ZEK

Koncem úvazků to nekončí, díky novele ZoEK možná dojde i na vracení kreditu

 • Čeká nás novela zákona o elektronických komunikacích
 • Krom změny operátora bez sankce je ve hře i vracení kreditu
 • Další návrhy najdete v článku

Předseda vlády Andrej Babiš prosadil ve vládě návrh novely zákona o elektronických komunikacích (ZoEK), která má zvýšit mobilitu zákazníků – po třech měsících by se mělo mezi operátory přecházet bez sankce, což ovšem může zdražit tarify. Dnes si totiž operátoři za svobodu účtují 150 až 200 Kč měsíčně navíc.

Novelu ZoEK čeká standardní projednávání v poslanecké sněmovně (sněmovní tisk 420) a lze očekávat pozměňovací návrhy.

Piráti iniciovali na půdě sněmovního podvýboru pro ICT a telekomunikace odbornou diskuzi, ze které vzešly návrhy dalších prospotřebitelských opatření. Ve hře je například povinnost pro operátory vrátit nevyčerpaný kredit při ukončení smlouvy, který dnes propadá.

 1. Závazek na dva roky a s ním spojená smluvní pokuta. Vládní návrh, umožňující vymáhání smluvní pokuty v prvních třech měsících trvání závazku, se zřejmě dočká změny, která bude výhodnější pro spotřebitele. O úplném zrušení smluvní pokuty při předčasném ukončení závazku se ještě povede diskuze.
 2. Rychlost přenosu čísla. Na zrychlení přenosu čísla panuje shoda, řeší se pouze technické otázky jako náročnost, napojení mobilního čísla např. na bankovnictví nebo otázka doby přenosu čísla. Všichni zúčastnění uznávají, že pro zákazníka není zásadní rozdíl, zda od zadání požadavku bude číslo převedeno za dva nebo čtyři dny.
 3. One stop shop. Zákazník nebude muset při změně obcházet starého i nového operátora, změnu zařídí nový poskytovatel služeb. Všichni diskutující dnes uvedli, že v tomto zjednodušení vidí jasné výhody. Řeší se primárně právní otázky týkající se bezpečnosti ověření zákazníka tak, aby nedocházelo ke krádežím čísel.
 4. Upřesnění definice malého podnikatele, mikropodniku. Myšlenkou je, aby se zlepšení stavu ochrany spotřebitelů týkala i řemeslníků a malých firem. Na tom panovala všeobecná shoda.

Další návrhy, které na podvýboru představilo MPO a ČTÚ:

 1. Tísňová komunikace – informace o poloze volajícího. Operační systémy v mobilech umí zjistit polohu volajícího, ale poskytnutím údajů bez právního ošetření záchranným složkám, pro které je samozřejmě dobré znát polohu člověka v tísni, by docházelo k porušování zákona. Proto je třeba zákon z hlediska GDPR upravit.
 2. Zabránění možného zpoplatnění při přenosu čísel. Operátoři nyní sice neúčtují poplatek za přenos čísla, ale zákon to umožňuje. Změna by možnost vyžadovat poplatek za přenos znemožnila.
 3. Řešení neúspěšného přenesení čísla mezi operátory. Může nastat situace, kdy se převod například kvůli technickým obtížím nepovede. Úprava by měla zajistit, aby zákazník nebyl od služby úplně odstřižen.
 4. Vrácení kreditu při ukončení smlouvy u předplacených karet. Nevyužitý kredit při ukončení předplacené karty připadá operátorovi. Nová úprava zajistí, aby zůstatek kreditu jako nevyužitá služba připadl zákazníkovi.
 5. Informace o smluvních podmínkách. Nyní operátor musí spotřebitele informovat o změnách podmínek měsíc před nabytím účinnosti změn. Nová úprava by lhůtu pro tuto povinnost stanovila na dva měsíce. Prodloužení dá spotřebiteli delší čas k rozhodnutí o dalším postupu.
 6. Srovnávač nabídek operátorů. ČTÚ by provozoval nezávislý srovnávač cen různých služeb českých operátorů. Spotřebitelé by na jednom oficiálním portálu měli možnost opravdového nezávislého porovnání bez toho, aby byl například jeden operátor neférově zvýhodňován v pořadí nebo jiným způsobem.
Diskuze (50) Další článek: Apple má smůlu. Ani Samsung nemá dost volných kapacit pro dodávku 5G modemů

Témata článku: , , , , Poslanecká sněmovna, ICT, Vracení, Zoe, Operátor, Shoda, Ukončení smlouvy, Přenesení, Přenos čísla, Novela, Poslanec, Zákazníci, Spotřebitel, Číslo, Člověk v tísni, Změna podmínek, Přenos, Dík