aktivně bránit. Ale to je na delší a jinou debatu.

Nyní by mě zajímala jediná a zcela konkrétní věc. Jaké parametry by měla splňovat matematická aplikace pro mobilní telefon, aby ji žáci mohli používat ve školách a nebyli nuceni pořizovat si nějaké předpotopní kalkulačky. Dokázali byste z pozice MŠMT takovou aplikaci specifikovat, určit, co musí a co naopak nesmí dělat? Vše je řešitelné a každý požadavek to jen otázka vhodného technického řešení. Pokud by např. taková kalkulačka mohla pracovat pouze v režimu „letadlo“ (tj. s vypnutými komunikačními kanály přístroje) nebo by měla mít tento režim výrazně označený na obrazovce, aby to učitel poznal i na dálku apod., dá se to určitě zařídit.

Nečekám, že nařídit cokoli takového školám by bylo v kompetenci ministerstva. Ale pokud byste takový seznam požadavků na školní kalkulačku dokázali sestavit a školám její použití pouze doporučit, bylo by to určitě dostatečně dobré řešení. Za sebe pak mohu říct, že jakmile taková specifikace bude existovat, udělám vše pro to, aby během krátké chvíle vznikla alespoň jedna aplikace, která tyto požadavky bude splňovat a bude pro všechny zdarma ke stažení.

Pevně věřím, že se k tomuto tématu alespoň vyjádříte. Považuju za ostudné, že je něco takového vůbec nutné řešit v roce 2021, kdy vývoj technologií letí exponenciálně nahoru a naše děti vyjdou ze škol do světa, kde i ty dnešní mobily budou vypadat jako trapné primitivní hračky. A že se musím i v téhle době dohadovat s vedením (středních!) škol a bojovat o to, abych svým dětem nemusel pořizovat stejný přístroj, jaký jsem sám nosil do školy už kdysi před 40 lety. Když nic jiného tak proto, že oni v kapse mají stroj, jaký v té době zabíral dvě patra výpočetního střediska a potřeboval půl výkonu místní elektrárny, a v něm nainstalovaných rovnou několik skvělých kalkulaček.

Ale hlavně jde o ten princip. Protože já chci připravovat děti na svět, kde se používá umělá inteligence, neurální sítě a virtuální realita — a ne na svět kalkulaček, matematických tabulek a logaritmických pravítek. Ten je doufám definitivně v nenávratnu. A jsem přesvědčen, že to není ani cílem ministerstva.

Děkuji a přeji hezký den.

Petr Staníček

Diskuze (86) Další článek: Nositelnosti budou natahovací. Samsung ukázal displej s měřičem srdečního tepu

Témata článku: , , , , , , Zápisník, Sociální status, Myšlení, Škola, Aplikace, Ministerstvo školství, Petra, Zákaz používání, Žák, SMA, Mobil, Lukáš Václavík, Martin Miksa, Používání