ČTÚ změřil pokrytí dálnic a železnic. Operátoři splnili nutné minimum, signál se ale do vlaků nedostane

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) provedl měření, ve kterém ověřil, zda operátoři úspěšní v „LTE aukci“ z roku 2014 (aukce vypsaná na kmitočty 800, 1 800 a 2 600 MHz) splnili tzv. rozvojová kritéria vyplývající z aukčních podmínek. Podle nich mimo pokrytí osídlených částí republiky měli za úkol pokrýt i dálnice, rychlostní komunikace a hlavní železniční koridory.

ČTÚ ve své zprávě konstatuje, že závazek pokrytí byl všemi třemi operátory splněn, i když jen na nezbytné minimum. "Jsme si vědomi toho, že naprostá většina operátorů splnila závazky minimálním možným způsobem. Vzhledem k překotnému vývoji telekomunikačního trhu už dnes dřívější kritéria mohou být vnímána jako nedostatečná. V aukci 5G byla kritéria nastavena přísněji", uvedla předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.

Splnění rozvojových kritérií

Kritéria aukce kmitočtů pro sítě LTE stanovila operátorům závazek pokrýt 100 % délky koridorů do jara roku 2021. 100% pokrytím tranzitních koridorů se rozumí dostupnost služby ve více než 80 % všech měřených úseků. Měření prokázalo, že všichni operátoři podmínku splňují.

Koridory pokryté na 80 %, signál roztříštěný

Z naměřených výsledků pokrytí je zřejmé, že všichni tři síťoví mobilní operátoři v době měření splňovali podmínky rozvojových kritérií pro pokrytí železničních koridorů, kdy dosáhli 80 % úrovně pokrytí. Úřad si nicméně (stejně jako cestující) všímá, že problém se signálem uvnitř železničních vozů přetrvává. Řešením, jak dostat signál do vlaku, má být instalace tzv. opakovačů do vagonů. Na tom ale se ale musí podílet také železniční dopravci.

Klepněte pro větší obrázek
Tabulka pokrytí železničních koridorů

Měření odhalilo, že v některých případech je pokrytí „roztříštěné“, velmi rychle se střídají pokryté a nepokryté úseky. V případě rychlých střídání těchto úseků dochází k tomu, že mobilní telefon nemá dostatek času k přihlášení do sítě, takže subjektivní posouzení pokrytí je nižší než stanovené měřením.

Klepněte pro větší obrázek

Podstatný vliv na kvalitu připojení má také konstrukce železničního vozu a její propustnost elektromagnetických vln. Mezi vozy nasazenými na českých železnicích jsou přitom rozdíly v řádu desetitisíců. I v místech, kde je pokrytí železničních koridorů 100%, může být přístup ke službám mobilních sítí pro cestující zejména v nových vlakových soupravách utlumen.

Dálnice pokryty na 90 %, zůstala „hluchá místa“

ČTÚ provedl v roce 2021 opětovné měření pokrytí mobilním signálem dálniční sítě v ČR. U pokrytí dálnic a rychlostních komunikací byly stejně jako u železnic splněny podmínky rozvojových kritérií, u silnic bylo dosaženo úrovně pokrytí více než 90 % u všech komunikací.

Klepněte pro větší obrázek
Tabulka pokrytí dálnic a rychlostních silnic

Měřicí vůz projel všechny dálnice v obou směrech a sílu signálu zjišťoval po sekundě. ČTÚ tím získal naměřená data s hustotou přibližně každých 25 metrů. Z nich vyplývá, že existují ostré přechody mezi pokrytými a nepokrytými úseky. Pokud je těchto míst více za sebou, mohou uživatelé vnímat celou oblast jako nepokrytou, protože mobilní telefon nemá dostatek času pro přihlášení do sítě.

Klepněte pro větší obrázek

Závazek z aukce kmitočtů pro sítě LTE, který na sebe operátoři převzali, stanovil povinnost do 5 let od právní moci rozhodnutí o přídělu (v r. 2019) pokrýt 50 % z celkového rozsahu dálniční sítě a do 7 let (v r. 2021) 100 % dálniční sítě. 100 % pokrytím dálniční sítě se rozumí dostupnost služby ve více než 90 % všech měřených úseků. Měření prokázalo, že všichni operátoři podmínku splňují.

Zdroj: ČTÚ, Zpráva o pokrytí

Diskuze (20) Další článek: Nutnost pro nadšené sportovce. Tento pásek udělá z Apple Watch potítko

Témata článku: , , , , , , , , , , Koridor, Silnice, Rada ČTÚ, Železnice, Kritérium, Mini +, Česká republika, Signál, Operátor