Mobily do ruky, pevné telefony na smetiště (analýza tarifů) - oživeno

Včera T-Mobile představil novou službu pro výhodnější volání na pevné linky. Možná právě nastal pravý čas zeptat se, zda má vůbec smysl v době rozvinuté mobilní komunikace pevné linky v běžných domácnostech zachovávat. Naše analýza vás možná překvapí. Oživeno: jak se situace změní, když více provoláte?
Mobily do ruky, pevné telefony na smetiště (analýza tarifů) - oživeno
Kapitoly článku

Oživeno: v druhé kapitole najdete nové srovnávací tabulky pro volání v místní síti ve špičce a pro více provolaných minut.


Podle statistik by se dalo říci, že v České republice má mobilní telefon už každý člověk. Přestože je skutečnost trochu jiná, nelze upřít, že se alespoň jeden mobil ve většině domácností najde. Před bouřlivým rozvojem mobilních telefonů jsme byli odkázáni pouze na telefonní služby pevných linek, které nám však v mnoha případech zůstaly dodnes. Nastává tak pro mnohé otázka, zda si pevnou linku ponechat a používat ji pro volání do pevné sítě nebo ji zrušit.

Při zběžném srovnání cen za volání u Českého Telecomu, jakožto majoritního pevného operátora, a mobilních operátorů zjistíte, že jsou poměrně srovnatelné. Český Telecom sice nabízí velmi výhodné místní volání do vlastní sítě, ale ostatní položky v ceníku se od mobilních tarifů příliš neliší. U mobilních operátorů naopak můžeme najít několik zajímavých doplňků, které volání na pevné linky značně zvýhodňují. Posledním takovým produktem je tarifní doplněk Pevná+, který ke svým standardním tarifům začne od 1. února nabízet T-Mobile.

Vžili jsme se do situace běžných uživatelů, kteří nepoužívají telefon pro práci. Z telefonu volají pouze svým přátelům, nebo když občas potřebují něco zařídit. Doma přitom mají pevnou linku a zároveň používají mobil a vystačí si se základními tarifními programy. Není pro ně pevné linka nakonec jen zbytečnou finanční zátěží?

Tarify pevných linek

I když si u pevných linek můžete vybírat z více operátorů, majoritní stále zůstává Český Telecom. Zaměříme se tedy jen na jeho nabídku. Ta je poměrně pestrá, nabízí několik tarifních programů pro telefonování a také tarify vhodné pro kombinaci telefonního a datového spojení.

Vybrali jsme čtyři nejnižší tarify:

Český Telecom - cenové programy

název tarifu   Home Mini Home Standard Telefon 70 Telefon 120

měsíční paušál

 

215 Kč

339 Kč

339 Kč

399 Kč

volné minuty/kredit

 

*102 Kč

*102 Kč

***70 min

***120 min

pevná linka ve špičce

místní volání

3,17 Kč

1,58 Kč

1,58 Kč

1,58 Kč

pevná linka mimo špičku

místní volání

1,58 Kč

0,79 Kč

0,79 Kč

0,79 Kč

pevná linka ve špičce

dálková volání **

8,27 Kč

4,13 Kč

3,89 Kč

3,18 Kč

pevná linka mimo špičku

dálková volání **

3,84 Kč

1,92 Kč

1,92 Kč

1,70 Kč

mobilní síť ve špičce

 

10,09 Kč

7,37 Kč

7,37 Kč

6,69 Kč

mobilní síť mimo špičku

 

10,09 Kč

7,37 Kč

7,37 Kč

6,69 Kč

SMS zpráva

 

1,00 Kč

1,00 Kč

1,00 Kč

1,00 Kč

* volný kredit (nepřevádí se)
** v noci od 22:00 do 5:00 platí zvláštní výhodný tarif
*** jedna polovina volných minut ve špičce, druhá mimo špičku

Standardní tarify Home Mini a Home Standard doplňuje řada nových tarifů označovaných Telefon s číselným označením vyjadřujícím počet volných minut. Ve všech případech se ceny minutového spojení liší nejen podle časového období, kdy je telefonát uskutečněn, ale také podle vzdálenosti spojení. Rozlišují se tedy místní a dálkové (meziměstské) volání.

