ČTÚ zkusí regulovat cenu dat i bez požehnání Evropské komise. Operátor označuje postup za nezákonný

  • ČTÚ neprošel návrh na regulaci přes Evropskou komisi
  • Snahy se nevzdává a pokusí se o dočasnou regulaci trhu
  • Operátor O2 označuje postup za nezákonný

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) hodlá regulovat velkoobchodní ceny dat pro virtuální operátory i přes to, že Evropská komise nedávno definitivně zamítla jeho návrh na regulaci jako dostatečně neodůvodněný. Úřad mezitím provedl novou analýzu tzv. relevantního trhu č. 3 – velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám a na základě zjištění zahájil veřejnou konzultaci nového návrhu, kterým chce dočasně zmíněný trh regulovat.

ČTÚ se opírá o zjištění, že trh není v časovém horizontu dvou let efektivně konkurenční. V této době se údajně ještě nijak neprojeví účinky povinností vyplývajících z aukce kmitočtů 700 MHz (tzv. 5G aukce z podzimu 2020) a tolik očekávaný příchod nových operátorů, byť malých a závislých do roku 2029 na národním roamingu od O2.

Pro teď pomiňme, že bezprostředně po skončení aukce úřad sliboval vstup nových hráčů na trh a zlevnění mobilních služeb už rok po aukci, tedy na konci 2021. Teď nám stejný úřad říká, že ještě v roce 2023 se nebude dít nic...

Bezzubí virtuálové

Úřad v nové analýze vyhodnotil, že je třeba naléhavě jednat v zájmu ochrany hospodářské soutěže a ochrany zájmů uživatelů dle čl. 32 odst. 10 Kodexu a § 131 odst. 5 Zákona o elektronických komunikacích a zavést dočasná opatření, která mají zamezit vytlačování virtuálních operátorů z trhu. Úřad konstatuje, že nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému.

Český telekomunikační úřad je úřadem regulačním, proto jsem přesvědčena, že ceny, které jsou jedny z nejvyšších v Evropě, se musí pokusit regulací ovlivnit. Právo nám tu možnost dává. Rada nepovažovala za ospravedlnitelné nečinně přihlížet. Doufáme, že konkrétní navrhované regulační balíčky přispějí k snížení cen na maloobchodním trhu,“ uvedla předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.

Současná situace je taková, že virtuální operátoři prakticky nejsou schopni nabídnout konkurenceschopné datové balíčky pro koncové zákazníky, aniž by sami na poskytování služeb neprodělávali. Omezují se proto na poskytování zejména hlasových služeb a malých objemů mobilních dat v cenové hladině do 500 Kč.

Velká trojka má poskytnout regulované balíčky

Úřad na základě analýzy relevantního trhu č. 3 označil na subjekty s významnou tržní silou operátory T-Mobile, O2 a Vodafone. Všem třem navrhuje uložit povinnost nabídnout virtuálním operátorům ve všech svých stávajících smlouvách o přístupu k mobilním sítím (2G, 3G, 4G a 5G) dva regulační balíčky mobilních služeb.

Regulace cen balíčků bude probíhat formou zákazu stlačování marží v kombinaci se stanovením maximální výše velkoobchodní ceny regulovaných balíčků. Všichni tři mobilní síťoví operátoři tak budou povinni umožnit přístup za nediskriminačních podmínek k oběma balíčkům i u nově uzavíraných smluvních vztahů s virtuálními operátory. Regulace bude časově omezená na 18 měsíců od účinnosti nápravných opatření.

Operátoři a další dotčené subjekty mají možnost se k návrhu regulace vyjádřit v rámci tržních konzultací do 18. března 2022. Z velkých operátorů zatím své stanovisko poslalo pouze O2, které stihlo nestandardně šibeniční původní pětidenní termín, který ČTÚ kvůli situaci na Ukrajině nakonec prodloužil na 15 dní (standardní lhůta je přitom 30 dní). Že proces regulace nepůjde rozhodně hladce, vyplývá hned z první věty protinávrhu O2: „Žádáme okamžité zastavení procesu analýzy relevantního trhu č. 3 vedeného nepřijatelným a nezákonným postupem.“

Diskuze (14) Další článek: Samsung chystá premiéru nových „áček“, u nichž už jack ani nabíječka nebudou naprostou samozřejmostí

Témata článku: , , , , , , , , , Evropa, Ukrajina, Operátor, Rada ČTÚ, Virtuální operátor, Balíček, Data