Velká kontrola USB nabíječek. Třetina měla nedostatky, dvě byly staženy z prodeje

 • USB nabíječky k mobilům patří mezi čím dál častěji kupované zboží
 • Skoro třetina přitom nesplňuje všechna zákonná nařízení
 • ČOI trh nabíječek pravidelně monitoruje

Podobně jako v předchozích letech kontrolovala Česká obchodní inspekce (ČOI) i v průběhu roku 2022 bezpečnost USB nabíjecích adaptérů pro mobily a další elektroniku. Celkem prošlo kontrolou 32 modelů USB nabíječek prodávaných na českém trhu. Některý z nedostatků byl objeven u 11 z nich. Ve většině případů šlo menší pochybení (např. administrativního charakteru), dvě nabíječky ale byly identifikovány jako nebezpečné pro spotřebitele a bylo nařízeno jejich stažení z trhu.

„ČOIka“ provedla v loňském roce na tuzemském trhu 31 kontrol (u 26 distributorů a 5 výrobců), u kterých monitorovala bezpečnost 32 výrobků. Inspektoři zjistili nedostatky u 11 výrobků. Tři výrobky nebyly opatřeny bezpečnostními informacemi v českém jazyce, čtyři výrobky nebyly označeny identifikačními a kontaktními údaji o výrobci či dovozci.

Nabíječky kupujeme čím dál častěji

ČOI dále odebrala 7 výrobků k odbornému laboratornímu přezkoušení. Ve 2 případech analýza rizik prokázala vážné bezpečnostní riziko. Obě tyto USB nabíječky jsou stahovány z trhu a po zpracování potřebné dokumentace budou předány do databáze nebezpečných výrobků Safety Gate. Jedna z nabíječek od polského výrobce Natec je již z trhu stažena (psali jsme zde), u druhé se čeká na nabytí právní moci rozhodnutí.

V rámci řízení bylo za zjištěné nedostatky uloženo 7 pokut příkazem na místě v celkové hodnotě 51 tisíc korun, další správní řízení ale ještě probíhají a tím pádem ještě o výši zbylých pokut nebylo pravomocně rozhodnuto. Výsledky kontrolní akce zaměřené na USB nabíječky nicméně potvrzují, že u třetiny kontrolovaných výrobků se vyskytují nedostatky jak technického, tak administrativního charakteru.

Tento typ příslušenství přitom patří mezi čím dál častěji nakupovaný s tím, jak výrobci smartphonů postupně upouštějí od přibalování originálních nabíječek k nově prodávaným telefonům. ČOI proto hodlá v pravidelných kontrolách USB nabíječek nadále pokračovat.

Čím se ČOI řídí při kontrolách nabíječek:

 • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
 • nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice LVD 2014/35/EU) nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (směrnice EMC 2014/30/EU)
 • nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2011/65/EU)
 • nařízení EP a Rady č. 765/2008 - požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh
 • ČSN EN 62368-1 Zařízení  audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 61558-1 ed. 2 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
 • ČSN EN 55032 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi

Zdroj: ČOI

Diskuze (46) Další článek: Snapdragon for Galaxy. Samsung bude mít vlastní verzi procesoru určeného přímo pro řadu Galaxy S23

Témata článku: Bezpečnost, Nabíjení, ČOI, Nabíječka k mobilu, USB, Nedostatek, Safety Gate, Nařízení, Česká obchodní inspekce, Kupované zboží, Nařízení vlády, Nabíječka, Výrobek