Dynavix pro iPhone: dobrý start na dlouhé cestě

Český Dynavix se konečně odhodlal nabídnout svou navigační aplikaci i pro iPhone. Neutekla mu konkurence příliš daleko a má co nabídnout?

Pamětníci si možná vzpomenou, že Dynavix začínal s navigační aplikací pro platformu Windows Mobile. Postupem času přinesl i specializované automobilové navigace. Ty proslavila především akce Mountfieldu, který při nákupu nad určitou částku daroval sice funkčně ořezanou, zato dostačující navigaci Dynavix Nano. Protože trh s automobilovými navigacemi obecně skomírá pod tlakem chytrých telefonů, rozhodl se Dynavix nabídnout svou navigační aplikaci i pro oblíbený iPhone.

Klíčové vlastnosti

 • Rychlá práce s mapou
 • Snadné vyhledávání míst
 • Relevantní vyhledávání tras
 • Navigační hlas Pavla Lišky
 • Snadný import bodů zájmu a jejich vyhledávání
 • Množství verzí s různými mapovými podklady
 • Ovládání multimediálního přehrávače
 • Vaši polohu lze snadno odeslat emailem
 • Sekce Pomoc

Hlavní nedostatky

 • Občas nepřesné hlasové pokyny
 • Nenabízí alternativní trasy
 • Méně přehledná práce s mapou (mizí názvy a cesty při oddálení)
 • Nevhodné odlišení silnic v nočním režimu
 • Příliš malý a jednoduchý ukazatel odbočení
 • Hodilo by se více formátů pro zadávání zeměpisných souřadnic
 • Zatím chybí verze s mapou kompletní Evropy

Dle slov tvůrců byla navigační aplikace připravena k vypuštění již na podzim minulého roku. Kdo s navigacemi Dynavix přišel do styku, ví, že je jejich ovládání jednoduše odlišné a méně tradiční. Uživatelé iPhonu jsou však zvyklí na určitý styl ovládání a proto Dynavix raději uživatelské prostředí kompletně přepracoval. Ztratil sice na své charakterističnosti, nicméně určitě šlo o krok správným směrem i za cenu zpoždění několika měsíců. S Dynavixem jsem před napsáním recenze najezdil zhruba tisíc kilometrů po nejrůznějších cestách.

Upozornění: vývoj navigační aplikace jde poměrně rychle kupředu, čtete-li recenzi v delším časovém odstupu od vydání článku, mohou být vytýkané nedostatky odstraněny a navíc se navigace mohla naučit nové funkce.

Spuštění navigační aplikace trvá na iPhone 3GS asi 12 vteřin (iGo 17 s, Navigon 9 s, CoPilot 7 s, Sygic Mobile Map 7 s). Spouštění tedy není nejrychlejší, ale ani nepříjemně pomalé. Poté se objeví základní nabídka se čtveřicí ikon: Najít cíl, Trasa, Mapa a Domů. Ve spodní části jsou pak čtyři ikony: Menu, Kontakty, Nastavení a Extra. Velmi důležitá je i šipka v levém horním rohu s nápisem Auto, při práci v menu vás ihned vrátí do režimu automobilové navigace. K prostředí, ovládání a především svižnosti nemám nejmenších výhrad.

Hledáme cíl cesty

V nabídce hledání cíle nechybí klasické hledání adresy až na úroveň čísel popisných, dále oblíbená místa, nedávno vybraná místa, body zájmu i souřadnice. Začneme od konce – u souřadnic bych ocenil možnost volby více formátů, například geocachingový stupně a minuty s desetinami. Body zájmu můžete hledat v určitém městě, ve vašem aktuálním okolí, u cíle trasy a konečně podél naplánované trasy.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Úvodní nabídka a možnosti hledání cíle trasy. Zatím chybí více formátů zadávání GPS souřadnic

Při vyhledávání adresy u iPhonu nelze vytvořit inteligentní klávesnici skrývající písmenka, která vzhledem k databázi nemohou následovat. Aplikace však v podstatě okamžitě filtruje města v seznamu pod vyhledávacím polem. Hledá vždy v rámci vybrané země, jedete-li do zahraničí, nesmíte zapomenout přepnout vybraný stát. Tlačítkem vedle vyhledávacího pole můžete klávesnici snadno rychle skrýt a tím se dostat do částečně vyfiltrovaného seznamu výsledků. Databáze čísel popisných je velmi bohatá, až ke dveřím vás Dynavix dovede i v malých vesnicích. Po zadání adresy máte na výběr jeden ze tří profilů pro vyhledání trasy: chytrou trasu, rychlou a krátkou. Zároveň ale Dynavix nenabízí různé režimy, jako pěší chůze, cyklistika, automobil a další.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Hledání cíle cesty. Všimněte si tří profilů hledání trasy

