Jak na internet s T-Mobile MDA II (návod)

Článek popisuje použití komunikátoru MDA II jako modemu připojeného k osobnímu počítači. Podrobně vám ukážeme, jak připojit MDA II k GPRS přes USB kolébku, infraport a bluetooth.
Jak na internet s T-Mobile MDA II (návod)
Kapitoly článku

Připojení přes USB kolébku

1. Odpojte kabel USB kolébky od počítače.

2. Do USB kolébky vložte MDA II.

3. Na MDA klikněte na nabídku Start, vyberte položku Programy a spusťte program Bezdrátový modem.

4. V programu Bezdrátový modem ze seznamu Typ připojení vyberte možnost USB a klikněte na tlačítko Spustit.


Vybrání USB připojení v programu Bezdrátový modem

5. Do CD-ROM mechaniky počítače vložte CD s názvem Software for T-Mobile MDA II, které je standardně dodáváno s MDA II. Na CD je ovladač pro USB modem.

6. Jestliže používáte program ActiveSync pro synchronizaci MDA II s počítačem, otevřete jej na počítači poklepáním na jeho ikonu v systémové liště. V menu File vyberte položku Connection settings. Zobrazí se okno pro nastavení připojení. V něm zrušte zaškrtnutí položky Allow USB connection with this computer. Změny potvrďte klikutím na tlačítko OK.


Zobrazení okna Connection settings programu ActiveSync


Zrušení zaškrtnutí u položky Allow USB connection with this computer

7. Kabel USB kolíbky připojte k počítači. Windows XP detekují, že byl připojen nový modem a z CD pro něj nainstalují ovladač. Nainstalování ovladače si můžete ověřit tak, že kliknete na tlačítko Start na počítači, vyberete položku Ovládací panely a zobrazíte dialogové okno Možnosti telefonu a modemu, v němž by měl být na záložce Modemy nový modem HTC USB Modem.

Poznámka: Pokud k automatické instalaci ovladače nedojde, můžete provést manuální instalací ovladače přes průvodce Přidat hardware. Informace o ovladači modemu jsou uloženy na CD v souboru D:\OEM\Drivers\USBMDM.INF


Nově nainstalovaný modem HTC USB modem

8. Klikněte na tlačítko Start na počítači, vyberte položku Ovládací panely, zobrazte dialogové okno Možnosti telefonu a modemu a přejděte na záložku Modemy. Vyberte HTC USB modem a klikněte na tlačítko Vlastnosti. Ve vlastnostech modemu vyberte záložku Modem a zrušte zaškrtnutí u položky Čekat na oznamovací tón. Dále na záložce Modem zkontrolujte, že v seznamu Maximální rychlost portu je vybrána hodnota 115 200.


Nastavení na záložce modem

Přejděte na záložku Upřesnit a do textového pole Zvláštní inicializační příkazy zadejte text AT+CGDCONT=1,"IP","internet.t-mobile.cz”.


Zvláštní inicializační přikazy

Poznámka: Pokud nepoužíváte T-Mobile, nahraďte APN “internet.t-mobile.cz” názvem APN vašeho operátora. Iinicializační příkaz bude vypadat například takto - AT+CGDCONT=1,"IP","internet”, když u svého operátora používáte APN ve tvaru internet.

Změny v nastavení modemu potvrďte kliknutím na tlačítko Ok.

9. Nyní je nutné nakonfigurovat nové připojení k internetu. Klikněte na tlačítko Start na počítači, zobrazte seznam připojení pod položkou Připojit a vyberte položku Zobrazit všechna připojení. Na levé straně okna se seznamem všech připojení je karta Síťové položky, ve které klikněte na položku Vytvořit nové připojení. Uvidíte uvítací obrazovku průvodce pro vytváření nového připojení, ve které klikněte na tlačítko Další.


Úvodní obrazovka průvodce připojením

Na obrazovce Typ připojení vyberte možnost Připojit k internetu a klikněte na tlačítko Další.


Výběr typu připojení

Na další obrazovce vyberte možnost Nastavit připojení ručně a klikněte na tlačítko Další.


Výběr ručního nastavení připojení

Na této obrazovce vyberte možnost Připojit použitím modemu a klikněte na tlačítko Další.


Připojení bude uskutečněno pomocí modemu

Pokud je v počítači nainstalováno více modemů, zobrazí se vám obrazovka, na které zaškrtněte, že chcete používat HTC USB modem a klikněte na tlačítko Další. Když máte nainstalován pouze HTC USB modem, zobrazí se vám ihned obrazovka, na které zadáte název připojení. Já jsem připojení nazval GPRS MDA II – USB. Klikněte na tlačítko Další.


Zadání názvu připojení

Na této obrazovce zadejte do textového pole Telefonní číslo číslo *99# a klikněte na tlačítko Další.


Zadání vytáčeného čísla

Na obrazovce Dostupnost připojení si můžete vybrat, zda budou moci nové připojení používat všichni uživatelé na počítači nebo zda je připojení dostupné pouze pro vás. Já jsem nechal připojení dostupné pro všechny uživatele. Klikněte na tlačítko Další.


Výběr dostupnosti připojení

Na další obrazovce se zadává jméno a heslo k účtu u poskytovatele Internetu. U GPRS připojení TMO tyto hodnoty nemají žádný význam a můžete je nechat nevyplněné. Další volby (firewall, nastavení jako výchozího připojení a sdílení jména a hesla) můžete nechat beze změny. Klikněte na tlačítko Další.


Obrazovka pro zadání jména a hesla

Nastavení je u konce, průvodce zobrazí vámi vybrané parametry připojení a dovolí vám umístit zástupce připojení na plochu zaškrtnutím pole Přidat zástupce tohoto připojení na plochu.


Závěrečná obrazovka průvodce připojením

Klikněte na tlačítko Dokončit. Zobrazí se okno pro vytočení nového připojení, ve kterém stačí kliknout na tlačítko Vytočit.


Vytočení připojení

Poznámka: Pamatujte, že před každým vytáčením připojení musí být vždy spuštěn na MDA II program Bezdrátový modem a v něm musí být nastaven typ připojení USB, jak je popsáno v bodu 4 tohoto postupu. Dále musí být vždy na počítači v programu ActiveSync vyřazeno připojení MDA přes USB, jak je popsáno v bodu 6 tohoto postupu. Teprve po splnění obou podmínek můžete kabel USB kolíbky připojit k počítači a úspěšně vytočit připojení.


Článek pokračuje v další kapitole.

Témata článku: Smartphony, Operátoři, T-Mobile, Windows, Internet, Ostatní, Software pro mobily, Návody, Dialogové okno, T - Mobil, MOBI, Návod, Mobil m, Spárované zařízení, Mobil, Jak


Určitě si přečtěte