Deloitte: Rok 2010 bude patřit VoIP a mobilním vyhledávačům

Rok 2010 bude patřit mobilním vyhledávačům. Výrazněji se rozšíří internetové volání a začne se řesit dosud skryté téma: přetěžování mobilních sítí.
Deloitte: Rok 2010 bude patřit VoIP a mobilním vyhledávačům

Letošní rok má být v sektoru mobilní komunikace ve znamení nárůstu mobilního vyhledávání, které se koncem roku 2010 stane jednou z pěti nejpoužívanějších aplikací smartphonů. Většího významu nabude také využívání VoIP jako běžného prostředku k hlasové komunikaci. Pomocí již existujících aplikací se tyto mobilní funkce přirozeně naváží na nejpoužívanější sociální sítě. Tyto hlavní závěry obsahuje prognóza společnosti Deloitte pro vývoj v technologickém sektoru v roce 2010.

Na trhu smartphonů bude v roce 2010 zaujímat dominantní postavení mobilní vyhledávání, a to i přes odhadované umírněné výnosy od 1 do 2 miliard USD. Poskytovatelé však vynaloží několikanásobek této částky, aby svým společnostem zajistili strategickou pozici, která jim umožní využívat budoucích zdrojů výnosů. Do konce roku 2010 bude vyhledávání jednou z pěti nejvyužívanějších aplikací smartphonů. Vyhledávání bude hrát klíčovou roli v budoucích mobilních platformách.

„Prognózy v oblasti telekomunikací pro rok 2010 byly velkou měrou ovlivněny důsledky digitalizace a mobilními daty. Vzrůstající význam vyhledávání prostřednictvím mobilní technologie pravděpodobně vyvolá ostrou konkurenci mezi poskytovateli vyhledávacích služeb. Ve střednědobém horizontu však tomuto prostoru může dominovat pouze jeden nebo dva hráči,” uvedl Dariusz Nachyla.

Mobilní VoIP se stává sociální sítí

Odborníci z Deloitte předpokládají, že ze specializované služby mobilního hlasového volání pomocí internetových protokolů (VoIP) se stane běžný produkt, a to díky novým službám s rostoucím počtem vlastností vycházejících z internetových protokolů, které mobilní hlasové služby doplňují, např. masový přenos (one-to-many calls), širokopásmová hlasová pošta či převod hlasu do textové podoby (voice-to-text). Podle očekávání by mobilní služby VoIP měly do konce roku 2010 mít desítky milionů uživatelů.

Vzhledem k narůstajícímu počtu WiFi telefonů, WiFi hotspotů a nárůstu komunikace one-to-many by mohl být rok 2010 pro VoIP (hlasové volání s využitím internetových protokolů) přes mobilní telefon zlomový. Během tří let by mohla hodnota mobilního VoIP dosáhnout globálně 30 miliard USD. Při směrování přes WiFi může mobilní VoIP snížit nároky na mobilní síť. Menším operátorům na trzích, kde volající strana platí, by se mohly snížit celkové sazby za propojení mezi mobilní a pevnou sítí.

TIP: Přečtěte si náš článek o mobilním internetovém volání: Když volat, tak zdarma. Jak začít s VoIP?

Společnosti mohou využít kouzla bezplatných hovorů k šíření reklamních sdělení a potvrdit tak hodnotu trhu mobilních hlasových služeb. Pokud mobilní VoIP operátorům sníží výnosy, dostupné investice na údržbu mohou klesnout a zavedení infrastruktury nové generace může být ohroženo. Portály jako Yahoo nebo Facebook by mohly podpořit mobilní VoIP aplikace propagací smartphonových verzí svých webových stránek.

Odhlehčení mobilním sítím

Mobilní sítě s téměř 600 miliony mobilních širokopásmových připojení by se v roce 2010 mohly dočkat bezdrátové obdoby dopravního kolapsu. Telekomunikační technologie, které mohou zvýšit výkonnost stávajících bezdrátových sítí, by měly zaznamenat silnější růst než celkové výdaje na IT. Přední čistě internetové společnosti v této oblasti by měly vykázat meziroční růst dosahující téměř 100 procent. Průměrná společnost podle odhadů poroste o 30 až 40 procent. Z řešení problému přetížení sítí by měl mít prospěch trh hardwaru a softwaru, včetně technologií pro řízení politiky, kompresi, streaming a vyrovnávací paměť (cache). Výrobci handsetů, zejména smartphonů, kteří v porovnání s konkurencí používají technologie pro snížení používání sítě, budou ve výhodě. Pokud však nic nepodniknou, zřejmě budou muset stanovovat cenu podle naměřeného zatížení sítě a celkové zatížení sítě řídit.

A trocha ekologie

V roce 2010 se globální telekomunikační sektor bude významně zabývat snižováním emisí CO2. Kontrola nákladů se stane běžnou hnací silou v rozvinutých i rozvíjejících se zemích. Operátoři pevných i mobilních sítí by měli zvážit klady přesunu hlasových a datových služeb mezi pevnými a mobilními sítěmi s ohledem na snížení celkových nákladů na energii. Nasnadě bude otázka, nakolik by měření používání širokopásmového přenosu mohlo odradit od nadměrného zatěžování sítě. Spolehlivější síťová technologie by mohla přinést snížení emisí produkovaných týmy údržby. Výrobci vybavení by měli i nadále zlepšovat efektivitu sítí a přijímat inovativní řešení pro efektivní využívání energie u síťových komponentů. Výrobci přístrojů a celé mobilní odvětví by se měli snažit snižovat emise pomocí takových kroků, jako je vypínání nabíječek nebo zavedení jednotné normy pro nabíječky.

Prognózy pro rok 2010 čerpají z interních a externích informací získaných při jednáních s klienty členských firem, příspěvků 7 000 partnerů a manažerů členských firem společnosti Deloitte specializovaných na TMT, diskusí s analytiky odvětví a rozhovory s předními výkonnými pracovníky z celého světa.

Diskuze (2) Další článek: Také Gigabyte chystá levný komunikátor s Androidem

Témata článku: Technologie, Vyhledávač, VoIP, Síťová technologie, Deloitte, Internetový protokol, Rok, Přetížení sítí, Emise, Dělo, Efektivní využívání, DEL, MOBI, Celkový náklad, Inovativní řešení, Internetové volání, Mobil


Určitě si přečtěte