ČTÚ pomůže omezit podvodný spoofing. Hovory z podezřelých čísel nebudou vůbec spojeny

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zahájil kroky vedoucí k eliminaci podvodných telefonních praktik, známých jako spoofing. Při spoofingu se volající pomocí podstrčení jiného čísla, než ze kterého skutečně volá, může vydávat za jiný subjekt nebo instituci. Tím může volaného uvést v omyl a na základě tohoto oklamání realizovat nějaký jiný typ podvodného jednání, například vylákání osobních nebo bankovních údajů.

Spoofing lze začít omezovat až po přijetí příslušného všeobecného oprávnění, které musí předtím úřad dle zákona o elektronických komunikacích zkonzultovat s dotčenými subjekty, v tomto případě síťovými mobilními operátory. Po projednání ve veřejné konzultaci a vypořádání připomínek mohou změny ve všeobecném oprávnění začít platit.

Záměrem úřadu je omezit podvodný spoofing a jeho dopady dvěma různými způsoby. Prvním je blokace takových volání, která přicházejí ze zahraničí, ale volající je přitom označen číslem, které by ze zahraničí přicházet nemělo. Druhým je označování volajícího účastníka skutečným telefonním číslem spojeným s tímto účastníkem a službou v signalizační zprávě volání.

Spoofing je možný díky manipulaci s parametrem mobilní sítě označovaným jako CLI (Calling Line Identification). Díky tomu mohou podvodníci předstírat, že jsou například infolinka banky nebo jiné věrohodné instituce. Jde tedy o zneužívanou, ale jinak legitimní funkci sítě (slovo spoofing samo o sobě značí právě změnu identifikace volajícího, která nemusí být za všech okolností podvodná, ale právě kvůli častému zneužívání spoofing už získal pejorativní nádech).

Mobilní čísla nelze zcela zablokovat

První typ blokace bude zjišťovat, zda číslo volající ze zahraničí nemá zůstávat v Česku. Na vstupních bodech určených pro propojení volání ze zahraničí do České republiky bude prováděna analýza, která bude vyhodnocovat, zda není volající označen takovým českým číslem (s předvolbou +420), které by nemělo přicházet ze zahraničí – to znamená česká pevná linka, číslo zkrácené volby nebo některé jiné speciální číslo. Pokud by tomu tak bylo, nedojde ke spojení volání.

Blokování se z principu nemůže vztahovat na mobilní čísla, ta totiž z roamingu, tudíž ze zahraniční sítě volat mohou a plošná blokace by zabránila například běžnému volání jednotlivců z dovolené apod. Zneužívání českých mobilních čísel volajících ze zahraničí tak budou muset odhalovat sami mobilní operátoři pomocí ochranných mechanismů ve svých systémech.

Druhý typ blokace připravovaný ČTÚ cílí primárně na volání, která jsou iniciována v České republice. Zakotvuje pravidla pro to, jakou informaci (telefonní číslo) může operátor vkládat do signalizační zprávy pro označení volajícího účastníka. Cílem je zajistit, aby toto označení vždy obsahovalo reálné telefonní číslo provázané s konkrétním účastníkem či službou elektronických komunikací a zamezilo se tak situacím, kdy je zde uveden nesprávný údaj.

Diskuze (10) Další článek: Co (ne)dělat, když iPhone zahlásí tekutinu v nabíjecím konektoru. Apple výslovně zakazuje vysoušení v rýži

Témata článku: , , , Zahraničí, Mobilní operátor, Blokace, Číslo, Elektronická komunikace, Hovor, Volání, Účastník, Česká republika