Který tarif do 400 Kč je nejvýhodnější?

Mám 400 Kč a chci si pořídit nový mobilní paušál. Nemám přístup k žádným neveřejným nabídkám. Kde dostanu za své peníze nejvíc?

Ve spolupráci s portálem Tarifomat.cz jsme připravili třídílné srovnání nových generací tarifů operátorů T-Mobile, O2 a Vodafone. Společným kritériem jednotlivých srovnání bude cenový strop, který bychom byli potenciálně ochotni utratit měsíčně za mobilní služby. V prvním dílu vybíráme tarif s maximálním měsíčním paušálem do 400 Kč. Otázka zní: S jakým tarifem toho za své peníze dostanu nejvíce? Aby se výpočty byly co nejlépe uchopitelné, porovnáváme pouze veřejné ceníkové nabídky aktuálních rodin tarifů T-Mobile S námi, O2 Chytrý Neon a Vodafone Férový tarif.

Jak počítáme

Nejprve si ujasníme, jak vlastně počítáme. Na začátku vycházíme ze statistik ČTÚ, které stanovují průměrné chování českého uživatele a rozdělení sítí. To je pro výpočet důležité, protože operátoři mají různý počet zákazníků (resp. aktivních SIM karet) a vzhledem k různým bonusům ve vlastní síti je z tohoto pohledu statisticky výhodnější využívat služeb operátora s co největším počtem zákazníků. Také podíly hovorů uskutečněných ve špičce, mimo špičku a o víkendu mají na srovnání vliv, protože někteří operátoři tyto denní časy stále ještě rozlišují. Rozdělení volání podle časů vychází z dat britského srovnávače Billmonitor, který tvrdí, že počet spojení mimo špičku je poloviční, ale délka hovoru v takových časech je přibližně dvojnásobná proti špičce.

Klepněte pro větší obrázek
Podíly operátorů na všech číslech (stanicích) v síti a podíly hovorů realizovaných v jednotlivých časových obdobích dne 

Nyní už můžeme vypočíst tzv. Ceníkovou hodnotu tarifu. To je cena, kterou byste měli ve skutečnosti za paušál zaplatit podle hodnoty volných jednotek a bonusů v tarifu obsažených. Jak tuto cenu určíme? Na základě statistických dat za prvních šest měsíců roku 2012 poskytnutých společností Tarifomat.cz jsme pro paušály do 400 Kč sestavili průměrné cenu 1 MB dat na 0,9583 Kč a 1 SMS 1,18 Kč. Průměrná cena jedné minuty byla u výše uvedených tarifů stanovena na 5,36 Kč.

Klepněte pro větší obrázek
Tabulka 1: Ceníková hodnota tarifu

Z tabulky vyplývá, že nejvyšší ceníkovou hodnotu má tarif O2 Chytrý Neon S, nabízí služby a bonusy vyčíslené na téměř 90 korun více, než tarif ve skutečnosti stojí. Nový Férový tarif (balíček za 399 Kč) uvedený společností Vodafone oproti O2 zaostává a absence výhod při volání jej posunuje na druhé místo s ceníkovou hodnotou jen necelých 13 korun vyšší, než za paušál zaplatíte. Nejméně výhodným je tarif S námi 390 HIT od společnosti T-Mobile, který sice zvýhodňuje volání a má i lepší tarifikaci než O2, ale internet s FUP 20 MB je daleko za konkurencí.

Jakou roli hraje účtování 1+1

Vodafone po představení Férových tarifů zamíchal kartami v účtování hlasových hovorů. Nastavil nejvýhodnější a jediné korektní účtování 1+1. V našem srovnání pomineme základní fakt, a to že účtování 1+1 reálně neexistuje. Pouze úkon zvednutí a položení hovoru trvá kolem 5ti sekund a v případě, že má mít hovor i obsahové sdělení tak se pod 10 sekund těžko dostaneme.Jak tedy jednotlivé tarifikace zamíchají s reálným objemem volných minut, které při dané tarifikaci můžeme provolat?

Podle údajů z Tarifomat.cz celkový rozdíl mezi sekundami provolanými a sekundami naúčtovanými je v ČR 12,565 %. Přechodem společnosti Vodafone na tarifikaci 1+1 se dopad ostatních operátorů zvyšuje. Výsledný rozdíl je přibližně O2 13,91 % a pro T-Mobile 11,16 %. Opozicí tarifikace jsou výhody, které operátoři poskytují ke svým tarifům. Například volání mimo špičku ve vlastní síti zdrarma. Celkový přínos těchto výhod je přímo úměrný pozici každého z operátorů na trhu. Započtením těchto faktorů získáváme Reálné množství volných minut v základu tarifu a také Reálnou cenu jedné minuty kterou budeme muset zaplatit za každou další minutu volání nad rámec volných.

