ČTÚ zkontroloval, jak operátoři dodržují novelu zákona. Někteří neaktualizovali podmínky

ČTÚ zkontroloval, jak operátoři dodržují novelu zákona. Někteří neaktualizovali podmínky

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se při svém pravidelném monitorování telekomunikačního trhu zaměřil tentokrát na kontrolu naplňování novely zákona o elektronických komunikacích, která vešla v platnost na jaře letošního roku. Upravuje zejména pravidla okolo účtování sankcí za předčasné vypovězení smlouvy ve prospěch spotřebitele.

Úřad při kontrole zjistil, že nejčastějším nedostatkem u některých poskytovatelů (včetně virtuálních operátorů) nebylo zanesení nové legislativy do smluvních podmínek. Ve smlouvách uzavíraných na dobu určitou byly v některých případech staré hodnoty výše sankce, která před novelou mohla dosáhnout až hodnoty 20 % zbývajících paušálů do konce smlouvy. Novela snížila sazbu na 5 % a po prvních třech měsících užívání tarifu nesmějí operátoři účtovat žádnou sankci.

V nedávné době proběhla kontrola promítnutí změn, které přinesla novela zákona o elektronických komunikacích, do smluvních podmínek operátorů. Nejčastějšími nedostatky bylo nepromítnutí snížení výše úhrady za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou.

OSVČ jako spotřebitel

Kontrolováni byli tři hlavní poskytovatelé služeb elektronických komunikací a 27 vybraných virtuálních operátorů. Při kontrole se úřad zaměřil na přenositelnost telefonních čísel, ukončení smlouvy na dobu určitou před uplynutím sjednané doby trvání a na rozšíření stávajících ustanovení zákona o elektronických komunikacích kromě spotřebitelů i na podnikající fyzické osoby.

V oblasti přenositelnosti čísel zjistil ČTÚ pouze drobnější nedostatky. Někteří menší poskytovatelé stále přenos čísla zpoplatňovali, jiní do svých smluvních podmínek nezapracovali nově zavedený institut „one stop shop“ umožňující účastníkovi požádat o vyřízení veškerých nezbytných náležitostí souvisejících s  přenosem telefonního čísla pouze nového (přejímajícího) operátora.

Horší byla podle ČTÚ situace s částí okolo sankcí za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou. Novelu do svých smluvních podmínek nepromítla více než polovina kontrolovaných subjektů. Ani příslušná ustanovení, která nově přiznávají podnikajícím fyzickým osobám (OSVČ) totožné právní postavení jako spotřebitelům (např. odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dní), nebyla ve všech případech kontrolovanými poskytovateli do smluvních podmínek zapracována. V případě zjištěných nedostatků bude ČTÚ zahajovat přestupková řízení spojená s řízením o uložení povinnosti ke změně smluvních podmínek.

Česko nebude mít 4. operátora, stát promarnil poslední šanci:

Diskuze (5) Další článek: RECENZE: Samsung Galaxy A31 – když chcete Galaxy A51 a současně ušetřit

Témata článku: Operátoři, ČTÚ, Přenos čísla, ZoEK, Legislativa, Smlouvy, Novela, OSVČ, Elektronická komunikace, Česká republika, Poskytovatel, Spotřebitel, Operátor, Sankce, Smluvní podmínky, Novela zákona


Určitě si přečtěte