Nelíbí se vám praktiky operátorů? Stěžujte si!

Zneužívají naši operátoři dominantního postavení na trhu? Tomáš Kapler míní, že ano a stěžuje si na velkou trojku u ÚOHS.

V našem nedávném článku jsme vám odhalili nejpoužívanější operátorské fígle a praktiky na vytahování peněz ze zákazníků. Ceny hovorů totiž už dávno neukazuje pouze minutová sazba, podstata je ukrytá hlouběji. Pokud bychom sečetli tyto cenové a necenové nástroje, nepochybuji o tom, že bychom se dostali na peníze, které za mobilní služby neplatí nikde v Evropě. Jenže co s tím? Lze se nějak nekalým praktikám bránit, když stát, respektive zodpovědné úřady svou nečinností očividně naprosto selhávají a neplní svou úlohu?

Klepněte pro větší obrázek
Lidé z Českého telekomunikačního úřadu tvrdí, že nejlepší je nic nedělat a neviditelná ruka trhu se o vše postará... Nebo je za nečinností tuzemského regulátora něco jiného?

Ano, je to možné. Cestou jak plácnout nenasytné operátory přes prsty je zaslání stížnosti příslušným úřadům, které mají povinnost bdít nad ochrannou hospodářské soutěže. Tuto funkci má u nás Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který se stížnostmi zabývat musí, ať už je pošle kdokoli. Toho se rozhodl využít také náš čtenář Tomáš Kapler, který se rozhodl stěžovat si na operátory za zneužití dominantního postavení na trhu. Konkrétně se mu nelíbí účtování hovorů – což je jeden z velmi účinných nástrojů operátorů na obírání zákazníků.

Chtějí peníze i za neposkytnuté služby

Pokud je totiž telefonní hovor účtován jinak než po jednotlivých sekundách, pak si operátor nechává platit za služby, které neposkytl. Přitom ovšem propojovací poplatky si operátoři účtují mezi sebou po jednotlivých sekundách. Na tomto místě je třeba zmínit, že vskutku nejde o žádné zanedbatelné částky. A rozdíl se zvyšuje s tím, jak operátoři postupně znevýhodňují účtovací schéma od tarifikace 60+1 (po první celé minutě po sekundách) přes 60+30 až po účtování hovorů po celých minutách (60+60).

Klepněte pro větší obrázek
Nechat si platit za neposkytnuté služby se tuzemským operátorům tuze zalíbilo. Ale najde se u nás někdo, kdo by operátorům nařídil účtovat hovory spravedlivě po sekundách?

Dle analýzy, kterou jsem provedl už dříve, vychází například prodražení minutové sazby o celou čtvrtinu v případě účtování po minutách oproti způsobu 60+1. Pokud bychom proti sobě postavili účtování po jednotlivých sekundách a po celých minutách, došli bychom k navýšení minutové sazby i okolo 30 %! A to opravu není málo. Operátoři to navíc dělají velmi tiše, na tuto skutečnost zákazníka samovolně neupozorňují, jen nezbytně nutným způsobem – mikroskopickým písmem někde dole pod čarou.

Pan Kapler tedy sepsal stížnost a poslal ji na ÚOHS, její znění přikládám s jeho souhlasem níže. Citovány jsou obstavce a) a b) §11 Zákona o ochraně hospodářské soutěže, jeho úplné znění naleznete zde na portálu veřejné správy.


Věc: Stížnost na telefonní operátory na možné zneužití dominantního postavení

Podávám tímto stížnost na možné zneužití dominantního postavení, tj. porušení zákona 143/2001 Sbírky, §11 a to na T-Mobile Czech Republic a.s, Vodafone Czech Republic a.s. a Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Domnívám se, že všechny tyto tři společnosti společně a ve shodě porušují dlouhodobě zmíněný zákon tím, že vyžadují ve všech svých veřejných tarifních nabídkách platbu po celých minutách (tzv. tarifikace 60+60), v některých případech dokonce 120+60 (první dvě minuty v celku), 60+30 či 60+1.

Přitom nákupní cena hovorů mezi operátory je účtovaná po sekundách (1+1), stejně tak jsou určeny i propojovací poplatky ze strany Českého telekomunikačního úřadu. Účtování zákazníkům po sekundách je i v rámci Evropské unie většinovou zvyklostí (minimálně má zákazník na výběr v každé zemi operátora a tarify s účtováním 1+1), vzhledem ke zcela digitálnímu řešení neexistují prakticky žádné vícenáklady pro obhajobu zvýšených sestavovacích poplatků.