Oproti mobilním operátorům zvolil Český Telecom trochu nevýhodné účtování. Při nízkých cenách místního volání jsou vždy zaúčtovány dvě první minuty a následně se cena hovoru počítá za každou další započatou minutu. Při dálkových voláních se vždy zaúčtuje první minuta a dále se započítává každých dalších započatých 30 sekund hovoru.

Naproti tomu Český Telecom přináší i řadu výhod. Tak například tarifní doplněk PřáTelé, díky kterému můžete volat na pět zvolených čísel o 10 % levněji. Tato služba je zpoplatněna pouze u tarifů Home Mini (35,70 Kč/měs) a Home Standard (11,90 Kč/měs), ke všem ostatním tarifům je nabízena zdarma.

Už dávno není překvapením, že z pevných linek můžete posílat a přijímat také SMS zprávy. Stačí mít dostatečně vybavený telefonní přístroj a aktivovanou službu CLIP (zobrazení čísla volajícího). Jedna odeslaná textovka vás vyjde jen na jednu korunu.

Podobně jako mobilní operátoři nabízí i Český Telecom několik doplňujících balíčků pro výhodnější volání ve svátcích, o víkendech na mobilní telefony nebo do zahraničí. Různé balíčky lze dokonce kombinovat. Běžným uživatelům by se mohli hodit následující:

Balíčky k cenovým programům

Název Víkend Volno Mobil 20 Mobil 50 Mobil 100
měsíční paušál 149 Kč 199 Kč 117 Kč 280 Kč 536 Kč
výhoda          prvních 30 minut každého volání o víkendech nebo svátcích zdarma * prvních 30 minut každého volání o víkendech, svátcích a v době od 22:00 do 5:00 zdarma * 20 volných minut měsíčně do mobilní sítě (zbylé volné minuty se převádí) 50 volných minut měsíčně do mobilní sítě (zbylé volné minuty se převádí) 100 volných minut měsíčně do mobilní sítě (zbylé volné minuty se převádí)
* hovory se započítavají do volných minut hlavního cenového programu

Zbraně mobilních operátorů

Všichni tři mobilní operátoři mají ve svých nabídkách tarify, které těm „pevným“ mohou směle konkurovat. Pro srovnání jsme vybrali od každého dva nejnižší a cenou jsme se tak drželi do maxima kolem třísetkorunového paušálního poplatku.

Mobilní operátoři

  T-Mobile Oskar Eurotel

název tarifu

T30

 20+20
***

Rozjezd
Naplno

50
Naplno

Relax

Relax
Plus

měsíční paušál

226 Kč

298 Kč

60 Kč

298 Kč

232 Kč

303 Kč

volné minuty

30

**40

0

50

30

30

vlastní síť ve špičce

4,76 Kč

4,17 Kč

5,95 Kč

5,36 Kč

11,78 Kč

5,71 Kč

vlastní síť mimo špičku

4,76 Kč

4,17 Kč

5,95 Kč

5,36 Kč

3,21 Kč

3,21 Kč

cizí mob. síť ve špičce

7,14 Kč

5,36 Kč

5,95 Kč

5,36 Kč

11,78 Kč

11,78 Kč

cizí mob. síť mimo špičku

7,14 Kč

5,36 Kč

5,95 Kč

5,36 Kč

7,85 Kč

7,85 Kč

pevná síť ve špičce *

7,14 Kč

2,98 Kč

5,95 Kč

5,36 Kč

11,78 Kč

11,78 Kč

pevná síť mimo špičku *

7,14 Kč

1,55 Kč

5,95 Kč

5,36 Kč

3,21 Kč

7,14

SMS zpráva

2,02 Kč

2,02 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

2,98 Kč

2,98 Kč

* špička ve všední dny od 8:00 do 19:00
** 20 minut do mobilní sítě, 20 do pevné
*** nutné uzavřít smlouvu na dva roky

T-Mobile

V nabídce T-Mobilu můžeme zahlednou tarif 20+20, který je přímo zaměřen na kombinované volání do pevné a mobilní sítě. Pevné rozdělení volných minut je možná trochu omezující, ale vzhledem k zaměření tarifu ho lze chápat. Po provolání volných minut jsou hovory zpoplatňovány podle poměrně výhodné minutové sazby, které je zajímavá zejména pro volání právě na pevné linky.

