Návod: Jak dobře koupit mobil z druhé ruky

Nakupování mobilů na základě inzerátů funguje stejně dobře jako běžný prodej v kamenných obchodech. Stojí ale za to vědět, jak postupovat. Ideální bude sepsat smlouvu a my vám kromě řady dalších rad přesně řekneme, jak by měla vypadat. Povinné čtení pro všechny návštěvníky Bazaru na MobilManii
Návod: Jak dobře koupit mobil z druhé ruky
Kapitoly článku

Nejlepší je dát to na papír

Situace: Kupujete mobilní telefon od neznámé fyzické osoby. Dohoda probíhá seriózně, dotyčný se vám jeví jako dobrý, upřímný člověk. Dojde na placení a odeslání věci. Zaplatíte, ale zboží nedorazí. Máte vůbec nárok vymáhat plnění, když jste se domlouvali třeba jenom telefonicky? Ano, nárok máte, ale musíte to dokázat, a to se vám podaří jen s nahrávkou domluvy. S dohodami prostřednictvím e-mailu je to už jednodušší. Elektronická korespondence se dá v případě, když ji uchováte, použít jako dobrý důkaz o sjednání koupě.

Určitě ale s prodávajícím vždy sepište kupní smlouvu. Každý poctivý člověk s tím bude souhlasit a v případě výmluv alespoň poznáte, že asi něco není v pořádku. Pokud nejste ze stejného města a nemůžete se setkat osobně, vytiskněte dvě kopie smlouvy, obě podepište a odešlete je na adresu prodávajícího. Ten si jedno vyhotovení nechá u sebe a druhé vám se svým podpisem odešle zpátky.

Abyste měli představu, jak by taková smlouva mohla vypadat, máme pro vás jednoduchý vzor (formát RTF). Tato smlouva je určena pro případ předání věci osobně. Na internetu je podobných vzorů spousta a můžete si vybrat tu, která se vám, obrazně řečeno, bude nejvíce líbit.

Důležité ale je, aby v ní vždy byl jasně identifikován prodávající a kupující. Pro prokázájí jsou v tomto případě ideální:

  • čísla občanských průkazů
  • rodná čísla

Samozřejmostí jsou u obou stran:

  • jméno a příjmení
  • adresa trvalého bydliště

Další nepostradatelnou náležitostí smlouvy bude přesná identifikace předmětu prodeje. Předpokládejme, že se bude jednat o mobilní telefon. Tady bude vhodné uvést:

  • výrobce
  • označení samotného modelu
  • výrobní číslo (IMEI)

O baterii se nebojte

Baterie je v tomto případě nedílnou součástí zařízení, jelikož by bez ní telefon nefungoval a neplnil by tak funkci, kterou plnit má. Nemusíte se tedy bát, že když neuvedete formulaci „včetně baterie“, nemáte nárok na její dodání spolu s přístrojem. Od věci ale nebude uvést do textu stáří telefonu. Tento údaj si potom budete moci ověřit třeba podle dokladu o koupi.

Nezapomeňte uvést předem sjednanou cenu. Není špatné vyjmenovat i dokumenty a příslušenství, na kterých jste se domluvili, že vám prodávající spolu s věcí předá. Když budete sjednávat kupní smlouvu „na dálku“ a tedy věc vám bude doručena poštou, dohodněte přesné datum, k němuž má být věc prodávající stranou odeslána.

Kdo co platí?

Zaplacení sjednané ceny je také možné písemně upravit. Třeba uvedením splatnosti ke konkrétnímu datu. Pokud nebude částka uhrazena do smluvené doby, má prodávající právo od smlouvy bez ostatního odstoupit. Pozor ale na platby předem při čekání na doručení věci poštou. Dokud totiž nemáte možnost si předmět koupě prohlédnout na vlastní oči, nemáte podle § 591 povinnost zaplatit.

Poznámka: § 591 i další paragrafy dále uvedené v článku se týkají občanského zákoníku.

Pokud se nedomluvíte jinak, bude hradit veškeré náklady na odeslání věci (např. balné, ale i poštovné) prodávající (§ 593). Co se týče předání věci při odeslání poštou, má se za to, že věc byla předána dne, kdy byla prodávajícím odeslána (§ 594). Za zpoždění zaviněné přepravcem zásilky tedy prodávající nenese odpovědnost.