Uvedený způsob účtování přitom poskytuje operátorům značný příjem navíc za služby, které si zákazník fakticky neobjednal (např. při hovoru dlouhém 5 vteřin ala "jsem na cestě, budu za 5 minut", musí zákazník zaplatit všech 60 vteřin), dlouhodobé statistiky operátorů uvádějí průměrné neoprávněné obohacení díky těmto navíc účtovaným vteřinám okolo 25-35 % celkového příjmu z hovoru v závislosti na cílovém čísle a konkrétní tarifikaci.

Domnívám se, že uvedené praktiky jsou porušením minimálně 2 odstavců zmíněného §11, konkrétně:

  • přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu, zvláště vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění,
  • vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s požadovaným předmětem smlouvy věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí.

To, že jsou uvedené praktiky dělány všemi operátory v České Republice v souladu, ačkoliv i samy jejich mateřské organizace v ostatních zemích uplatňují 1+1 tarifikaci naznačuje navíc nezákonnou dohodu a společnou dominanci.

Očekávám z vaší strany rázný postup proti těmto nezákonným praktikám. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dále žádám o podrobné informování o výsledku šetření.

Tomáš Kapler


Po třítýdenním čekání dorazila z ÚOHS odpověď:

Vážený pane Kaplere,

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Vám sděluje, že na základě Vaší stížnosti na zneužití dominantního postavení ze strany telefonních operátorů, které spatřujete v tom, že ve všech svých veřejných tarifních nabídkách vyžadují platbu po celých minutách, zahájil šetření, o jehož výsledcích Vás po jeho ukončení vyrozumí.


A teď malá odbočka. Kdybych byl virtuálním operátorem, který se snaží dostat na český trh, asi by mě zajímal odstavec f):

  • odmítnutí poskytnout jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu přístup k vlastním přenosovým sítím nebo obdobným rozvodným a jiným infrastrukturním zařízením, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud jiní soutěžitelé z právních nebo jiných důvodů nemohou bez spoluužívání takového zařízení působit na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé, kteří přitom neprokáží, že takové spoluužívání není z provozních nebo jiných důvodů možné anebo je od nich nelze spravedlivě požadovat; totéž přiměřeně platí pro odmítnutí přístupu jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu k využití duševního vlastnictví nebo přístupu k sítím, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud je takové využití nezbytné pro účast v hospodářské soutěži na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé nebo na jiném trhu.

Stížnost se tedy projednává a dříve či později uvidíme, jak to dopadne. Faktem zůstává, že mobilní operátoři jsou společnosti s významnou tržní silou a případné prokázání zneužití dominantního postavení na trhu by je přišlo draho.

ÚOHS by jim v takovém případě mohl vyměřit pokutu až 10 % z obratu i zpětně. Obrat, neboli souhrn všech finančních prostředků, které ekonomický subjekt utržil za určité období, je u tuzemských operátorů každoročně obrovský. Například za loňský rok: T-Mobile 30,2 miliardy, O2 59,7 miliardy, Vodafone 28,4 miliardy.

Telekomunikace jsou specifické podnikání

Dovolte mi nyní pár poznatků z mikroekonomie. Telekomunikace není v žádném případě odvětví jako každé jiné – naopak vykazuje všechny znaky nedokonale konkurenčního odvětví. Čili na trhu působí jen velmi málo výrobců/poskytovatelů služeb s výraznou tržní silou, náklady vstupu do odvětví jsou velmi vysoké, popřípadě existují jiné bariéry (udělení licence ze strany státu), nedokonalá informovanost ekonomických subjektů.

Klepněte pro větší obrázek
Různé tržní subjekty mají různou tržní sílu...

Pokud by na takovém trhu působila jen jedna společnost, mluvili bychom o monopolu, pokud jich je víc, jde o oligopol. V případě mobilních operátorů ale nejde o běžný oligopol. Je to z toho důvodu, že existují v podstatě nepřekonatelné bariéry vstupu do odvětví, jelikož radiové spektrum je omezené, tedy existuje omezený počet frekvencí, které navíc může udělit do užívání pouze stát. Další stránkou věci je nutnost ohromných investic do infrastruktury sítě.

Monopolní, popřípadě oligopolní odvětví proto byla, jsou a budou. Problém nastává v okamžiku, kdy oligopolista začne zneužívat svou trží sílu. V tomto okamžiku by měl zasáhnout stát. Možností je hned několik – zákonná regulace, zestátnění, speciální zdanění a cenová regulace.

Dále je třeba říci, že státní regulace není v tomto případě vůbec nic škodlivého, naopak. O potřebě zásahů státu v monopolním a oligopolním odvětví byl přesvědčen už zakladatel moderní ekonomie Adam Smith v 18. století pro jejich neefektivitu. Na druhou stranu prosazoval maximální svobodu trhu v odvětvích konkurenčních. Na regulaci proto nehledejte nic špatného, nejde o žádný návrat o 20 let zpět.

