ČTÚ: operátoři přežili krizi, loňské tržby poklesly nepatrně

Operátoři proto více investují a lidé více volají i SMSkují za méně peněz. Přenese se také více čísel, kterých je u nás dle metodiky EK jen 10,7 milionu.

Patříte-li mezi příznivce statistik, pak by vás mohla zajímat čerstvá zpráva Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) shrnující data z několika oblastí tuzemského telekomunikačního trhu za minulý rok. ČTÚ mimo jiné uvádí, že v roce 2009 došlo k poklesu celkových tržeb ze služeb elektronických komunikací meziročně o 6,0 % na 133,0 mld. Kč. A že v uplynulém kalendářním roce převažovaly tržby v mobilní síti nad tržbami v pevné síti o 33,5 mld. Kč. Čili tuzemští mobilní operátoři se určitě žádného utahování opasků bát nemusí, jiná odvětví šla v krizovém roce 2009 dolů i o desítky procent.

Přesto jedna zajímavost, která s poklesem tržeb souvisí nepřímo: stav zaměstnanců v oboru elektronických komunikací loni poklesl o 6,3 %, takže v průměru pracovalo loni v odvětví 19,3 tisíce osob.

Zpráva se zabývá také celkovými loňskými investicemi, ty do sítí a služeb elektronických komunikací subjektů působících na českém trhu meziročně vzrostly o 12,6 % na 14,4 mld. Kč, investice do hmotných aktiv pevných sítí o 21,3 % na 5,5 mld. Kč a investice do hmotných aktiv mobilních sítí o 1,0 % na 4,5 mld. Kč. U investic do hmotných aktiv v jiných členských státech EU došlo k meziročnímu poklesu o 56,4 % na 0,7 mld. Kč.

Dále zde máme velkou škatuli s názvem mobilní služby a první bod zabývající se počtem aktivních SIM karet. Ze statistiky ČTÚ vyplývá, že od roku 2005 neustále rostl celkový počet aktivních SIM karet až na 14,3 mil. Tempo jejich růstu se však postupně zpomalovalo. Zatímco v roce 2008 činil meziroční růst celkového počtu SIM karet o 4,2 %, v roce 2009 se jejich tempo růstu snížilo o 0,7 procentního bodu.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Grafy ukazující počet a rozdělení aktivních SIM karet

Zajímavé jsou rovněž výsečové grafy alias koláče ukazující poměr mezi pre-paid a post-paid zákazníky nebo chcte-li mezi těmi, kteří si služby předplácí a kteří za ně platí zpětně. V závislosti na použité metodice můžeme dojít k různým výsledkům. Pokud použijeme metodiku ČTÚ, která říká, že za aktivní považovány pre-paid SIM karty, u nichž od posledního dobití kreditu neuběhlo období delší než 13 měsíců dostaneme poměr zhruba 1:1. Počet aktivních SIM dle této metodiky činil 14,3 milionu.

Metodika Evropské komise (EK), která bere jako aktivní jen ty předplacenky, které byly za poslední tři měsíce nějakým způsobem použity, vyplývá, že celé dvě třetiny tuzemských čísel jsou čísla paušální. Jen třetina jich pak je předplacených. To se ovšem nutně muselo projevit na celkovém počtu aktivních SIM, jejichž počet dle této metodiky poklesl na 10,7 milionu, což je dle mého mínění reálnější obraz skutečnosti.

Vyjdeme-li z metodiky ČTÚ, není divu, že penetrace účastníků v mobilních sítích v letech 2005 – 2009 neustále rostla. Tempo růstu penetrace se v porovnání s rokem 2008 v uplynulém kalendářním roce zpomalilo o 0,5 procentního bodu. Ke konci roku 2009 penetrace dosáhla 135,7 %.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Graf znázorňující penetraci mobilních čísel a vývoj provozu volání v letech 2005 až 2009

Loňský rok se nesl rovněž v nárůstu provolaných minut z mobilů. Meziročně vzrostl provoz o 9,1 % na 140 miliard minut. Počet odeslaných SMS zpráv se v uplynulých pěti letech neustále zvyšoval. V roce 2009 se celkový počet odeslaných zpráv meziročně zvýšil o 12,2 % (tj. o 843 mil.) na 7,8 mld. zpráv. Také MMS se odeslalo více, jejich počet stoupl meziročně o 11,02 % (tj. o 5 333 tisíc) na 53 719 tisíc zpráv.

Z údajů ČTÚ dále vyplývá, že pozvolně klesá cena za minutu hovoru, loni to dle zprávy bylo 16,8 %, takže průměrná cena volání vyšla v roce 2009 na 2,71 Kč. Zde si ovšem musíme dát do souvislostí fakt, že miliony (či miliardy) minut ročně provolají spotřebitelé v rámci paušálu či nejrůznějších balíčků a zvýhodnění. A za připomenutí stojí také skutečnost, že některým našim operátorům se dlouhé hovory ale vůbec nelíbí, zejéma pokud zákazník volá do cizí sítě. Co na tom, že kdysi hlasitě propagoval neomezené volání a SMS na pět čísel a lákal na něj zákazníky...

Takže se domácí jinak vysoké sazby pěkně rozmělní. Mobilním operátorům také poklesl průměrný výnos na zákazníka (ARPU). Jak uvádí ČTÚ, zatímco průměrné výnosy na uživatele zůstávaly v letech 2005 – 2008 víceméně na stejné úrovni (v průměru činily 6 326,40 Kč), v roce 2009 meziročně poklesly o téměř 8,8 % na průměrnou výši 5 763,60 Kč. Snížení výše ARPU připisuje ČTÚ lepším nabídkám poskytovatelů mobilních služeb, chováním účastníků při využívání nabídek služeb nebo třeba včetně stále většího využívání datových služeb.

Lidé také stále více využívají možnost přenést mobilní číslo k jinému operátorovi. V roce se 2009 se počet přenosů meziročně zvýšil o 20,3 % na 229,5 tisíc čísel. Od zavedení možnosti přenositelnosti mobilních telefonních čísel v roce 2006 do konce roku 2009 bylo přeneseno celkem 738 tisíc čísel.

A na závěr pár čísel z kapitolky „Širokopásmový přístup na internet“. Není překvapením, že počet přípojek oproti minulým létům vzrostl, meziročně o 16,7 % na zhruba 2,4 milionu. Z toho převažovalo o téměř 7,7 procentního bodu tempo růstu počtu přístupů prostřednictvím ostatních technologií nad tempem růstu počtu přístupů prostřednictvím xDSL.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Vývoj počtu širokopásmových přístupů k internetu za posledních pět let

Penetrace širokopásmových přístupů k síti Internet v letech 2005 – 2009 neustále rostla. Ke konci roku 2009 dosáhla penetrace širokopásmových přístupů k síti Internet 22,9 %. Meziroční tempo růstu penetrace se v posledních letech mírně snižuje a mezi lety 2008 a 2009 činilo 3,26 %. Zbytek zprávy bych označil za část pro zájemnce, podrobně ji můžete prostudovat po stažení (k dispozici zde ve formátu PDF) z webu ČTÚ.

Diskuze (18) Další článek: T-Mobile: kupte si vstupenky na festivaly mobilem

Témata článku: Operátoři, Čerstvá zpráva, Počet přípojek, Poslední dobití, Pře, První bod, Tržby, Kříž, Pokles