ČTÚ: Operátoři musí mít aktuální souhlas zákazníka, aby mohli prodloužit smlouvu

V únorové monitorovací zprávě Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) se objevuje případ nesprávného prodlužování smluv na dobu určitou u mobilních operátorů. Konkrétně mělo jít o zákazníka Vodafonu, kterému operátor po ukončení dvouletého úvazku měl automaticky prodloužit smlouvu na další dva roky. Zákazník přitom souhlas s automatickým prodloužením poskytl při uzavření smlouvy před dvěma lety, mezitím ale vstoupila v účinnost novela Zákona o elektronických komunikacích (ZoEK), která autoprolongace bez aktuálního souhlasu zákazníka nedovoluje. Vodafone si nyní s ČTÚ výklad a aplikaci zákona chce ujasnit.

Podle platné novely ZoEK mají operátoři povinnost informovat spotřebitele s dostatečným předstihem (nejpozději jeden měsíc předem) o blížícím se konci smlouvy a možnostech jejího prodloužení. V případě, že zákazník nijak nezareaguje, má smlouva přejít do formy na dobu neurčitou se všemi výhodami i nevýhodami, co k tomu patří. Zákazník může poté takovou smlouvu ukončit s běžnou výpovědní lhůtou bez sankcí, ale na druhou stranu platí vyšší měsíční paušál než zákazníci s úvazkem.

Z textu monitorovací zprávy:

ČTÚ obdržel dotazy a stížnosti poukazující na praxi operátora Vodafone, který výše uvedené ustanovení zákona aplikuje tak, že sice spotřebitele v dané lhůtě informuje o tom, že se blíží datum konce závazku, nicméně v případě, že spotřebitel udělil souhlas s prodloužením při samotném uzavření smlouvy, tento již nově nevyžaduje. Na ČTÚ se proto obrací řada zákazníků, kteří se cítí být tímto postupem dotčeni, neboť o prodloužení smlouvy nevěděli a nesouhlasí s ním.

I s ohledem na důvodovou zprávu k novele zákona, která informační povinnost operátora zavedla, ČTÚ zastává a v praxi aplikuje právní názor, že úmyslem zákonodárce bylo upravit proces autoprolongace smlouvy tak, aby souhlas spotřebitele s prodloužením smlouvy byl poskytovatelem získán bezprostředně před tím, než k prodloužení dojde. Praxe Vodafone je tak ve zřejmém rozporu se smyslem a účelem této novely zákona. ČTÚ proto informuje spotřebitele, kteří jsou zákazníky Vodafone, a byli v období po 2. září 2017 touto společností informováni o tom, že se blíží konec jejich závazku, avšak nebyl od nich vyžádán souhlas s prodloužením smlouvy, že v jejich případě došlo ze zákona ke změně režimu jejich smlouvy ze smlouvy uzavřené na dobu určitou, na smlouvu na dobu neurčitou.

Pokud se rozhodnou tuto smlouvu ukončit, mohou tak učinit ve standardní výpovědní době, aniž by se na ně vztahovala povinnost k úhradě sankce za předčasné ukončení smlouvy. V případě, že by spotřebitelům, kteří tímto způsobem smlouvu ukončí, byla ze strany Vodafone sankce za předčasné ukončení smlouvy přesto vyúčtována, ČTÚ doporučuje toto vyúčtování u dané společnosti reklamovat a v případě zamítnutí reklamace podat k ČTÚ námitku proti jejímu vyřízení. ČTÚ v případě takových námitek bude zastávat výše uvedený právní názor.

Diskuze (5) Další článek: Samsung Galaxy Tab S5e: Super AMOLED, čtyři reproduktory a tloušťka 5,5 mm!

Témata článku: , , , , , Novela zákona, Souhlas, Operátor, Zákazníci, , Smlouva, Pro +, Prodloužení smlouvy, Prodloužení, Ukončení smlouvy, Vyřízení, Mít, Zak, Spotřebitel,