Nelíbí se ti to? Tak nevolej!

Argumentace o tom, že komu se to nelíbí, tak ať jednoduše nevolá (jelikož ho přece nikdo nenutí) proto není na místě. Stejně tak tvrzení, že zákazník si může parametry služeb zjistit dopředu a co se mu nelíbí nebrat. Problém je ale v tom, že férové účtování po sekundách u nás nenabízí žádný mobilní operátor, takže nezbývá, než případně volit nejmenší zlo a operátora u kterého přeplatím nejméně. Závěrem bych podotknul že opravdu nejde o zanedbatelné částky, v praxi mohou představovat i třetinu celé útraty, což rozhodně není málo.

Jistě budu mluvit za všechny, když řeknu, že doufám v uznání stížnosti jako oprávněné. Bylo by krásné, kdyby operátorům někdo jednoduše nařídil, aby hovory byly účtovány po sekundách. Držím panu Kaplerovi palce a určitě nebudu sám, kdo s napětím očekává další vývoj.

Diskuze (141) Další článek: MiLi Power Projector: zeď místo displeje (test)

Témata článku: Operátoři, Kauzy, Oligopolní odvětví, Cena hovoru, Příslušný úřad, Operátor, Praktiky, Praktika, Účinný nástroj, Právní důvod, Radiové spektrum, Cenová regulaceVybrali jsme nejlepší telefony, které si v říjnu 2022 můžete koupit

Vybrali jsme nejlepší telefony, které si v říjnu 2022 můžete koupit

** Každý měsíc vybíráme nejlepší mobily v několika kategoriích ** Smartphony dělíme podle výbavy a ceny, aby si mohl vybrat každý ** Nezapomínáme ani na tablety a tlačítkové telefony

Jan Láska
TelefonySmartphonyNákup a ceny
Těchto 15 levných telefonů stojí za to. Dáte za ně jen pár tisíc, a výbava často překvapí

Těchto 15 levných telefonů stojí za to. Dáte za ně jen pár tisíc, a výbava často překvapí

** Vybrali jsme ty nejlepší levné smartphony ** Nejlevnější startují na 2 000 Kč, nejdražší jsou téměř za 6 tisíc ** Většina nabídne alespoň 90Hz displej a některé i 5G konektivitu

Martin Miksa
Nižší třída
Google zruší aplikaci Street View, o samotnou službu ale uživatelé nepřijdou
Markéta Mikešová
Mapy GoogleStreet ViewMobilní aplikaceGoogle
Šedý trh s předplatným se vymyká kontrole. Spotify, Netflix nebo Disney+ můžete mít doslova za pár korun

Šedý trh s předplatným se vymyká kontrole. Spotify, Netflix nebo Disney+ můžete mít doslova za pár korun

** Sdílení účtů mezi kamarády je jen začátek ** Dnes letí nákupy předplatných v Indii nebo na Aliexpressu ** Superlevné „netflixy“ ale mohou nakonec spíš škodit

Lukáš Václavík
PředplatnéNetflixSpotify
Google není jen vyhledávač: 15 užitečných funkcí, o kterých možná ani nevíte

Google není jen vyhledávač: 15 užitečných funkcí, o kterých možná ani nevíte

** Google umí kromě vyhledávání i spoustu dalších věcí ** Vybrali jsme více než 15 užitečných funkcí a schopností ** Stačí zadat do vyhledávače ta správná klíčová slova

Karel Kilián
TipyVyhledávačeGoogle
Vybrali jsme 16 špičkových televizorů. Na Vánoce ty nejlepší z nejlepších

Vybrali jsme 16 špičkových televizorů. Na Vánoce ty nejlepší z nejlepších

I když ceny televizorů klesají a ani velké úhlopříčky už nejsou drahé, stále má smysl připlatit si za prémiové televizory. Vybrali jsme ty nejlepší, které vás překvapí kvalitním podáním obrazu i pokročilými funkcemi.

