Evropská komise nepovolila regulaci tuzemského mobilního trhu. ČTÚ neprokázal, že operátoři jednají ve shodě

Oživeno 23. února 2022:

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nesmí regulovat velkoobchodní trh s mobilními daty v ČR. Tento týden o tom rozhodla Evropská komise, která návrh národního regulátora na tzv. „ex ante“ regulaci ve svém hloubkovém šetření nepřijala. ČTÚ podle Komise svojí analýzou neprokázal, že trojice velkých síťových operátorů jedná ve shodě a že by docházelo k omezování konkurence. ČTÚ s tímto závěrem nesouhlasí a v tuto chvíli zvažuje další kroky.

Výsledek šetření se dal očekávat, protože Komise už dříve vyjadřovala skepsi k podkladům, které jí ČTÚ předložil a vyjádřila pochybnost, zda je návrh slučitelný s právem EU. Všimla si také, že se stále čeká na zprovoznění 5G sítí ze strany nových subjektů, které vydražily kmitočty v aukci v roce 2020 (Poda, Centronet, Nordic Telecom). Tito menší operátoři by podle Komise naopak mohli ke konkurenčnímu prostředí napomoci.

Za Komisi se postavilo i Sdružení Evropských regulátorů BEREC, ačkoli správně poukázalo na některé „nešvary“ českého mobilního trhu, které velmi dobře známe – nedostatečnou konkurenci na maloobchodním trhu a vysoké ceny pro koncové zákazníky výrazně nad průměrem EU.

Výši těchto cen ale pomocí regulace velkoobchodního trhu – jak shledala Komise – řešit nelze, a tak si zákazníci i virtuální operátoři budou muset počkat, jak s trhem pohne příchod nových menších operátorů. Těm podle pravidel 5G aukce z roku 2020 operátor O2 musí poskytnout svoji síť v rámci národního roamingu do roku 2029.


Původní článek z 21. prosince 2021:

Dojde k regulaci ceny mobilních dat? Evropská komise má k analýze ČTÚ výhrady a znovu ji posoudí

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se už několik měsíců snaží prosadit regulaci „ex ante“ relevantního trhu č. 3, tedy velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám, na kterém se pohybují virtuální operátoři. Právě cenovou regulací chce úřad dosáhnout toho, aby velcí síťoví operátoři snížili velkoobchodní ceny účtované virtuálům a ti tak mohli zlevnit služby pro koncové zákazníky.

Cesta k regulaci v evropském právním rámci elektronických služeb ale není tak jednoduchá, musí ji posvětit Evropská komise. Ta nyní poslala ČTÚ rozhodnutí o zahájení II. fáze šetření velkoobchodního trhu mobilního přístupu v České republice. Stalo se tak v reakci na předložený návrh analýzy velkoobchodního mobilního trhu, ve kterém ČTÚ dospěl k závěru, že tento trh není efektivně konkurenční a je proto vhodný k tzv. ex ante („preventivní“) regulaci.

ČTÚ trvá na regulaci, virtuálové úřad podporují

Pro ČTÚ (a potažmo pro virtuální operátory) to není úplně pozitivní zpráva, protože komise neuznala analýzu českého úřadu za bezchybně zdůvodněnou. Komise sice připustila, že „na českém mobilním trhu existuje prostor pro zlepšení podmínek hospodářské soutěže“, k návrhu analýzy ale vznesla připomínky a dospěla k závěru, že je vhodné návrh analýzy trhu podřídit dalšímu šetření předtím, než v této věci vydá definitivní rozhodnutí.

Výhrady Evropské komise k návrhu regulace:

V této fázi se Komise domnívá, že existují dostatečné důkazy k závěru, že na českém trhu tři hlavní síťoví mobilní operátoři (MNO) ponechali své sítě otevřené pro virtuální operátory (MVNO), což umožnilo komerční vstup na trh více než 100 MVNO. 

Ačkoli MVNO obvykle nedosahují velikosti, která by jim umožňovala představovat hrozbu pro stávající MNO, skutečnost, že po uzavření loňské 5G aukce se očekává vstup několika operátorů (Poda, Nordic Telecom, Centronet) s licencí na spektrum 5G a jsou připraveni vybudovat vlastní infrastrukturu, bude mít velmi pravděpodobně v dohledné době pozitivní dopad na tržní soutěž. V pásmu naposledy vydražených frekvencí (700 MHz, 3,5 až 3,7 GHz) je podle Komise ČTÚ už nyní schopen prosazovat účinnou regulaci.

Komise má navíc v této fázi vážné pochybnosti, zda ČTÚ dostatečně prokázal existenci významné tržní síly stávajících tří operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone). Komise proto vyjadřuje pochybnosti o slučitelnosti souvisejících návrhů opatření s právem EU a považuje za nutné zahájit hloubkové šetření.

Zdroj: EK

Bez souhlasného stanoviska Komise nesmí ČTÚ k regulaci trhu přistoupit. Nyní bude následovat dvouměsíční lhůta, ve které bude návrh analýzy projednán s Evropskou komisí i se sdružením evropských regulátorů BEREC, jehož stanovisko musí při vydání definitivního rozhodnutí Komise vzít v nejvyšší míře v potaz. ČTÚ má nadále za to, že hospodářská soutěž na českém mobilním trhu je natolik omezená, že si zaslouží regulaci. Názor úřadu podpořilo i 130 subjektů (zejména virtuálních operátorů), které záměr regulace v rámci veřejné konzultace analýzy trhu podpořily.

Evropská komise si je přitom moc dobře vědoma tristní situace s cenami za mobilní služby v tuzemsku zejména pro koncové spotřebitele. Z jejího pera pochází nedávná analýza, která Česko vyhodnotila jako vůbec nejdražší trh s mobilními službami v rámci celé evropské sedmadvacítky. S tím ovšem nesouhlasí tři velcí operátoři T-Mobile, O2, Vodafone, kteří tvrdí, že ceny pro koncové zákazníky i velkoobchodní ceny pro virtuální operátory v průběhu času přiměřeně klesají a trh je tedy konkurenční.

Diskuze (51) Další článek: Qualcomm brzy výrazně aktualizuje hodinkovou platformu. Čipset Wear 5100 má poskočit až na 4 nanometry

Témata článku: , , , , , , , , , Velkoobchodní trh, Pochybnost, Mobilní služba, Omezování, Trh, T Mobil, Virtuální operátor, MVNO, Česká republika, Operátor, Mobilní trh, Komise, MNO