ČTÚ: Při přenosu čísla by neměl původní operátor účtovat paušál za celé období

Český telekomunikační úřad v rámci své agendy řeší i stížnosti spotřebitelů na poskytovatele služeb elektronických komunikací – obrátit se na úřad může každý zákazník, jenž se cítí poškozen jednáním svého operátora. Při posuzování účastnických sporů se nelze vždy opřít o Zákon o elektronických komunikacích (ZEK), který nepostihuje všechny detaily a specifika, a tak musí ČTÚ rozhodovat podle jiných norem.

V takových případech ČTÚ postupuje v rámci zásad poctivého obchodního styku vyplývajících ze soukromoprávních předpisů, především z občanského zákoníku, a zohledňuje kontext celé situace, jakož i obecné právní zásady. Takovým případem je například otázka fakturace paušálních služeb v případě, kdy dojde k přenosu telefonního čísla (a tedy odchodu zákazníka) k jinému operátorovi v průběhu zúčtovacího období.

Na co zákon nemyslí

Častým jádrem sporů může být otázka, zda si původní operátor může při odchodu zákazníka například v polovině měsíce účtovat celý paušál nebo jen jeho část. Přístup k fakturaci v tomto konkrétním případě ZEK ani žádná jiná zákonná úprava neřeší, a tak ČTÚ tuto otázku posuzuje z hlediska zásad poctivého obchodního styku vyplývajících z občanského zákoníku. Ten zakazuje ujednání odporující dobrým mravům a zároveň ukládá každému povinnost jednat v právním styku poctivě.

„Skutečnost, že by odcházející zákazník byl nucen uhradit paušální částku za období, v němž již nemohl poskytovanou službu fakticky využívat, a která ani již nemohla být poskytována z důvodu přenosu telefonního čísla k jinému poskytovateli, nelze považovat za postup zohledňující zájmy zákazníka, obzvláště za situace, kdy již v daném období je tento zákazník povinen hradit rovněž služby poskytované přejímajícím poskytovatelem,“ vysvětluje úřad svůj postoj při rozhodování v prosincové monitorovací zprávě.

ČTÚ proto z výše uvedených důvodů považuje za neplatná taková smluvní ujednání, podle nichž by operátor zákazníkovi při přenesení čísla v průběhu zúčtovacího období účtoval cenu služeb za celé toto období. Při odchodu od původního operátora by měla být účtována pouze poměrná část měsíčního paušálu, a to nejdéle k datu přenesení čísla k novému operátorovi.

Neslavný konec 5G aukce. Česko nebude mít 4. operátora:

Diskuze (7) Další článek: Tady byste Android určitě nehledali. Xiaomi představilo novou čtečku knih

Témata článku: Operátoři, Přenos čísla, Paušál, ČTÚ, ZEK, Legislativa, Smlouvy, Operátor, Celé období, Styk, Zákazníci, Česká republika, Elektronická komunikace, Přenos