Mobilní aplikace umí z videonahrávky obličeje během několika sekund poznat příznaky mrtvice

Vědci z RMIT University v Melbourne vyvinuli technologii, která umožňuje rychlou detekci mrtvice pomocí chytrého telefonu. K analýze obličeje pacienta využívá AI, která vyhodnocuje symetrii a pohyby mimických svalů. Vychází přitom ze skutečnosti, že lidé po mrtvici mívají ochablou jednu stranu obličeje. O svých úspěších napsali článek na webu The Conversation.

Mrtvice nastává v okamžiku, když je přerušena nebo omezena dodávka krve do části mozku. To vede k tomu, že mozková tkáň nedostává potřebný kyslík a živiny, přičemž i malá časová prodleva může znamenat trvalé poškození mozku. Mezi příznaky mrtvice patří zmatenost, poruchy řeči a omezené mimické projevy​.

Každý dvacátý Australan umírá na mrtvici

V Austrálii patří mrtvice mezi hlavní příčiny úmrtí a trvalé invalidity. Je jí připisována přibližně každá dvacátá smrt, přičemž náklady na zdravotní péči spojené s mrtvicemi dosahují ročně 6,2 miliardy australských dolarů, tj. v přepočtu asi 96 miliard českých korun.

Jedním z prvních vnějších příznaků mrtvice může být změna obličejové mimiky, jako je pokles koutku úst, kdy se jedna strana úst nepohybuje, když se člověk snaží usmát. I když jsou tyto příznaky relativně snadno rozpoznatelné, záchranáři a personál nemocničních pohotovostí je mohou přehlédnout, neboť rozpoznání jemných změn ve výrazech obličeje je náročné, zvláště ve stresových situacích.

Řešením může být nová aplikace, která k analýze obličeje využívá AI. Pomocí fotoaparátu mobilního telefonu posuzuje symetrii obličeje a pohyby mimických svalů, čímž umožňuje rychlou a přesnou identifikaci případných známek mrtvice. Může být užitečná například záchranářům a lékařům, kteří mohou okamžitě zahájit léčbu a minimalizovat poškození mozku.

Rychlá diagnóza pomocí aplikace

Aplikace funguje velice jednoduše: záchranář nejprve požádá pacienta, aby se pokusil usmát, a během toho pomocí chytrého telefonu natočí krátké video jeho obličeje. Model umělé inteligence pak analyzuje videozáznam a hledá známky asymetrického poklesu koutku úst, což je jeden z klíčových příznaků mrtvice.

Aplikace nejenže poskytuje rychlou diagnózu, ale také standardizuje proces detekce mrtvice, což může být obzvláště přínosné v multikulturních a různorodých společnostech, kde mohou být obličejové výrazy a symptomy odlišné. Tím snižuje riziko chybných diagnóz a zajišťuje, že pacienti dostanou co nejrychleji​ potřebnou péči.

Detekce s 82% přesností

Aplikace je navržena tak, aby byla co nejjednodušší na používání – uživatel pouze namíří kameru na pacienta a stiskne tlačítko. Video je analyzováno v reálném čase, takže není potřeba ho nikam ukládat ani nahrávat, což zajišťuje ochranu soukromí skenované osoby.

Vědci otestovali nástroj na malém vzorku dat obsahujícím videozáznamy 14 lidí, kteří prodělali mrtvici, a 11 zdravých kontrolních subjektů. Výsledky jsou nesporně pozitivní – aplikace správně identifikovala mrtvici v 82 % případů, což je slibný výsledek pro další vývoj a použití v praxi.

Aplikace bude ještě vylepšena

Je nutné zdůraznit, že účelem této aplikace není nahradit podrobné klinické diagnostické testy mrtvice. Jeho hlavním cílem je rychle identifikovat osoby, které mohou potřebovat okamžitou léčbu, a tím pomoci urychlit proces zahájení terapie a minimalizaci dlouhodobých následků.

I když jsou výsledky slibné, vědci hodlají pokračovat v další optimalizaci modelu. Doufají, že se přesnost ještě zlepší, jakmile vytvoří větší datovou sadu s více záznamy pacientů. Přiznávají, že na současnou úroveň byl model vytrénován a vyvinut pouze na malé datové sadě, která postrádá různorodost.

V další fázi je v plánu spolupráce s klinikami, pohotovostními odděleními a záchrannými službami na provedení klinických zkoušek. Bude nutné otestovat funkčnost tohoto nástroje v rukách skutečných uživatelů, jako jsou záchranáři, aby bylo možné potvrdit, že jim skutečně pomáhá při péči o pacienty.

Váš názor Další článek: Jak přesně měří chytré hodinky tep. Výsledky srovnání s hrudním pásem. Přidali jsme Huawei Watch 4 Pro

Témata článku: , , , , , , Aplikace, Obličej, Příznaky, Videonahrávka, Melbourne, Diagnóza, Pacient, Mrtvice,