iPhone není dokonalý: 68 chyb

Kromě nadšení a pochval si iPhone vysloužil také kritiku. Během testování bylo objeveno 68 více či méně závažných chyb.

Server Applehound.com podrobil Apple iPhone rozsáhlému testování a snažil se odhalit všechny, byť jen sebemenší nedostatky. Přestože jich byla nalezena celá řada, výsledné hodnocení vůbec není špatné. Velká část z vad se totiž při běžném využívání vůbec nemusí vyskytnout a ukázalo se tak, že uživatelské prostředí a aplikace v iPhonu jsou provedené velmi dobře. O všech chybách byl zpraven Apple a autoři upozorňují, že honba za nedostatky není prostředkem pro rýpnutí do tolik přetřásaného iPhonu, nýbrž má pomoci jeho výrobci při tvorbě budoucích aktualizací.

Tip: vyzkoušeli jsme iPhone, přečtěte si první dojmy a prohlédněte fotografie a video

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Apple iPhone

V seznamu závad, jehož kompletní překlad vám nyní předkládáme, se nachází vše od drobných problémů se zobrazováním až k pádům aplikací. Je ovšem možné, že ačkoli se o následujících bodech v seznamu píše jako o závadách, mohou být v souladu s úmyslem Apple. Právě to o některých "chybách" již dokonce zástupci Applu prohlásili, místo závady se tedy jedná o záměr, byť v některých případech trochu nepochopitelný. Celkem jsou tyto body čtyři a poznáte je podle označení slovem "uzavřeno".

Původní článek (v angličtině) s podrobným rozpisem chyb najdete zde.

Obecné chyby

Vážná chyba – Pokud senzor přiblížení, jehož zakrytí vypne displej, zachytí objekt právě na jednu sekundu, displej začne blikat. Pokud prst přejede po senzoru pomaleji, displej zhasne a následně se rozsvítí. Pokud prst přejede rychleji, nestane se nic. Pokud prst zakryje senzor přesně na jednu sekundu, displej začne blikat. Blikání lze zastavit opětovným zakrytím senzoru na více než jednu sekundu, stisknutím tlačítka "Domů" nebo spuštěním některé aplikace. Správně by displej měl na sekundu zhasnout a pak se opět rozsvítit - to celé jen jednou, bez blikání.

Uživatelské prostředí – Animované stažení aktuálně spuštěné aplikace ke středu displeje, které se objeví při spuštění synchronizace, se nedokončí v případě, je-li onou aplikací Obrázky, Fotoaparát, Finance, Počasí, Kalkulačka, Poznámky, Safari, nebo iPod. Je-li při synchronizaci spuštěná například aplikace Kalendář, animace stažení do středu se dokončí. Jinak se ale animace přeruší brzy po začátku. Správně by se animace měla dokončit u všech aplikací.

Ostatní – Po zadání symbolu z obrazovky interpunkce/čísla/symboly se odemkne Caps Lock. Je-li Caps Lock aktivován a uživatel přepne klávesnici do numerického módu, při návratu do primárního módu se objeví klávesnice s vypnutým Caps Lockem. Správně by měl být Caps Lock zamknutý až do odemknutí.

Uživatelské prostředí – Při přepnutí do tichého profilu telefon vibruje, ale přechod z tichého profilu nedoprovází žádné zvukové oznámení. Správně by se při přechodu do hlasitého profilu měl ozvat krátký tón.

Kalendář

Pád/zatuhnutí/ztráta dat – Při výběru aktuálního dne v pohledu "seznam" za určitých okolností aplikace Kalendář spadne. Pád nastane, pokud v uplynulých dnech nejsou zadány žádné události, uživatel jednu takovou vytvoří a pak kalendář přepne na aktuální den.

Pád/zatuhnutí/ztráta dat – Z denního nebo měsíčního pohledu může být při mazání záznamu v některých případech odstraněna nesprávná položka. Jsou-li v jednom dnu zadány tři celodenní události (A, B, C), při smazání jakékoli z nich vždy zbudou v denním a měsíčním pohledu události A a C. V pohledu "seznam" je vše v pořádku. Problém se vyskytuje i při zadání více než tří celodenních události, výsledek je pak trochu odlišný. Správně by měla být vybraná událost smazána ve všech pohledech.

Pád/zatuhnutí/ztráta dat – Po smazání všech událostí z denního nebo měsíčního pohledu mohou některé události zůstat v pohledu "seznam". Jsou-li v jednom dnu zadány tři celodenní události (A, B, C), po jejich smazání z denního nebo měsíčního pohledu v pohledu "seznam" zůstanou události C a B. Problém se vyskytuje i při zadání více než tří celodenních události, výsledek je pak trochu odlišný. Správně by měly být smazány všechny události ve všech pohledech.

Uživatelské prostředí – Aplikace Kalendář za určitých okolností před uložením události samovolně změní datum konce a hodnoty AM/PM času. Chyba nastane, je-li čas začátku události nastaven na 12 AM a čas konce nejméně o den později mezi 6 a 10 PM. Pokud uživatel před uložením události několikrát za sebou poklepe na "zpět" a "vpřed" mezi oběma časy, datum konce a hodnoty AM/PM se budou měnit. Správně by oba časy a data měly zůstat beze změny způsobené aplikací.

Uživatelské prostředí – Při poklepání na aktuální den v pohledu "seznam" se může načíst nesprávná událost. Pokud uživatel smaže události, které jsou zadané pro aktuální den, a poté na něj poklepe, objeví se nejbližší záznam z některého z následujících dnů. Správně by se neměl objevit žádný záznam.

Uživatelské prostředí – Pořadí, ve kterém jsou události vypsány, se liší v jednotlivých pohledech a podle toho, v jakém pořadí byly zadány. Jsou-li v jenom dnu zadány tři celodenní události v pořadí A, B, C, pohled "seznam" je zobrazí v pořadí C, B, A, denní pohled A, B, C a měsíční pohled A, B, C. Jsou-li zadány v pořadí C, B, A, pohled "seznam" je zobrazí v pořadí A, B, C, denní pohled C, B, A a měsíční pohled C, B, A. Správně by ve všech pohledech záznamy měly být seřazeny podle abecedy.

Uživatelské prostředí – Při zadávání celodenní události mezi 10 a 11 hodinami večer, čas počátku a čas konce zasahují do dvou dnů. Zdá se, že jde o automatickou akci, která předpokládá, že událost byla vytvořena pro následující den. Je-li celodenní událost zadána v jinou dobu, oba časy zasahují do stejného dne. Ale pokud ji uživatel zadá mezi 10 a 11 hodinami večer, čas počátku bude nastaven v aktuální den, čas konce v následující. Správně by se i v tuto dobu měla celodenní událost objevit pouze v aktuální den.

Uživatelské prostředí – Po zadání více než 14 celodenních událostí v jednom dni je rámec celodenních událostí v obrazovce "Den" příliš velký a zabírá celý displej. Správně by přehled celodenních událostí neměl zasahovat do ostatních prvků obrazovky. To by bylo umožněno omezením počtu položek na 6 a možností skrolování v rámci.

Témata článku: Apple iPhone, Apple iPhone 16GB, Apple iPhone 4GB, Apple iPhone 7, Vážná chyba, Načítání stránky, Výsledné hodnocení, Webový formulář, Běžné využívání, Dvojité kliknutí, Celá obrazovka, Dok, Výchozí pozice, Krátký tón, Poslední zpráva, Nen, Rozsáhlé testování, První položka, Předchozí akce, Caps lock