Mobil v autě: od 1. července už se nevymluvíte

Poslední měsíc platí původní zákon o provozu na pozemních komunikacích. V červenci nabude účinnosti nový, a ten zakazuje telefonování řidiče ještě striktněji. Zatím bylo možné zákaz obejít, už to nepůjde. Používáte volant a mobilní telefon zároveň?
Mobil v autě: od 1. července už se nevymluvíte

Nový zákon od 1. července 2006

Od prvního červencového dne nabude účinnosti zákon č. 441/2005 Sb., o silničním provozu, který novelizuje současný platný zákon o provozu na pozemních komunikacích. Pohnutkou k novelizaci pravidel byla především nutná potřeba zvýšit bezpečnost na silnicích naší země, s čímž souvisí i drobná, avšak podstatná úprava paragrafu týkajícího se telefonování za jízdy.

Současná úprava říká v § 7 odst. 1. písm. c) následující:

  • Řidič nesmí při jízdě s vozidlem držet v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení

Taková formulace se samozřejmě nikterak nedotýká handsfree sad, nicméně někteří řidiči hazardně a troufale obcházejí zákon tím, že berou své mobilní telefony při jízdě autem mezi rameno a hlavu. V ruce ho tedy nedrží a postih je nečeká.

Novela na to myslela a upravila text stejného písmena prvního odstavce sedmého paragrafu takto:

  • Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení

Takovou formulaci považujeme za dostatečně zdařilou. I tak ovšem doporučujeme nezabývat se mobilním telefonem při řízení vůbec a nechat jej ležet v přihrádce nebo tašce. Průzkumy totiž prokázaly, že telefonování za jízdy (v jakékoli formě) výrazně oslabuje koncentraci řidiče, který pak není fyzicky ani psychicky připraven řešit nenadálé situace v provozu. Reakční doba se prodlužuje až na čtyřnásobek. Z maximální povolené dálniční rychlosti 130 km/h se prodlouží brzdná dráha vašeho vozu o 50 i více metrů, budete-li vyřizovat hovor nebo snad psát zprávu.

Tip: pro podrobné informace o novém zákoně o silničním provozu sledujte přehledně zpracované stránky www.novapravidla.cz

Ani handsfree nepomůže

Považujeme za vhodné připomenout průzkum týkající se používání handsfree sad (a jiných rušivých faktorů) při řízení vozidel. Mnozí řidiči si totiž myslí, že bondovka nebo bluetoothové sluchátko celou věc řeší. Není to pravda, to zjistíte sami na následujících řádcích. Nehledě na fakt, že při jakékoli formě telefonování porušuje řidič základní ustanovení § 5 (Povinnosti řidiče), a sice věnovat se plně řízení vozidla.

Skrytá nebezpečnost telefonování za jízdy bez handsfree je doložena mnoha nehodami, ale přesto je stále až příliš často vidět řidiče s jednou rukou u ucha. Jenže nebezpečí číhá i na ty, kteří si do svého vozidla instalovali handsfree a mají tak při řízení ruce volné. Řekněme si více o jedné z metod, kterou se vlivy telefonování za jízdy testují, a to samozřejmě včetně zjištěných výsledků.

Zajímavé studie ohledně telefonování za volantem vypracovala minulý rok britská společnost TRL pod záštitou britské vlády. Testy byly provedeny na vzorku celkem třinácti set řidičů ve věkovém rozmezí 21 až 64 let, kteří byly vybráni z oblastí Hampshire, Berkshire a Surrey. Všichni měli běžné zkušenosti s používáním mobilního telefonu. Samotné testování probíhalo z bezpečnostních důvodů na trenažéru, který je na následujícím obrázku.

Klepněte pro větší obrázek 
Pohled na testovací trenažér

Trenažér je umístěn v místnosti 3 × 4 m, v jejímž středu je umístěn automobil na speciální hydraulické konstrukci, která simuluje pohyb a reakce vozidla při jízdě. Vozovka se značením a okolní krajina je klasicky promítána na plátna. Vpředu je plátno se zorným úhlem 210 stupňů a vzadu plátno s úhlem 60 stupňů. Nechyběla ani audio aparatura, která simulovala hluk při jízdě. Kvůli zkvalitnění testu a vyloučení pochybností měli všichni řidiči možnost se s jízdou na trenažéru předem seznámit.

