Jak nastavit e-mail v Sony Ericssonu T230

Sony Ericsson T230 byl zřejmě oblíbený vánoční dárek, ptáte se totiž často na nastavení e-mailového klienta. Místo individuálních odpovědí nabízíme článek, z něhož nastavení pochopí naprosto každý. Návod lze použít i pro jiné mobily.
Jak nastavit e-mail v Sony Ericssonu T230
Kapitoly článku

Nebudu se příliš rozepisovat, pojďme rovnou na věc. Pro úspěšné zprovoznění vestavěného e-mailového prohlížeče je třeba provést nastavení na dvou místech v nabídce Sony Ericssonu T230.

Datový účet

První nastavení budeme provádět v nabídce Připojení (8) - Datová komun. (3) - Datové účty (1). Ve zbrusu novém telefonu zde najdete pouze volbu Nový účet. Zvolte ji a dál postupujte podél sloupce svého operátora a své služby (paušální program nebo předplacenka) v následující tabulce. Telefon nastavíme pro použití s GPRS.

  Eurotel   Oskar   T-Mobile
Parametr  paušály  Go    paušály  Oskarta   paušály Twist
typ účtu Data GPRS   Data GPRS   Data GPRS
jméno ET internet   OS internet   TMO internet
Adresa APN   internet   gointernet     internet   ointernet     internet.t-mobile.cz 
ID uživatele nevyplňovat   nevyplňovat   nevyplňovat
Heslo nevyplňovat   nevyplňovat   nevyplňovat

Nastavení e-mailového klienta

Po vytvoření datového účtu se přesuňme do jiné nabídky: Zprávy (2) - El. pošta (4) - Možnosti (7) - Upravit účet (2). V novém telefonu nejsou nastaveny žádné účty, proto potvrďte volbu Přidat nový.

Název účtu: libovolný název, třeba Pošta.

Připojit pomocí: vyberte ze seznamu datový účet, který jste vytvořili v předchozím kroku (ET internet, OS internet nebo TMO internet).

Protokol: podle typu serveru, kde máte umístěnu svoji e-mailovou schránku, vyberte POP3 nebo IMAP4. Jestliže si nejste jisti, lepší volbou bude zřejmě POP3.

Server přích.: zadejte adresu serveru POP3 nebo IMAP4, zjistíte ji od provozovatele své e-mailové schránky.

Port přích. zpr.: jestliže nevíte, o co se jedná, ponechte standardní hodnotu 110.

Schránka: zadejte jméno, kterým se přihlašujete ke své e-mailové schránce.

Heslo: zadejte heslo, kterým se přihlašujete ke své e-mailové schránce.

Server odch.: tuto položku vyplňte podle svého operátora. Eurotel: smtp.etmail.cz, T-Mobile: smtp.t-email.cz, Oskar (paušální programy): smtp.mujoskar.cz. Pro Oskartu bohužel neexistuje oficiální server odchozích zpráv a i když se někdy tvrdí, že funguje například adresa smtp.seznam.cz, osobně to nemohu potvrdit.

Port odch. zpr.: stejně jako v případě portu příchozích zpráv zde raději nechejte standardní hodnotu 25.

Adr. el. pošty: zadejte svoji e-mailovou adresu - příjemci se ukáže v hlavičce e-mailu.

Načíst: vyberte si, zdali chcete napřed stahovat pouze hlavičky zpráv (Jen hlavičky), nebo rovnou celé zprávy (Hlavičky a text). Při větším počtu zpráv ve schránce doporučuji zvolit pouze hlavičky zpráv, z nichž si postupně budete vybírat, které e-maily chcete do mobilu stáhnout celé.

Odesílatel: napište své jméno - příjemci se ukáže v hlavičce e-mailu.

Podpis: můžete si vybrat, jestli chcete ke každému e-mailu připojit svoji vizitku.

Kopírovat odch.: volbou Zapnuto aktivujete automatické přeposílání každého svého e-mailu poslaného z mobilního telefonu na svoji e-mailovou adresu.

Interval kont.: můžete zde nastavit pravidelnou kontrolu nových zpráv - v intervalu 5 minut až 12 hodin. Každá kontrola ale něco stojí, proto zvažte, jestli tuto možnost využijete.

Hotovo

Je-li vše správně nastaveno, vybráním položky Odeslat a přijm. (1) z nabídky Zprávy (2) - El. pošta (4) se telefon začne připojovat k e-mailovému serveru a stahovat poštu.

Jen pro doplnění uvádím, že musíte mít u svého operátora aktivní mobilní datové přenosy - aktivují vám je na infolince.


Ve druhé kapitole  se nachází podrobná tabulka se všemi funkcemi e-mailového klienta v Sony Ericssonu T230 včetně jeho krátkého hodnocení.

Témata článku: Sony, Smartphony, Ericsson, E-mail, NAS, Sony Ericsson T230, Son, Eri, Jak


Určitě si přečtěte