Tento tarif je poměrně výhodný, dobře si vedl i v našem srovnání. Pokud si podrobně propočítáte, že by zrovna vám nejvíce vyhovoval, dlouho se nerozmýšlejte. T-Mobile ho v návaznosti na novou službu Pevná+ k 1. únoru 2005 vyškrtne ze své nabídky. Zákazníkům, kteří ho budou mít do té doby aktivovaný, samozřejmě zůstane i nadále.

Dalším tarifem pro občasná volání je T30, který nabízí za příznivý paušál 30 volných minut do jakékoli sítě a zvýhodněné sazby za volání do vlastní sítě. Nerozlišuje přitom žádná časová pásma. K tarifu si navíc můžete dopřát doplňující balíčky, například pro výhodnější víkendová volání nebo novinku Pevná+ pro výhodnější volání do pevných sítí.

Sluší se ještě dodat, že hovorné se započítává za první povolanou minutu a dále se účtuje po sekundách. U chystaného balíčku Pevná+ však dochází k výjimce, platí se totiž stejně jako u pevných linek za první dvě minuty vždy a dále za každou započatou minutu.

Oskar

Oskar je se svými tarify Naplno nejpřehlednější. Nabízí levný tarif Rozjezd Naplno, který nenabízí žádné volné minuty a 50 Naplno s padesáti volnými minutami do kterékoli sítě. Cena za všechna volání je přitom stejná a poměrně nízká, levné jsou také textové zprávy. Nenabízí však žádný doplňující balíček pro výhodnější volání do pevných sítí, v nabídce má ale spoustu jiných. Můžete si předplatit například více volných minut, výhodnější víkendová volání nebo dlouhé hovory.

Eurotel

V nabídce Eurotelu jsme pro srovnání vybrali tarify Relax a Relax Plus. Oba nabízí 30 volných minut za relativně nízký paušální poplatek. Ceny hovorného se zejména u tarifu Relax velmi liší, voláte-li ve špičce nebo mimo špičku. Sazby jsou mírně vyšší než u konkurence. Zatím ale nevíme, zda Eurotel zítra, kdy představí nové tarifní programy, nezamíchá kartami.

Také Eurotel nabízí pestrou škálu balíčků, včetně zvýhodněného volání na pevnou linku. V balíčku najdete 150 volných minut za cenu 179 Kč. Cena je to jistě výhodná, ale běžný uživatel takové množství volných minut asi neprovolá.

Hovory se opět po první provolané minutě účtují po sekundách. Po třech minutách se sazba sníží o 25 %.  

Doplňkové balíčky k tarifům

  T-Mobile Oskar Eurotel
Název Víkend+ Pevná + Moje víkendové hovory Top Víkend Top Pevná
měsíční paušál  35 Kč 58 Kč 179 Kč 179 Kč 179 Kč
výhoda                  Telefonování do sítě T-Mobile o víkendech a svátcích za 0,60 Kč/min Telefonování do pevné sítě po celý den za 1,19 Kč/min Telefonování do sítě Oskar o víkendech zdarma 100 minut volání o víkendech do sítě Eurotel a na pevnou linku, 50 SMS, 25 MMS 150 volných minut na pevnou linku


V druhé kapitole podrobíme tarify přímému srovnání a uvidíme, jak pevné linky v boji proti mobilním tarifům obstojí.

Témata článku: O2, T-Mobile, Vodafone, Operátoři, Analýza, Ostatní, Telefony, Home mini, MOBI, Levný tarif, Srovnávací tabulka, Mobil, Telefon, Tarif, Mírné vylepšení, Smetiště


Určitě si přečtěte