ČTÚ si dláždí cestu k regulaci. Podmínky pro virtuální operátory jsou pokřivené

  • Virtuálům u nás pšenka nekvete, ČTÚ analyzoval trh a říká proč
  • Síťoví operátoři drží virtuály na uzdě, ti sotva přežívají
  • V budoucnu by se to mohlo změnit vlivem regulace, ale cesta je dlouhá

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal tiskovou zprávu s nadpisem „Na trhu přístupu k mobilním službám neprobíhá efektivní hospodářská soutěž, ukázal test tří kritérií“.

Než začnete jásat, že operátoři konečně dostanou přes prsty, je potřeba pár věcí vyjasnit. Jedná se o trh velkoobchodní, který sice zahrnuje volání, SMS a datové služby, ale nejedná se o trh, na kterém tyto komodity nakupují běžní smrtelníci ani firmy, jakožto koneční spotřebitelé.

Na tomto trhu působí na straně nabídky síťoví operátoři (MNO) a tzv. virtuální operátoři zpřístupňující mobilní síť (MVNE, prostředník mezi MNO a klasickým virtuálem) a na straně poptávky právě virtuálové (MVNO). Kdo je kdo se dočtete zde. Tzv. test tří kritérií byl naplněn, čili existuje předpoklad pro to, aby trh byl regulován.

Proč virtuálové živoří?

V čem je problém? Pozice virtuálů vůči síťovým operátorům. Ti v současné době živoří (mají cca 4 % trhu), jelikož ceny a podmínky, které jim nastavují síťoví operátoři, jim nic víc neumožňují. Jinak řečeno, současný stav virtuálům neumožňuje na trhu působit a rozvíjet se tak, aby mohli reagovat na jeho vývoj a nabídky síťových operátorů.

Požádali jsme regulátora, aby nám výše uvedené vysvětlil:

„Máme indicie, že bariéry vstupu na trh pro virtuální operátory různých druhů existují a nejsou dočasné. Dále máme za zjištěné, že nastavené podmínky velkoobchodních smluv způsobují tržní problémy a brání dalšímu a účinnějšímu rozvoji konkurence. Navíc vývoj podmínek velkoobchodních smluv zaostává za vývojem maloobchodního trhu a to také brání rozvoji konkurence na velkoobchodním a přeneseně i maloobchodním trhu.“

Pokřivení velkoobchodního trhu vnímá ČTÚ s přesahem na trh maloobchodní (trh spotřebitelů, firem, organizací, kteří minuty a data zkonzumují).

Maximálně zjednodušeně řečeno: jestliže se virtuální operátor vlivem nastavení komerčních smluv se síťovým operátorem nedostane na takovou cenu, aby mohl efektivně síťovému operátorovi konkurovat, je něco špatně a jeho podnikání ztrácí smysl. Což shodou náhod vyhovuje právě jen velkým síťovým operátorům.

Cesta je ještě dlouhá

ČTÚ si zatím jen dláždí cestu k možné regulaci. O výsledku vyrozuměl ÚOHS a zahajuje veřejnou konzultaci. Následovat bude vyhodnocení došlých připomínek, zaslání na ÚOHS k připomínkám, dále zaslání k notifikaci Evropské komisi a na základě toho bude rozhodnuto, jestli daný velkoobchodní trh bude zařazen mezi relevantní trhy nebo ne.

Pokud ano, pak se začne pracovat na analýze relevantního trhu a v rámci ní budou nalezeny podniky s významnou tržní silou (SMP). Pak se bude uvažovat o přípustné formě regulace (cenová/necenová), následně budou vydána příslušná rozhodnutí, připomínkována, připomínky vypořádány, zaslána notifikace Evropské komisi... Všechno má své lhůty, takže jde o proces na dlouhé měsíce.

Test tří kritérií zahrnuje:

  • existenci značných, a nikoliv dočasných strukturálních, právních nebo regulačních překážek vstupu,
  • strukturu trhu, který v daném časovém horizontu nesměřuje k účinné hospodářské soutěži, a to s ohledem na stav hospodářské soutěže založené na infrastruktuře a jiné hospodářské soutěže, které vyvolávají překážky vstupu a
  • samo právo hospodářské soutěže není schopno dostatečně reagovat na uvedené selhání.

Kritéria musí být naplněna kumulativně, což se nyní stalo.

První skuteční virtuálové u nás začali vznikat v roce 2013, dnes obsluhují jen zanedbatelnou část trhu, zejména ti virtuálové, kteří nejsou nijak majetkově propojeni se síťovým operátorem. Veřejná konzultace bude trvat měsíc.

Zrušený evropský roaming je brutální vražda virtuálních operátorů:

Diskuze (54) Další článek: Většina firem bude ochotných připlatit za internet věcí přes 5G

Témata článku: , , , , , , Výše, Brutální vražda, Nastavená podmínka, Konzultace, Veřejná konzultace, Maloobchodní trh, Současná doba, Spotřebitel, Klasický virtuálem, Pro +, Konečný spotřebitel, Běžný smrtelník, Dlouhý měsíc, Horizont, Datová služba, Virtuální operát, Operátor, Síťový operátor, Relevantní trh