ČTÚ stvrzuje analýzou: Mobilní trh potřebuje regulaci. Operátoři jako jeden muž nesouhlasí

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dokončil analýzu velkoobchodního mobilního trhu (v úřední řeči zní přesný název dokumentu „Analýza relevantního trhu č. 3 ve smyslu OOP/1/05.2021-5 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám“) a potvrdil tak to, co naznačoval už dříve – trh je vhodný pro regulaci ex ante, tzn. „preventivní“ regulaci, která má zabránit nesoutěžnímu pokřivení trhu.

Analýza ČTÚ konstatovala společnou dominanci mobilních operátorů na trhu, který tak vykazuje charakter oligopolu. Tržní selhání ilustruje výší velko-obchodních cen dat za 1 přenesený MB. To je zprůměrovaná cena, kterou velcí operátoři účtují těm virtuálním. Ti se pak musí od této ceny při tvorbě vlastních nabídek pro koncové zákazníky odpíchnout, cena pro spotřebitele je navýšena o marži virtuála.

„V období 2015–2020 byla velkoobchodní cena vždy vyšší nebo minimálně rovna ceně maloobchodní. V roce 2020 dosáhla průměrná maloobchodní cena 1 MB přenesených dat úroveň přibližně 0,05 Kč bez DPH a průměrná velkoobchodní cena úroveň 0,09 Kč bez DPH. Velkoobchodní cena tedy činila téměř dvojnásobek maloobchodní ceny,“ rozebírá analýza.

ČTÚ: „Bez zásahu se trh nezmění ani za 5 let“

Vyšší velkoobchodní cena než ta maloobchodní ovšem znamená, že virtuálové nemohou tvořit dostatečně konkurenceschopné nabídky, protože i kdyby podnikali s nulovou marží, zákazník u tarifů s objemem nad 2 GB dat zpravidla vždy najde výhodnější nabídky u velkých operátorů a nemá tak důvod využívat služeb virtuála.

Další ze závěrů analýzy konstatuje, že „k dnešnímu dni, ani ve střednědobém výhledu následujících 5 let nelze bez regulačního zásahu očekávat zásadní změnu v míře efektivní hospodářské soutěže na velkoobchodním ani podřazeném maloobchodním trhu mobilních služeb.“ To jinými slovy znamená, že pokud by úřad nezasáhl, byla by tu další roky stejná mizérie a bezzubé působení virtuálů by na trh nemělo prakticky žádný dopad.

Analýza navrhuje několik nápravných opatření. Tím hlavním je povinnost umožnit přístup k velkoobchodním mobilním službám virtuálním operátorům, a to za cenu, která jim umožní „replikovat nabídky mobilních síťových operátorů“ a tedy soutěžit s nimi na trhu. Opatření jsou navrhována pro všechny tři síťové (tzv. MNO – Mobile Network Operator) operátory, tedy T-Mobile, O2 a Vodafone.

„Důležitým milníkem byl okamžik, kdy T-Mobile vypověděl smlouvy vícero virtuálním operátorům. Jejich existence obecně není v situaci, kdy je velkoobchodní cena mobilních dat výrazně vyšší než maloobchodní, dlouhodobě ekonomicky možná. Máme zprávy, že podnikání mnohých z nich je přímo ohroženo v blízké době. Bylo tedy třeba přikročit k činu. Klíčové samozřejmě bude, jakým způsobem se k navržené regulaci postaví Evropská komise,“ uvedla Hana Továrková, předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Operátoři: „Velkoobchodní trh funguje“

Reakce operátorů je očekávaná – ani jeden z nich s regulací nesouhlasí. Tvrdí, že není potřeba a že velkoobchodní cenu snižují oni sami ze své vůle průběžně během posledních let. Přímému srovnání velkoobchodních a maloobchodních cen se nicméně všichni operátoři vyhýbají.

T-Mobile

Se závěry analýzy Českého telekomunikačního úřadu nesouhlasíme. Velkoobchodní ceny snižujeme průběžně (za poslední rok dokonce 2x), a to zejména s ohledem na pokles cen v rezidentním segmentu.

Zmiňovaným vypovězením smluv virtuálním operátorům jsme předně narovnávali administrativní nesoulad, kdy Český telekomunikační úřad neumí rozlišit smlouvu o propojení od smlouvy o přístupu, a tyto smlouvy bylo tudíž potřeba uzavřít znovu odděleně. Zároveň jsme v nich našim velkoobchodním partnerům nabídli nové portfolio s nižšími cenami.

O2

Po rychlém prostudování analýzy můžeme jen konstatovat, že dopadla přesně tak, jak paní předsedkyně rady ČTÚ předesílala v médiích, a to ještě před samotným vypracováním dokumentu. To podle nás samo o sobě zpochybňuje odbornost a objektivnost celé analýzy.

Velkoobchodní trh je přitom v Česku funkční. Jen v síti O2 úspěšně působí osm virtuálních operátorů – někteří na velkoobchodní bázi, jiní ve formě tzv. branded resellerů – a podmínky spolupráce průběžně upravujeme dle aktuálních potřeb a možností.

Vodafone

ČTÚ nerespektuje rozhodnutí Evropské komise z července 2019, kdy Komise odmítla návrh ČTÚ mobilní trh regulovat. Nejistota, kterou ČTÚ na trh vnáší, představuje riziko pro budoucí investice. Zveřejněná analýza mobilního trhu nezohledňuje nové služby.

ČTÚ opět v analýze ignoruje hlavní problém na českém trhu, a to sdílení mobilních sítí mezi O2/CETIN a T-Mobile, které Evropská komise už v srpnu 2019 označila za protisoutěžní.

Zdroj: ČTÚ, Analýza relevantního trhu č. 3

Diskuze (97) Další článek: Tyto funkce měly být jen pro Pixely, nakonec se dostanou v průběhu podzimu na všechny Androidy

Témata článku: , , , , , , , Operátor, Nesoulad, Mobilní trh, Trh, MNO, Mobilní služba, Česká republika, Velkoobchodní cena