Klepněte pro větší obrázek
Tabulka 2: Reálné volné minuty

Je patrné, že rozdílná tarifikace má pozitivní dopad na množství minut, které můžeme provolat. Rozdíl mezi 1+1 a 60+60 je celých 13,91%. Druhou stránkou je ovšem průměrná délka hovoru, která je v ČR přibližně 2 minuty a 30 sekund. Paradoxně u Vodafone je délka hovoru ze všech operátorů největší a proto změna na jinou tarifikaci bude mít v jejich nabídce minimální dopad, protože většina jejich hovorů byla účtována po sekundách tak jako tak. Nezapomínejme, že doteď Vodafone využíval účtování 60+1.

Další stránkou jsou výhody, které každý tarif poskytuje na volání do své sítě. Efekt těchto výhod je přímo úměrný velikosti sítě, ve které je poskytován. O2 nabízí zvýhodněné volání do své sítě a na všechny pevné linky, což je vzhledem k tržní síle tohoto operátora silnou zbraní, která se částečně vyrovná i dopadu tarifikace.

Jak se chová tarif po vyčerpání jednotek

Přeplácení tarifu je jedním z úskalí, které s sebou paušální programy přinášejí. Jeden měsíc voláte více, než je vaše norma, a hned vám přijde výrazně vyšší faktura, že se nestačíte divit. Operátoři totiž zpravidla jednotky nad rámec volných minut a SMS v paušálu zpoplatňují mnohem méně výhodnými sazbami. Který ze tří porovnávaných tarifů se při přeplácení chová nejlépe? Navozujeme situaci, kdy v daném měsíci nad paušál provoláme 20 minut a propíšeme 20 SMS. Do ceny minuty/SMS promítáme vliv tarifikace a výhod.

Klepněte pro větší obrázek
Tabulka 3: Kolik zaplatím navíc

V našem případě provolání 20 minut a poslání 20 SMS navíc jsou rozdíly jsou v řádech procent a nejvýhodnější pro tento objem přeplácení je tarif Vodafonu. Nejzajímavějším ukazatelem je množství minut/SMS, zteré musíme nad rámec provolat, aby se tarify navzájem vyrovnaly. Aby se například Férový tarif vyrovnal Chytrému Neonu S, pak je nutné provolat minimálně 78 minut a poslat 78 SMS. Oba tarify pak budou stát měsíčně cca 881 Kč. Pokud by T-Mobile chtěl dohnat O2, pak by minimální počet provolaných minut a SMS byl dokonce 351 a cena by se vyšplhala na závratných 2 661 Kč měsíčně.

Který vybrat?

Ze tří porovnávaných tarifů v cenové hladině do 400 Kč vychází jednoznačně nejlépe O2 a jeho Chytrý Neon S. Poskytuje nejvyšší ceníkovou hodnotu téměř o 90 Kč vyšší než je skutečná zaplacená cena. Tarifu hraje do karet velikost sítě a přidružené volání na pevné linky v rámci výhod. Stává se tedy vítězem v kategorii nových tarifů do 400 Kč.

Pokud v tarifním balíku nepotřebujete internet, pak je možné uvažovat i o T-mobile S námi 390 HIT. Tento tarif nejvíce sráží právě FUP limit 20 MB, který výrazně snižuje jeho ceníkovou hodnotu. Pokud bychom počítali hodnoty tarifů bez internetu. Pak by byl na druhém místě s rozdílem jen 9 Kč oproti vítězi. Díky účtování 60+30 ale netrpí poklesem objemu reálných volných minut jako třeba tarif od O2.

I když má tarif Vodafonu nejspravedlivější účtování 1+1, nedokáže z této výhody vytěžit tolik, aby to stačilo na nejlepší umístění tarifu. Je to způsobeno průměrnou délkou hovoru, do které se i vzhledem k předchozímu účtování 60+1 nová tarifikace nijak výhodněji nepromítá. Přidaná hodnota ze sekundového účtování byla při kalkulacích nových cen u operátora očividně přeceněna. Férový tarif od Vodafonu se však vyplatí malým skupinám uživatelů, kteří telefonují pravidelně na zahraniční čísla. Tento parametr jsme do srovnání pro zachování jeho jednoduchosti a přehlednosti nezahrnuli.


I když by z každého srovnání mělo vzejít konkrétní pořadí, u mobilních tarifů je situace komplikovanější. Nelze za každých okolností jednoznačně říci, který mobilní tarif je ideální. Každý člověk má jiné priority a jiné spotřebitelské chování, proto by měl být výběr tarifu individuální záležitostí. Čtenářům doporučujeme, aby se při výběru tarifu obrátili na odborníky, například na některý ze srovnávačů mobilních tarifů.

Petr Fajmon, Tarifomat.cz

Diskuze (28) Další článek: Vertu Constellation Black Neon: ocel, sklo a keramika

Témata článku: Operátoři, O2, T-Mobile, Vodafone, ČTÚ, Sekunda, Cenový strop, Individuální záležitost, Paušální program, Minimální počet, Kter, Tarif


Určitě si přečtěte