Chytrá trasa vychází z informací mapových podkladů TeleAtlas, jejichž majitelem je TomTom. Ten informace získané od uživatelů v rámci funkce IQRoutes sdílí i dalším tvůrcům navigačních aplikací. Otázkou zůstává, nakolik jsou data relevantní a zda skutečně vedou k úspoře času. Je pravdou, že v závislosti na zvolené denní době se například liší některé trasy vyhledané například napříč Brnem. Chytré trase bych věřil spíše v západních velkých městech, kde lze předpokládat dostatek uživatelů s navigací TomTom. Z navigace Dynavix ani dalších ne-TomTom nelze do systému IQRoutes přispívat.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Možnosti práce s trasou a vyhnutí se určitému úseku před vámi, což se hodí při nečekané dopravní zácpě

Postrádám v Dynavixu také funkci automatického vyhledání alternativních tras se zobrazením vzdálenosti a časové náročnosti jednotlivých možností. Toto nabízí například Navigon a jde o velmi praktického pomocníka. Snadno tak odhalíte, že vás například navigace hodlá vést cestou o 20 km delší pro úsporu pěti minut. V případě Dynavixu musíte postupně vyzkoušet různé profily hledání trasy a pamatovat si, jaké hodnoty vzdálenosti a času jednotlivé varianty vykazovaly.

Zkusme oblíbený test vyhledání trasy z Ratiboře (okr. Vsetín) do Brna, se kterým má většina navigací potíž:

Chytrá trasa: 115 km, čas 1:26 (Cesta přes Bystřici pod Hostýnem)
Rychlá trasa: 115 km, čas 1:23
Krátká trasa: 113 km, čas 1:32
Ideální trasa Marka Lutonského: čas 1:32, vzdálenost 115 km, průjezdní bod v Bystřici pod Hostýnem. (Výsledky testu navigace Navigon najdete v tomto článku.)

Dynavix má poměrně dobře propracované i trasovací funkce, kdy můžete snadno přidávat a uspořádávat další body na trase. Pokud ale chcete plánovat trasu „od stolu“, tedy nikoliv s výchozím bodem ve vaší aktuální GPS pozici, musíte zavítat až do nabídky simulace. V nabídce Trasa – Body na trase totiž nejde vymazat položka vaší aktuální pozice, což je z počátku trošku matoucí. Naplánované trasy si můžete snadno uložit pro pozdější použití.

Na cestách

O hlasovou navigaci se stará Ilona a také rozverný a již známý hlas Pavla Lišky. V první verzi byl však tento rozverný hlas velmi tichý, což tvůrci v druhé verzi napravili. Zároveň došlo ale k poklesu kvality hlasu, který není tak čistý, jako hlas Ilony. Z celkového pohledu je Dynavix trošku upovídanější, na každý manévr upozorňuje třikrát. Hlasová navigace Ilony i Pavla dobře navazuje a nezadrhává se a aplikace umí korigovat hlasitost v závislosti na rychlosti.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Možnosti nastavení vzhledu a hlasových pokynů

Ani Dynavixu se nepodařilo vyléčit problém známý i z jiných navigačních aplikací, jelikož se týká mapových podkladů a ty – jak víme – mají různé navigační aplikace stejné (buď TeleAtlas nebo Navteq). V mapových podkladech se občas vyskytne nepřesně napojená komunikace, úskok stranou, říkejte tomu, jak chcete. V praxi se to projevuje tak, že vám navigace hlásí tvrdé „odbočte vlevo“, přestože na displeji svítí čára rovná. Pokud by se uživatel spoléhal jen na hlasový pokyn, zajel by si. Jedna taková chyba se vyskytuje na silnici podjíždějící dálnici. Pokud by se řidič řídil jen hlasem, najel by na dálnici, protože přesně v úrovni odbočovacího pruhu zahlásí navigace odbočte vpravo. Nemám ve zvyku vinit navigace za konkrétní chybu v mapě, berte to tedy jako ukázku. Jde sice o problém mapových podkladů, myslím ale, že by jej šikovný programátor navigační aplikace mohl vyřešit.

Klepněte pro větší obrázek
Povšimněte si rozporu mezi značkou odbočení a skutečným směrem cesty. Odbočení samozřejmě oznamuje i hlasová navigace. 

