Sdílení sítí mezi O2 a T-Mobilem může omezit hospodářskou soutěž, zjistila EK. Operátoři chtějí obavy rozptýlit

Už pět let se Evropská komise (EK) zabývá problematikou sdílení mobilních sítí v České republice. Sdílící subjekty T-Mobile a O2 (resp. sesterská firma provozující infrastrukturu CETIN) tvrdí, že je vše v pořádku, s tím ale nesouhlasí náš třetí operátor Vodafone, který podnět k prošetření EK poslal v roce 2016.

Komise od té doby prošetřuje, zda se sdílení sítí nemůže negativně projevovat na konkurenčním prostředí českého telekomunikačního trhu. V roce 2019 vyjádřila obavu, že by k narušování volné hospodářské soutěže skutečně docházet mohlo a zadala sdílejícím subjektům (T-Mobile, O2, CETIN) vypracovat seznam opatření, kterými by případným nesoutěžním důsledkům zabránili.

Předběžné analýzy vedou Komisi konkrétně k závěru, že vzhledem k tržním podmínkám v Česku by dohody o sdílení sítí mohly snížit motivaci T-Mobilu a O2 (resp. CETINu) investovat do síťové infrastruktury, což by mohlo vést i k menší soutěži na trhu velkoobchodních a maloobchodních telekomunikačních služeb.

Sdílející operátoři přišli s těmito návrhy (závazky):

  • modernizovat mobilní sítě zavedením vybavení rádiové přístupové sítě (RAN) s více standardy v určitých vrstvách rádiových frekvencí
  • stanovovat ceny investic a služeb poskytovaných ve sdílených částech sítě jménem druhého operátora nákladově
  • zlepšit smluvní ustanovení dohod o sdílení sítí s cílem omezit výměnu informací na minimum zcela nezbytné pro provoz sdílené sítě
  • ve vztahu k dohodě o službách mobilní sítě (dohoda mezi O2 a CETINem) provést opatření k zajištění toho, aby společnost CETIN účinně zabraňovala přelévání informací mezi T-Mobile a O2

Komise vyzvala k podání připomínek k závazkům, které si samy navrhly společnosti T-Mobile, O2 a CETIN, resp. jejich matky Deutsche Telekom a PPF. Očekává se, že se vyjádří zejména Vodafone, připomínku může ale poslat prakticky jakýkoli subjekt (například i menší čeští operátoři), který se sdílením sítí cítí dotčený.

S ohledem na všechny obdržené připomínky Komise poté přijme konečné stanovisko k otázce, zda návrhy dostatečně rozptýlily obavy z narušení hospodářské soutěže. V takovém případě je přijme za závazné a sdílející operátoři je budou muset dodržovat.

Jak jsme se těšili na 4. operátora, který nakonec nepřišel:

Navrhované závazky týkající se dohod o sdílení sítí mají zůstat v platnosti do 28. října 2033. Komise by jmenovala nezávislého správce, který by sledoval dodržování závazků všemi stranami. Pokud některá společnost tyto závazky nedodrží, může jí Komise uložit pokutu až do výše 10 % jejího celosvětového obratu a nemusí přitom prokazovat porušení antimonopolních pravidel EU.

Jak O2 a T-Mobile sdílejí sítě:

Dohody o sdílení sítí se týkají sdílení pasivní a aktivní infrastruktury pro mobilní telekomunikační technologie 2G, 3G a 4G, zatímco spektrum a páteřní síť každého operátora zůstávají oddělené. Spolupráce zahrnuje celé území Česka s výjimkou Prahy a Brna. Společnou síťovou infrastrukturu společností T-Mobile a CETIN (který provozuje síť pro O2) využívají přibližně tři čtvrtiny účastníků v Česku.

Spolupráci provádějí oba hospodářské subjekty na základě geografického rozdělení. Území Česka je rozděleno zhruba napůl a každý operátor odpovídá za zavádění, provoz a údržbu sdílené sítě v jedné z těchto dvou oblastí (T-Mobile severozápad, O2/CETIN jihovýchod) a pořizuje infrastrukturu mobilní sítě a související dodávky. Jeden z operátorů tak poskytuje síťové služby nejen svým vlastním zákazníkům ve své oblasti, ale také zákazníkům druhého operátora.

Spolupráce trvá od roku 2011, kdy se O2 a T-Mobile dohodli na sdílení tehdy usilovně budované 3G sítě. Později se sdílení rozšířilo i na 2G a 4G sítě. Od roku 2015 se ze strany O2 sdílení přesunulo na vydělenou část firmy spravující infrastrukturu CETIN. Sesterské O2 tak ve vztahu k CETINu figuruje jako velkoobchodní partner. V roce 2014 se mezi sdílející subjekty chtěl zapojit také Vodafone, první dva operátoři jej ale k dohodě nakonec nepřibrali. V roce 2016 podává Vodafone stížnost k Evropské komisi.

Diskuze (41) Další článek: Němci vyrobili telefon pro paranoiky. Má zabezpečený systém, minimum aplikací a kryje ho VPN

Témata článku: , , , , , , , , , , , , Operátor, Sdílení, T Mobil, Rána, Síť, Hospodářská soutěž, Česká republika, PPF, Brno, Dodržování,