Jaromír Puk
Televizory
Máte rádi malé telefony? Pak si oblíbíte tohoto třípalcového drobečka, který není větší než platební karta

Máte rádi malé telefony? Pak si oblíbíte tohoto třípalcového drobečka, který není větší než platební karta

** Dnešní telefony se předhánějí v tom, který z nich bude větší ** Malé telefony na trhu skoro vyhynuly... ** Čínská značka si připravila telefon do dlaně s třípalcovým displejem

Martin Chroust
InfraportKompaktní velikostSmartphony
Přehled zařízení, která dostanou Android 13. Aktualizace se týká topmodelů i levnějších telefonů

Přehled zařízení, která dostanou Android 13. Aktualizace se týká topmodelů i levnějších telefonů

** Update na Android 13 očekávají majitelé mnoha zařízení ** V tomto přehledu se dozvíte, kdy dorazí i do vašeho telefonu ** Článek průběžně aktualizujeme, výrobce řadíme podle abecedy

Martin Chroust
Android 13Aktualizace softwaru
Slovenský telefon se zhmotnil v realitu. Simple Phone je absolutně nezávislý na službách a aplikacích od Googlu

Slovenský telefon se zhmotnil v realitu. Simple Phone je absolutně nezávislý na službách a aplikacích od Googlu

** Znáte jednoduché aplikace Simple Mobile Tools pro Android? ** Pocházejí od slovenského vývojáře Tibora Kaputy ** Jeho telefon bez vazeb na Google se pomalu chystá do prodeje

Martin Chroust
Android 11SmartphonyBezpečnost
Konec českého poskytovatele internetu v přímém přenosu. Připomíná to krachující energetické firmy
Lukáš Václavík
CETINPoskytovatelé internetuPřipojení k internetu
Facebook má nejspíš vaše telefonní číslo, i když jste mu ho nikdy nedali. Tímto tajným nástrojem ho můžete smazat

Facebook má nejspíš vaše telefonní číslo, i když jste mu ho nikdy nedali. Tímto tajným nástrojem ho můžete smazat

**Meta poskytuje nástroj na vymazání telefonních čísel a e-mailových adres z Facebooku a Instagramu **V minulosti Mark Zuckebrg popřel, že by Facebook vytvářel stínové profily **Metě teď můžete sebrat klíčové iddentifikátory, pořád o vás ale nejspíš ví mnoho dalšího

Petr Urban
MetaSledováníSociální sítě
Xiaomi Mix Fold 2 je skládačka s tenkým tělem. Skvělou výbavu podtrhuje fotoaparát Leica

Xiaomi Mix Fold 2 je skládačka s tenkým tělem. Skvělou výbavu podtrhuje fotoaparát Leica

** Xiaomi představilo svůj druhý skládací smartphone ** Vylepšil co mohl, dostal nový typ displeje a fotoaparát Leica ** Zatím je dostupný pouze v Číně

Martin Miksa
Skládací konstrukceLeicaVlajková loď
Vybrali jsme 15 smartphonů s nejlepším poměrem ceny a výkonu. Za své peníze chtějte maximum

Vybrali jsme 15 smartphonů s nejlepším poměrem ceny a výkonu. Za své peníze chtějte maximum

** Hledáme smartphone, který nestojí jmění, ale přitom je kvalitní ** Podle hlediska ceny a výkonu jsme vybrali 15 nejvýhodnějších modelů ** Připravte si sedm až třináct tisíc korun

Jan Láska
Střední třídaSmartphonyNákup a ceny
S odolnými telefony se musí počítat. Tenhle tank se může opřít o vysoký výkon, noční vidění i o rychlá data

S odolnými telefony se musí počítat. Tenhle tank se může opřít o vysoký výkon, noční vidění i o rychlá data

** Značka Blackview uvedla na trh dvě nová odolná monstra ** Pyšní se maximální odolností, obří baterií i podporou 5G sítí ** Jeden telefon vsadil na noční vidění, druhý zase na termovizi

Martin Chroust
TermokameraMIL-STD 810BlackView
Jak rozmazat dům, aby vás sousedi nemohli šmírovat. Jde to v Mapách Google i na Mapy.cz

Jak rozmazat dům, aby vás sousedi nemohli šmírovat. Jde to v Mapách Google i na Mapy.cz

** Nelibí se vám, když cizí lidé okukují váš dům? ** Všechny mapové aplikace nabízejí možnost rozmazání snímku ** Máme návod pro Apple Maps, Bing Maps, Mapy Google a Mapy.cz

Karel Kilián
SoukromíNávodyMapy
Nejničivější bomba v historii lidstva. Rusko zveřejnilo dokument o testu Car-bomby
David Polesný
Sovětský svazAtomová bombaJaderný útokZbraně
Vyzkoušeli jsme zbrusu novou skládačku od Honoru. Je štíhlá a lehká, něco ale musela obětovat

Vyzkoušeli jsme zbrusu novou skládačku od Honoru. Je štíhlá a lehká, něco ale musela obětovat

** Honor vylepšil svoji loňskou skládačku, je lehčí a tenčí ** Má pokročilejší sestavu fotoaparátů a výkonnější procesor ** Na voděodolnost a bezdrátové dobíjení se ale znovu nedostalo

Jan Láska
Skládací konstrukceVideo