Jak se dělá česká lokalizace komunikátorů

Co všechno je potřeba udělat, aby komunikátor s operačním systémem Windows Mobile nabídl uživateli české prostředí?
Jak se dělá česká lokalizace komunikátorů

Poznámka redakce: Přístroje světových výrobců postavených na operačním systému Windows Mobile nemají české prostředí v základní výbavě. Je nutné provést tzv. „lokalizaci“, aby s vámi komunikovaly v češtině. V naprosté většině přístrojů dodávaných na náš trh se setkáte s lokalizací od firmy Sunnysoft. Petr Mahdal, autor tohoto článku, patří do týmu „lokalizátorů“ společnosti Sunnysoft.

Tip: než se pustíte do čtení, jak se lokalizace provádí, přečtěte si, co lokalizace obnáší

Příprava lokalizačního softwaru je složitý proces. Pokročilé technologie, správné vybavení, kvalifikovaní odborníci a v neposlední řadě vysoce cenné „Know-How“ jsou nezbytností. V tomto článku se vám pokusíme zjednodušeně přiblížit proces přípravy lokalizace. Ten je (lze ho označit komplexněji jako „projekt“) rozdělen do fází, které se skládají ze subprocesů. Co se týče technologií, bohužel je nemožné zde popsat je přesně. Nicméně se jedná o exklusivní profesionální nástroje.

1. Příprava lokalizace

Na začátku stojí požadavek od klienta, tzn. zástupce výrobce daného zařízení nebo jeho distributora (téměř sto procent zařízení Windows Mobile na našem trhu jsou počeštěná). Specialisté musí mít nejdříve k dispozici konkrétní zařízení. Obvykle se jedná o finální prodejní jednotku (tzn. je určená přímo uživatelům).

Důležitým faktorem je zde konkrétní ROM a verze operačního systému. Stejně jako je tomu u stolních operačních systémů společnosti Microsoft, také mobilní platforma disponuje několika „sestaveními“. Pokud zde hovoříme o kompletní lokalizaci (lokalizace systému včetně aplikací třetích stran), ta je připravována jen a pouze specificky pro dané zařízení. Zjednodušeně by se to dalo přirovnat k obleku šitém „na míru“. V první fázi je tedy třeba mít finální produkční jednotku konkrétního zařízení s finální verzí ROM.

2. Fáze extraktu a analýzy zařízení

V případě, že jsou splněny podmínky pro fázi 1, můžeme přistoupit k procesu, který označujeme jako „extrakt zařízení“. V podstatě se jedná o stažení komplexního „image“ obsahu ROM. Trvání tohoto procesu se dalo v minulosti počítat v řádu jednotek hodin (v některých případech více než 20 hodin). To bylo dáno strukturou operačního systému a také danými technologiemi. Dnes je úroveň mnohem vyšší a lze tento proces zvládnout v řádu minut. Průměrně se jedná asi o 15 minut.

Výstupem extraktu jsou data rozdílného charakteru. Z nich se vybírají části, které mají být předmětem lokalizace. Data získaná tímto extraktem jsou podrobena analýze, která může ukázat i části, jež z různých důvodů nelze lokalizovat. Tento proces rovněž pomůže přesně určit obtížnost vývoje dané lokalizace a její časovou náročnost.

Součástí lokalizace jsou i aplikace třetích stran. Jsou to aplikace dodávané samotným výrobcem zařízení do finální verze ROM. Každá taková aplikace musí být korektně naprogramována. Pokud je práce na software odvedena profesionálně, je možno aplikaci lokalizovat prostřednictvím tzv. MUI satelitních knihoven (MUI – Multilingual User Interface). Nejčastější problém je ten, že někteří developeři vyvíjejí svůj software a nepočítají s možností jeho lokalizace. I proto není výjimkou situace, kdy jsou řetězce textů (stringy), které tvoří aplikaci, umístěny přímo ve zdrojovém kódu této aplikace aniž by byly dynamicky načítány z externích knihoven/zdrojů. Extrémní situace nastavene, když část stringů je přímo v kódu dané aplikace a část se nachází v externím zdroji. V tu chvíli vývojář řeší problém, kdy nelze danou aplikaci lokalizovat. Není totiž možné zasahovat do zdrojového kódu aplikace třetí strany.

Jak funguje lokalizace?

Pro pochopení celého procesu je dobré vědět následující. Princip fungování lokalizace je založen na práci s tzv. MUI knihovnami. Jedná se o princip vytvořený společností Microsoft. K originální knihovně je online načítána satelitní MUI knihovna, která obsahuje překlady, pozice dialogů a další data. V případě, že máte zařízení v originální anglické verzi ROM, bývá ve většině případů MUI podpora v systému deaktivována. V případě, že lokalizujete zařízení například do českého jazyka, je tato podpora v systému naopak aktivována. Při jakékoliv změně v systému je v případě existence satelitní knihovny knihovna načítána. Z ní jsou čerpány právě překlady, pozice dialogů a další data. Stejný systém využívají i stolní počítače.

3. Samotný vývoj lokalizace

Nyní před sebou máme součásti získané ve fázi 2. Jedná se o množství dat, stovky souborů apod. Můžeme přistoupit k samotné lokalizaci, neboli překladu do daného jazyka. Veškerá data je nutné složitým procesem nejdříve připravit. Data jsou transformována do podoby, se kterou jsou schopny pracovat vývojové lokalizační nástroje. Ty ze stávajících dat vytvoří jakési glosáře. Glosáře zařízení obsahují vcelku cca 30 až 40 tisíc polí překladů. Jedno pole může mít velikost jednoho znaku nebo čísla, ale může mít i velikost několika vět či souvětí.

Data jsou potom předmětem překladu. Překladatel pracuje na překladech v programu tomu určeném (softwarové nástroje). Mají obvykle k dispozici i dané zařízení pro ověření kontextu.

Jakmile jsou překlady hotovy, jsou opět převedeny do podoby MUI knihoven. Tentokrát již obsahují lokalizovaná data. Kompilací knihoven programátoři získají vše potřebné k přípravě výsledného CAB souboru (ten software instaluje v zařízení). Výsledkem je tzv. beta verze lokalizace.

Proč beta verze?

Neodmyslitelnou součástí vývoje jakéhokoliv softwaru je testování. Testy probíhajíjak pomocí automatizovaných rutin, provádějí je rovněž zkušení testeři. Výstupem jsou reporty. Ty se zpracovávají a předávají developerům jako zpětná vazba.

S odstraňováním chyb („debugování“) dochází i k procesu optimalizace. Lokalizace je totiž po testování zpět v procesu vývoje. To se týká například:

  • odstraňování či změny překladů
  • změna pozice dialogů
  • odstraňování disfunkcí
  • optimalizace funkčnosti
  • ...

Tento proces se cyklicky opakuje až do chvíle, kdy jsou všechny reportované problémy, nedostatky vyřešeny a lokalizace je schválená k publikování.

4. Distribuce lokalizace

Lokalizace je tedy připravena. Její finální verze (pro dané specifické zařízení ) je dodána buď koncovým zákazníkům nebo přímo výrobci/distributorovi zařízení.

Diskuze (18) Další článek: iPhone: někde zásoby nestačily

Témata článku: Smartphony, Windows, Software pro mobily, Lokalizace, Nejčastější problém, Komunikátor, DEL, Jak, Česká lokalizace


Určitě si přečtěte