Základem měření byla 17 km dlouhá různorodá trasa, kterou měli řidiči za úkol absolvovat. V první části následovali účastníci testu vedoucí vozidlo, které se pohybovalo rychlostmi v rozmezí 80 až 130 km/h, ve druhé části pak řídili naprosto sami. Test probíhal v několika disciplínách a to vždy pro tři možné situace. V první situaci byl řidič sám, podruhé hovořil se spolujezdcem a ve třetím případě hovořil s partnerem pomocí vestavěné handsfree sady.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Simulátor v akci • jiný typ simulátoru

Do handsfree byly řidiči pokládány jednoduché otázky a dotazovaný měl za úkol správně odpovědět. Stejné otázky pak pokládal řidiči ve druhé části spolujezdec na vedlejším sedadle. Aby byly výsledky měření dobře srovnatelné, byli respondenti na podobné otázky dotazováni i běžným způsobem v klidu, bez řízení vozidla. Otázky a úkoly byly automaticky náhodně vybírány z databáze. Dosažené výsledky pro každou z možností byly pak v rámci jednotlivých disciplín porovnávány.

Nemluvte za jízdy s řidičem

Tento nápis, který jsme zvyklí vídat v autobusech, má podle výsledků analýzy svůj smysl. Podívejme se na výsledky v jednotlivých disciplínách. Tak předně to byly odpovědi na jednoduché otázky. Otázka zněla např. takto: “John is smaller than Peter. Who is the taller of two?“ (česky: „John je menší než Peter. Kdo z nich je vyšší?“). Pak měli řidiči během jízdy zopakovat jednoduchou větu, která mohla znít třeba: „Undetected by the sleeping dog, the thief broke into Jane´s apartment“ (což v češtině znamená „Nepovšimnut spícím psem vnikl zloděj do Janina bytu“).

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Černobílý pohled z kabiny trenažérů

Dalším úkolem pak mohl být čtyřicetisekundový monolog třeba na téma poslední dovolené. Podobných úkolů museli respondenti absolvovat více. Jak dopadli dotazovaní v jednotlivých případech, to můžete sledovat v grafech. V prvním sloupci je vždy srovnávací údaj, ve druhém hovor se spolujezdcem a ve třetím sloupci komunikace pomocí handsfree. Jak je z grafů vidět, výsledky hovoří jasně v neprospěch telefonního rozhovoru, během kterého byly reakce nejhorší. Patrné je to zvláště v porovnání se situací, kdy byl tázaný v klidu a neřídil.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Pauzy během monologu • počet správně zopakovaných vět • čas reakce na opakování vět

Pozor na reakce

Další analýza se věnuje vlivu telefonování pomocí sady a zkoumá rychlost reakcí řidiče při telefonování. Podobně jako při předchozím testu sedí řidič v kokpitu trenažéru a následuje vozidlo před sebou. Během trasy vedoucí vůz několikrát náhodně prudce přibrzdí. Tím se zjišťuje hbitost reakce řidiče na nečekané události.

Další typ testů ověřuje, do jaké míry odpoutává telefonní rozhovor pozornost řidiče od dění na silnici. V těchto testech má řidič absolvovat předepsanou trasu, která předpokládá několikeré odbočení z aktuálního směru. Je třeba např. sjet z dálnice na určeném exitu apod. Testy prokázaly, že řidič, který se kromě řízení věnuje telefonování, přejede místa odbočení v mnohem vyšším počtu případů.

Zákon zakazuje používání mobilních telefonů za jízdy. Ale zaměstnání jedné ruky, která drží telefon, je jen jednou částí problému. Mnohem zákeřnější je, že telefonování odpoutá pozornost řidiče od dění na silnici. Někde se dokonce uvádí, že dvacetiletý telefonující řidič má reakce sedmdesátiletého člověka.

Diskuze (141) Další článek: Nové Nabité tarify: co na nás Vodafone chystá?

Témata článku: Software pro mobily, Software pro PC, Mobil, Vozovka, Červ, Auto, Reakční doba, Třetí případ, Červen, MOBI


Určitě si přečtěte