Jak na roaming: s Eurotelem do zahraničí

Chystáte se za mořem nebo do světových metropolí? Užitečný vám bude náš článek, ve kterém srozumitelnou formou popisujeme, jak vůbec roaming funguje a na co byste měli před cestou myslet. Zaměřili jsme se nyní na produkty společnosti Eurotel, ale některé obecné informace budou užitečné i zákazníkům ostatních operátorů.
Jak na roaming: s Eurotelem do zahraničí
Kapitoly článku

Text v tomto článku není ryze redakční. Z větší části jde o dokument, který vypracoval přímo Eurotel. Informace jsou ale velmi praktické, rozhodli jsme se ho proto po mírné úpravě publikovat.


Roaming je možnost, jak používat mobilní telefon v zahraničí. Tj. jak volat z mobilního telefonu ze zahraničí prostřednictvím sítě zahraničního operátora a platit vlastnímu operátorovi. Aby mohl roaming fungovat, je nutné, aby vztah vašeho a zahraničního operátora byl smluvně ošetřen. Je to tzv. roamingová smlouva mezi domovským operátorem (tj. tím, kterému zákazník platí za služby) a mezi roamingovým operátorem (tj. tím, jehož síť zákazník v zahraničí využívá).

Z technologického hlediska je roaming vlastně přesměrování hovorů přicházejících na telefonní číslo zákazníka na nové číslo, které mu dynamicky přidělí roamingový partner.

Důležitá čísla

Uvádíme je hned na začátku, jelikož jsou tato čísla v zahraničí často nepostradatelná. Když znáte je, všechno ostatní byste se měli dozvědět od operátorek. Zákaznické linky je vhodné si uložit do paměti telefonu, archivovat na kartu SIM a raději i zapsat někam bokem, do kalendáře nebo na vizitku. Může se totiž stát, že vám telefon vypoví v průběhu dovolené činnost a k číslům se nedostanete.

Eurotel linka *11 pro paušální zákazníky

 • Pro volání ze zahraničí +420 720 720 720
 • Pro volání z mobilního telefonu zdarma *11 (z ČR)
 • Pro volání z pevné linky zdarma 800 33 00 11 (z ČR)

  Číslo do hlasové schránky: +420602989898

  Go linka *88 pro zákazníky předplacených služeb Go

 • Go linka pro bezplatné volání ze zahraničí *101*+420267011188#
 • Pro volání z mobilního telefonu zdarma *88 (z ČR)
 • Pro volání z pevné linky zdarma 800 33 00 11 (z ČR)

Číslo do hlasové schránky: *101*+420602989898#

Co byste měli vědět

 • Při volání ze zahraničí je nutné používat mezinárodní předčíslí
 • Příchozí SMS a MMS zprávy v zahraničí jsou zdarma
 • I v zahraničí je možné využívat služby pro mobilní přístup na internet a e-mail - účtování je podle objemu přenesených dat dle ceníku daného operátora v konkrétní destinaci.
 • Zákazník by si měl aktivovat roaming ještě před svou cestou do zahraničí a zjistit informace o cenách jednotlivých operátorů v cílové destinaci na stránkách Eurotelu.

Informace o cenách roamingu podají rovněž operátoři linek oddělení péče o zákazníka a pracovníci značkových prodejen Eurotel.

Eurotel a jeho roamingoví partneři

Společnost Eurotel má k dnešnímu dni:

 • 392 roamingových partnerů ve 156 zemích světa
 • GPRS roaming - 149 roamingových partnerů ve 70 zemích světa
 • HSCSD roaming – 25 partnerů ve více než 20 zemích světa
 • EDGE roaming – ten je dostupný ve všech zemích, kde je tato technologie podporována

Paušální zákazníci si mohou roaming rychle a jednoduše aktivovat na zákaznické Eurotel lince *11 nebo na www.eurotel-live.cz.

Zákazník Eurotelu s písemnou smlouvou si může aktivovat službu roaming bez vratné zálohy za splnění následujících podmínek:

 • Je-li zákazníkem Eurotelu déle než 3 měsíce a zaplatil poslední 3 po sobě jdoucí účty nejpozději do 1 měsíce po době splatnosti
 • Současně mu ze smlouvy nevyplývá žádné omezení pro aktivaci služby Mezinárodní Roaming.

Pokud není možné zákazníkovi aktivovat roaming zdarma na základě výše uvedených podmínek, Eurotel může účtovat zálohu na mezinárodní roaming. Tato záloha je automaticky vrácena v případě, že o to účastník požádal a zároveň ve třech po sobě jdoucích zúčtovacích obdobích, následujících po zaplacení zálohy, uhradil účty za poskytnuté služby do data splatnosti anebo nejpozději do 1 měsíce po době splatnosti.

Zákazníci předplacených služeb Go si mohou aktivovat roaming na zákaznické lince *88.


V následující kapitole
se dozvíte, co všechno a komu bude Eurotel účtovat při spojení hovorů do a ze zahraničí a jak je to s posíláním zpráv

Témata článku: O2, Operátoři, Roaming, EU, Roamingový provoz, Jak, Mezinárodní tvar, Zahraničí, GMS, Euro, Mezinárodní formát, Mezinárodní předčíslí, Vnitrostátní hovor, Oddělení péče, Roamingový partner


Určitě si přečtěte