EU přijala regulační „megabalíček“

Operátoři budou mít více povinností a méně práv. Za to pozice zákazníků se má vylepšit, pomoci k tomu má i nový evropský telekomunikační úřad.

Evropský parlament včera schválil největší balíček regulatorních opatření telekomunikačního trhu v historii. Má posílit hospodářskou soutěž a spotřebitelská práva napříč zeměmi sedmadvacítky, jinak řečeno, dotkne se 500 milionů lidí. EU členským zemím zároveň stanovila povinnost zakomponovat přijatá opatření do vnitrostátních právních předpisů do června 2011.

Klepněte pro větší obrázek
Regulace roamingu přinesla zákazníkům výrazně nižší ceny, doufejme, že i tento komplexní balíček regulace bude spotřebitelům ku prospěchu

“Reforma telekomunikací EU přinese silnější hospodářskou soutěž na evropských telekomunikačních trzích, lepší a levnější internetové služby a služby pevných a mobilních sítí a rychlejší internetové připojení pro všechny Evropany. Díky dnešní silné podpoře Evropského parlamentu se středem zájmu regulace telekomunikací stali evropští občané,“ uvedla komisařka EU pro informační společnost a média Viviane Redingová.

Pro spotřebitele by měl balíček přinést řadu pozitiv, například již dříve avizovaný přenos čísla během jediného pracovního dne. To by ale pro tuzemské operátory nemuselo být příjemné a za přenos by si tak mohli nechat zaplatit. Evropská komise vyčíslila, že migrace v mobilní síti trvá v Unii průměrně 8,5 pracovních dní (v ČR máme průměr pět, ale najdou se i výjimky, které průměr přesahují i několikanásobně) a to je dle jejího mínění příliš.

Následující bod nařizuje zajistit lepší informovanost zákazníků, a to třeba v případě uzavírání smluv, narušení bezpečnosti jejich osobních údajů či podrobností o poskytovaných službách a jejich kvalitě, za kterou poskytovatel ručí. Mlžit by se nemělo ani v případě akčních nabídek, kdy operátoři lákají zákazníky na určité výhody, ale zamlčují jiné důležité podmínky. V teoretické rovině se to poslouchá dobře, ale opět uvidíme jaká bude realita či kdo rozhodne, která informace je pro zákazníka důležitá a zda ji potřebuje vědět.

Další zásadní novinkou, která u nás lecos změní je omezení smluv na dobu určitou na maximálně 24 měsíců, takže tříleté smlouvy u O2 a T-Mobile budou doslova postaveny mimo zákon. Operátoři budou muset navíc nabídnout smlouvy na 12 měsíců. I tento bod by se mohl neblaze projevit ve službách našich dvou největších operátorů. U ročních smluv pravděpodobně ještě zdraží už tak málo dotované telefony a navíc operátoři nebudou moci nabízet více výhod současně (telefon a HIT verze tarifu či telefon a neomezená služba u NEONu).


Klepněte pro větší obrázek

Čtěte také: EU: Což takhle rozdělit operátory na sítě a služby?

Cenová regulace je jedna věc, ale štěpit operátory na část služeb a infrastrukturu? To už je trochu silná káva...


A nyní pozor, národní regulátor bude mít nově pravomoc rozdělit operátora na část poskytující služby a část spravující infrastrukturu, čímž by se umožnil vznik virtuálních operátorů, kteří by si síť pronajímali. Má to ovšem jedno lišácké omezení – tento postup bude možné aplikovat jen pokud bude narušen princip hospodářské soutěže, což se dá vykládat různě a jsem zvědav, zda k tomu příslušné orgány v některé zemi přistoupí. Právo revidovat rozhodnutí národního regulátora bude mít Evropská komise.

A když už je řeč o úřednících, pak vězte, že národní regulátoři se mají stát více nezávislí na politické reprezentaci v zemi, což jim spolu s předchozím opatřením dává ještě větší moc. A nebyla by to evropská byrokracie, kdyby pro otázku telekomunikací nezřídila zcela nový orgán. Půjde o telekomunikační úřad s celoevropskou působností (BEREC), kde budou mít své zastoupení všechny členské země. Zřízený bude na jaře příštího roku, přičemž jeho rozhodnutí budou po schválení většinou členských států prostou či dvoutřetinovou většinou závazná.

Klepněte pro větší obrázek
V nepříliš vzdálené budoucnosti dáte operátorovi košem během jediného dne, dost možná ale za přechod zaplatíte

Redingová dodává: „Jsem také velmi ráda, že Evropský parlament podpořil Komisi a její úsilí o vytvoření integrovanějšího jednotného trhu v oblasti telekomunikací. Zřízení nového evropského regulačního úřadu pro telekomunikace BEREC, jehož institucionální struktura byla v podstatné míře navržena poslanci Evropského parlamentu, velmi jasně ukazuje, že když mluvíme o tom, že by pro evropské telekomunikační operátory a spotřebitele neměly nadále existovat národní hranice pro přístup k síti a pro poskytování komunikačních služeb, myslíme to vážně. Opravdový jednotný trh pro evropské telekomunikační operátory a spotřebitele je nyní na dosah.“

Soubor opatření myslí rovněž na posílení práv občanů týkajících se přístupu k internetu, pro odpojení by muselo existovat podezření z šíření dětské pornografie, napojení na organizovaný zločin či terorismus. V případě jiných obvinění jako pirátství budou muset podezřelí dostat prostor k obhajobě před soudem.

Jeden z bodů se zabývá také univerzální tísňovou linkou 112, její úloha stejně jako její využívání by se mělo posílit. Poslední body souvisí opět s připojením k celosvětové informační dálnici. Národní regulátoři dostanou pravomoc stanovit minimální standardy pro připojení, které budou muset komerční poskytovatelé dodržovat.

Rychlý internet by se měl za finanční podpory z EU i nadále rozšiřovat z měst do venkovských oblastí, kde má dle zjištění EK přístup k rychlému připojení zhruba jen 70 % obyvatel. V neposlední řadě zavádí pravidla pro modernizaci sítí – jde o návrh, který počítal s využitím frekvencí sítě 2G pro sítě 3G o kterém jsme vás detailně informovali v tomto článku.

Diskuze (23) Další článek: S Mediatelem o mobilních službách (rozhovor)

Témata článku: Operátoři, EU, BEREC, Jednotný trh, Poslední bod, Mega, Neomezená služba, Pirátství, Cenová regulace