Vady věci

Pokud shledáte, že věc má vady, o kterých jste nevěděli, máte právo na snížení kupní ceny. To v případě, že vada nebrání užívání věci způsobem, ke kterému je určena. Pokud vada takovému užívání brání, máte jako kupující nárok na odstoupení od smlouvy. Prodávající má totiž povinnost upozornit vás na všechny podstatné vady, které věc má. Je ovšem zřejmé, že mezi takové vady se nebude počítat třeba častým používáním „vyleštěný“ kryt telefonu. Vadou ale naopak bude nespolehlivě fungující tlačítko apod.

Právo odstoupit od smlouvy máte i tehdy, kdy vás prodávající ujistil, že telefon má určité vlastnosti, a tato skutečnost se posléze ukáže jako nepravdivá. Když vás třeba ujistí, že telefon má Bluetooth a nebude to pravda, můžete smlouvu vypovědět. Veškeré náklady, které vám v souvislosti s uplatňováním práva z odpovědnosti za vady vzniknou, můžete s klidným svědomím naúčtovat prodávajícímu.

Pokud zatajené vady na věci najdete, musíte je prodávajícímu oznámit neprodleně a nejdéle však do šesti měsíců. O vadách pojednávají paragrafy 596–599.

Vedlejší ujednání

Většina paragrafů upravujících kupní smlouvu dává účastníkům možnost sjednat si nad základní rámec ještě mnoho dalších vedlejších ujednání. Tato ujednání mohou mít i povahu výhrad a podmínek připouštějících zánik právního vztahu založeného kupní smlouvou. Tyto podmínky zaniknou za jeden rok od uzavření smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak (§ 610).

Dohody se ale rozhodně nemohou nést v duchu „nároku na vrácení peněz se nemůže kupující domáhat ani tehdy, když nebudou funkční tlačítka, baterie“ apod. I zde totiž platí všeobecná zásada dobrých mravů a nutnost vyváženosti práv na obou stranách. Prodávající vás nemůže zvláštními dohodami uvádět do nevýhodného postavení. Takováto ujednání jsou potom neplatná.

Někdy se domluvíte i na tzv. barteru, tedy směně věci za věc. I v takovém případě sepište smlouvu. Vaše vzájemné postavení bude ale odlišné. Má se totiž pak za to, že „každá ze stran je považována ohledně věci, kterou směnou dává, za stranu prodávající, a ohledně věci, kterou směnou přijímá, za stranu kupující“.

Myslete vždy na nejhorší, doufejte v lepší. Pečlivě si ukládejte veškeré dokumenty spojené s koupí používaného telefonu – archivujte e-maily, zakládejte dopisy, nevyhazujte doklady o úhradách a výpisy z účtů. I když to ve většině případů není nutné a zákon to za vás upraví správně sám, uvádějte do smlouvy raději vždy všechny podstatné náležitosti. Máme na mysli slíbené vlastnosti výrobku – obzvláště ty, které vyžadujete – dohodnuté příslušenství i aktuální kvalitativní stav mobilu. Budete-li smlouvu odesílat k podepsání a tato bude na více stranách, nezapomeňte do zápatí uvést poznámku „strana 1 ze 3“ a obdobně. Čím pečlivější budete, tím pohodlnější bude vyřizování případných nesrovnalostí.


V druhé kapitole najdete vzor kupní smlouvy při prodeji telefonu mezi dvěma fyzickými osobami

Kapitoly článku

Témata článku: Návody, Ostatní, Trvalé bydliště, Číslo telefonu, Druh, Návod, Jak, Mobil, Technický stav, MOBI, Kupní smlouvaVybíráme 13 nejlepších levných smartphonů s cenovkou do 6 tisíc

Vybíráme 13 nejlepších levných smartphonů s cenovkou do 6 tisíc

** I když je cena limitem, dá se vybrat rozumný model ** Levný smartphone umí víc než tlačítkový mobil ** Připravte si alespoň 2 tisíce korun

Martin Miksa
LowendNižší třídaNákup a ceny
Umělá inteligence Flyways plánuje trasy letadlům. Šetří čas i palivo a minimalizuje zpoždění

Umělá inteligence Flyways plánuje trasy letadlům. Šetří čas i palivo a minimalizuje zpoždění

** Americké aerolinky používají pro plánování letů umělou inteligenci ** Přináší významné úspory leteckého paliva a nižší emise CO2 ** Tento software by mohl přispět k ekologičtějšímu létání

Karel Kilián
LétáníUSAUmělá inteligence