V navigačním režimu získáte veškeré potřebné informace o čase příjezdu i celkové vzdálenosti, tyto informace si samozřejmě můžete upravit. V levém spodním rohu je pak vyobrazen následující manévr a vzdálenost k němu. Ikona nebo chcete-li nákres manévru je však poměrně malý a především velmi obecný. Například nájezd z dálnice na dálnici je zakreslen jako odbočení – sice s odbočovacím pruhem, avšak bez informace, zda musím dálnici nejprve podjet (a pojedu tedy následně doleva), nebo najet přímo před dálnicí směrem doprava. Takovou informaci bych pro pohodlnější cestu ocenil ještě dříve, než se objeví na mapě pár desítek metrů před křížením cest.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Navigační režim:  

Barevné sladění mapy lze upravit zvlášť pro denní a noční režim. V nočním režimu jsou nevhodně vyznačené různé úrovně cest. Podívejte se na obrázek – zatímco dálnice je vyznačena tenkou, tmavě modrou čárou, silnice nižší významnosti jsou dvoubarevné a zvýrazněné a mapě dominují.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Dálnice působí v nočním režimu jako méně významné komunikace

Při práci s mapou odhalíte ještě jeden poměrně zásadní nedostatek. Již při menším oddálení zmizí názvy i těch velkých měst, takže se v mapě špatně orientuje. Hledáte-li například určitý bod na mapě, musíte pro vlastní orientaci mapu neustále přibližovat a oddalovat. Vzhledem k rychlosti a podpoře více dotyků je sice práce s mapou svižná a pohodlná, avšak zároveň nepřehledná.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek 
Postupné oddálení jednoho místa. Povšimněte si mizejících komunikací i názvů měst

Dynavix obsahuje i databázi 3D budov, kterou lze aktivovat v nabídce. Zda jde o funkci praktickou, musím ponechat zcela na vás.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázek 
Jednotlivé 3D budovy lze procházet, praktická je i nabídka první pomoc

V nové verzi také přibyla nabídka Pomoc, ve které najdete tlačítka pro rychlé nalezení nejbližší policejní stanice, lékaře, autoopravny a benzínové pumpy. Telefon také zobrazí přibližnou adresu, kde se nacházíte, včetně GPS pozice.

Body zájmu

Dynavix umí v novější verzi velmi jednoduchý import vlastních bodů zájmu. V iTunes vyberete mezi nainstalovanými aplikacemi (váš iPhone – Apps) Dynavix a ve spodní části můžete nahrát soubory ve formátu Dynavix CSV nebo OV2 (například z oblíbeného webu POI.cz). Po zapnutí se body zájmu automaticky nainstalují a můžete je vyhledávat. Dynavix disponuje i vlastní databází rychlostních kamer a umí na tato místa upozorňovat.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Možnosti hledání bodu zájmu a zobrazení kategorií v mapě

Body zájmu lze volit za cíl vaší trasy, nebo je lze vyhledávat podél trasy naplánované. V navigaci lze také přesně zvolit, které kategorie se mají zobrazovat v mapě a na které vás má navigace upozornit zvukem při přiblížení.

Dobrá navigace na začátku cesty

I přes výše uvedené drobné nedostatky se mi s Dynavixem jezdí dobře: snadné a rychlé hledání trasy, její přehled, úpravy a uložení, svižná práce s mapou, to jsou jen některé z předností. Zároveň lze ale odhalit několik dětských nemocí, na kterých bude muset Dynavix ještě zapracovat. Zůstává také pravdou, že Dynavix nenabízí některé funkce známé u konkurence, například tzv. „Reality View“ (TomTom, Navigon) nebo využití mobilních datových přenosů pro doprovodné funkce (doprava, počasí apod.). Možností pro zlepšení a další vývoj je tedy celá řada a jsem velmi zvědav, jak bude vývoj Dynavixu pokračovat.

Dynavix Central Europe
Cena: 39,99 Eur (asi 1 000 Kč)
Ke stažení na App Store
Další verze: Česká republika 19,99 Eur (asi 500 Kč), západní Evropa 49,99 Eur (asi 1 250 Kč), východní Evropa 39,99 Eur (asi 1 000 Kč), Dynavix CZ-SK-DE 29,99 Eur (750 Kč).

Diskuze (10) Další článek: Repeater je řešením špatného mobilního signálu

Témata článku: Pro řidiče, Start-up, Dynavix, Apple iPhone 3GS, Apple iPhone 3GS 16GB, Apple iPhone 3GS 32GB, Apple iPhone 4GB, Apple iPhone 7, Pokles kvality, Výchozí bod, Západní Evropa, Vybraný stát, CoPilot, Zásadní nedostatek, První pomoc, Start, Snadné vyhledávání, Krátká trasa, Dobrý start, Snadný import, CSV, Oblíbený iphone, Váš iphone, Rychlá trasa, Dobrý


Určitě si přečtěte