ČTÚ varuje před zneužíváním tísňových linek. Pachatelům hrozí stotisícové pokuty

Česká republika má vyhláškou stanoveno pět linek tísňového volání – 150, 155, 156, 158 a 112. Tato čísla je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit a je k nim garantován bezplatný a nepřetržitý přístup. Je však třeba, aby tento přístup nebyl zneužíván. Před nedůvodnými hovory na tísňové linky varuje v nejnovější monitorovací zprávě Český telekomunikační úřad (ČTÚ). „Vtipálkům“ zahlcujícím tísňové linky hrozí nemalé pokuty.

Přetížení tísňových linek neopodstatněnými hovory může ohrozit bezpečnost jiných občanů, kteří v danou chvíli pomoc opravdu potřebují. Mezi volání, která na tísňové linky nepatří, patří i různé omyly, dotazy a stížnosti mimo rámec složek Integrovaného záchranného systému, obtěžující hovory lidí pod vlivem alkoholu nebo volání dětí „z legrace“. Nejzávažnějším případem jsou úmyslná zneužití tísňové linky, kdy dojde k nahlášení smyšlené události.

Občas si lidé pletou samotný význam tísňového volání. Nejčastěji se objevují oznámení občanů, že si zabouchli dveře od bytu a potřebují otevřít byt. Otevření dveří provádějí hasiči ale pouze v případech, kdy hrozí nějaké bezprostředí nebezpečí, například riziko požáru. Někteří lidé ale linku zneužívají, protože vědí, že za otevření bytu by jinak museli zaplatit zámečníkovi, proto raději nahlásí zabouchnuté dveře na linku 150.

Poloha volajícího se dá snadno zjistit

Podobný případ zaznamenal ČTÚ nedávno na Jesenicku: „Muž oznámil na linku tísňového volání, že si zabouchl ve svém bytě vstupní dveře. Vymyslel si nepravdivou historku a doufal, že hasiči mu dveře od bytu otevřou. Na základě kladených otázek přítomné hlídky Policie ČR potvrdil, že v bytě nehrozí žádné nebezpečí a vše si vymyslel, protože ztratil klíče.“ V uvedeném případě naměřili policisté oznamovateli v dechové zkoušce 2,99 ‰ alkoholu.

Naprostou většinu zlomyslných volání rozpoznají už sami operátoři linek tísňového volání. Jak upozorňuje ČTÚ, lidé by si měli uvědomit, že vypátrání a identifikace volajícího je dnes poměrně snadnou záležitostí. Technologie operačních středisek umožňuje nejen zjistit číslo volajícího, ale téměř přesně i místo, odkud dotyčný volá, a to i v případě, že volá z mobilu bez vložené SIM karty. K určení polohy slouží tzv. triangulace, tedy zaměření pomocí nejbližších mobilních vysílačů, jejichž signál k telefonu dosáhne.

Jak nahrávat telefonní hovory na smartphone:

Na základě zákona o elektronických komunikacích je možné za zneužití tísňové linky uložit sankci. Fyzické osobě, která uskutečnila zlo­myslné volání na číslo tísňové linky, je možné uložit pokutu až do výše 200 000 Kč. V případě opakovaného zneužití se sazba pokuty za přestupek zvyšuje na dvojnásobek. Za rok 2021 zatím eviduje ČTÚ téměř 200 takovýchto správních řízení. Nejvyšší uložená pokuta činila 50 000 Kč.

Linky tísňového volání v ČR:

  • 150 – Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155 – Zdravotní záchranná služba
  • 158 – Policie ČR
  • 156 – Obecní (městská) policie
  • 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání

Zdroj: ČTÚ

Diskuze (4) Další článek: Samsung, Qualcomm a americký Verizon mají nový rekord. V 5G síti docílili uploadu až 711 Mbps

Témata článku: ČTÚ, Telekomunikace, Legislativa, Pokuta, Identifikace volajícího, Česká republika, Hasičský záchranný sbor, Policie, Hovor, Hasiči, Tísňová linka, Byt, Tísňové volání, Pachatel, Zneužívání, Linka