GSM antény rostou i na stromech

Jsou všude: falešné stromy, nepravé komíny, umělé věžičky, imitace cihel či omítky, okna budov, reklamní plakáty.

Nepostradatelnou součástí každé mobilní sítě jsou základnové stanice. Ty tvoří infrastrukturu sítě a "vytváří pokrytí" GSM signálem. Leckdy je vidíme, jak jejich stožáry narušují linii horizontu, jindy jsou důmyslně maskované.  

Kam s ní

Základnovou stanicí systému GSM (neboli BTS), jež pokrývá signálem své přidělené území, se správně myslí jednak veškerá elektronika, kabeláž a pochopitelně také stožár s anténami. Podle umístění antén se BTS dělí na vnitřní (indoorové) a venkovní (outdoorové). Venkovní BTS pokrývají signálem často rozlehlé plochy, a proto také jejich anténní stožáry často září do prostoru ze střech vysokých domů nebo osamocených stožárů v polích. V zástavbě ale mohou být antény zanořeny v ulicích na fasádách domů či na nižších střechách.

Klepněte pro větší obrázek
Toto je typický obrázek, jak vídáme GSM antény, ale může to vypadat i zcela jinak...

Rozdíl mezi BTS je ale i v umístění elektroniky: kontejner s elektronikou může ležet – podobně jako antény – uvnitř, nebo venku. U venkovní elektroniky je třeba myslet na nepřízeň počasí a také na případnou nezvanou návštěvu. Proto bývají kontejnery a skříně venkovních BTS značně robustní. Venkovní umístění elektroniky je typické pro volně stojící stožáry, kde ani jiná šance na umístění není. U střešních BTS lze ale elektroniku kromě střechy umístit i do útrob hostitelského domu. Problém bývá často v tom, že přímo pod střechou není často pro umístění elektroniky místo.

Klepněte pro větší obrázek
Tento článek vyšel v květnovém čísle časopisu Mobility

Uložením elektroniky až dole ve sklepě, kde prostor bývá, však zase vyvstávají problémy se ztrátami vlivem značné vzdálenosti, která může být až desítky metrů. Je proto potřeba použít velmi kvalitní nízkoztrátové kabely a další prvky, což s sebou nese vyšší finanční nároky.

Fakt, že venkovní základny bývají dobře viditelné, protože jejich ježaté anténní stožáry trčí do všech stran, však nemusí platit vždy. Na historicky či přírodně významných místech si totiž operátoři naštěstí nemohou budovat BTS, jak se jim zlíbí. Pokud na takovém místě BTS opravdu být musí, je nutno ji pečlivě zamaskovat, aby ráz významného místa či objektu nijak nenarušila. Často jsou pak takové antény takřka neviditelné a odhalí je jen cvičené oko, které opravdu ví, co hledat.

Hra na schovávanou

Příkladem mohou být antény, které se fixují přímo na fasády historicky cenných domů nebo jinak vizuálně výrazných staveb. Tehdy je třeba antény opatřit kamufláží, tedy stejnou barvou, jakou má podklad. Na povrchu antény tak mohou vzniknout třeba holé cihly i se spárami. Antény tak zmizí náhodnému pohledu jako chameleón. Za zvláštní pozornost stojí anténní věžičky na hřebenech střech starých domů. Tehdy se tři nebo čtyři antény spojí do svazku, opatří se paticí a tvarovanou měděnou korunkou a falešná věžička je na světě. Na střeše může vzniknout i falešný komín z tenkých stěn pomalovaných falešnými cihlami, uvnitř něhož jsou skryté antény. Někdy se menší antény BTS maskují na stožáry pouličního osvětlení, kdy je u země stožár stejný jako klasické osvětlení, a je tak ve dne nenápadný. Kdo by pak vzhlédl nahoru na lampu, jež v noci nesvítí, zjistil by, že nese anténu.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Po umístění BTS na střeše historického domu musel operátor vyrobit plechový falešný komín. Přítomnost BTS prozradí snad jen klimatizační jednotka, které si však při zběžném pohledu nevšimnete

Chvályhodná je také snaha umístit antény na některé již stojící objekty, jako jsou třeba komíny nebo sloupy vysokého napětí. Nedělejme si ale iluze. Důvodem je často fakt, že použít komín je většinou levnější a jednodušší, než stavět úplně nový vysoký stožár. Pokud se ale povrch antény barevně sladí s objektem, snadno unikne pozornosti. Zajímavý nápad je skrývat antény za billboardy na vysokých stožárech, které u vytížených silnic upozorňují na velké markety. Když už má stožár trčet, ať je tedy opravdu využitý. Podobně je to i se stožáry vysokého napětí, na něž se také občas antény montují.

Klepněte pro větší obrázek 
Najdete na tomto snímku anténu?
Klepněte pro větší obrázek
BTS také může být schovaná uvnitř budovy
Klepněte pro větší obrázek
Operátoři mohou využít již existujících stožárů na střechách a mírně je doplnit

Co je to za podivnou větev?

Pokud je třeba pokrýt signálem chráněnou krajinnou oblast nebo přírodní rezervaci, kde krom flóry žádné objekty nestojí, přichází na řadu řešení pomocí tzv. umělého stromu. Jde o stožáry BTS, které ale vypadají jako opravdové stromy s větvemi obarvené tak, aby nenarušily původní ráz krajiny. Dokonce i antény v korunách těchto stromů mívají zelenou barvu. U paty stromu je obvykle už nemaskovaná skříň s elektronikou, zatímco anténní kabely vedou vnitřkem stromu. Umělé stromy jsou od těch normálních rozeznatelné tím, že někdy nepřirozeně ční nad ostatní porost nebo mají při bližším zkoumání poněkud nepřirozené barvy. Pokud se na ně ale přímo nesoustředíte a nevíte o nich, může se lehce stát, že je přehlédnete – a to je právě účel. Stromy mohou být třeba i ve tvaru palmy, protože v některých částech světa by působil smrk nebo borovice stejně nápadně jako železný stožár.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek 
Britský Orange už „vysadil“ desítky kusů tohoto GSM stromu (PrattFamily)
Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Ten samý typ v detailech (PrattFamily)
Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Jiná verze BTS, která si hraje na nanápadnou (PrattFamily)

Základny v podobě falešného stromu jsou bezesporu mnohem lepší než ježaté stožáry, které jsou vidět ze všech stran a dělají hluboké vrásky fotografům, kteří se jim snaží při focení krajiny vyhnout. U nás tento způsob maskování není ještě úplně běžný, i když několik exemplářů je i u nás. Maskování antén není pochopitelně jednoduché a navíc ani nijak levné. Je tedy jasné, že operátoři se do skrývání antén sami od sebe dvakrát nehrnou. Naštěstí jim ale občas památkové a ochranářské organizace nedají jinou možnost.

Diskuze (39) Další článek: USB-IF: čeká nás nový univerzální konektor

Témata článku: Ostatní, Maskování, Strom, Nepřízeň, Věžička, Str, Cvičené oko, GSM, Ant, Stojící objekt, ANT +


Určitě si přečtěte