NÚKIB má připravit návrh zákona, který posoudí bezpečnost 5G sítí. Může to ale trvat až rok

Bezpečnostní rada státu (BRS) na svém říjnovém zasedání pověřila Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), aby spolu s partnerskými institucemi vypracoval věcný záměr zákona, který uvede do života mechanismus pro posuzování a omezování rizik spojených s dodavateli do 5G sítí. O přesné podobě mechanismu se nyní povedou debaty se zástupci soukromého a akademického sektoru.

„5G sítě se v budoucnu stanou páteří naší digitální ekonomiky a společnosti. Proto musí být od základu budovány jako bezpečné. Jedním z mechanismů jejich zabezpečení bude právě projednávaný materiál týkající se mechanismu pro posuzování a omezování rizik spojených s dodavateli do 5G sítí,“ vysvětluje ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Bezpečnost se řeší v rámci 5G Aliance

Bude se jednat o zavedení opatření z tzv. EU 5G Toolboxu, který schválila Evropská komise a členské státy EU jej přijaly v lednu 2020. V souladu s Toolboxem musí prozovatelé kritické infrastruktury mimo jiné provádět analýzu rizik a posoudit, zda daný dodavatel může do daného systému nebo sítě dodávat hardware a software. Vedle opatření týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce Toolbox obsahuje i řadu dalších kroků, z nichž podle NÚKIBu Česko většinu plní už nyní.

Pro NÚKIB a jeho partnerské instituce (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Český telekomunikační úřad a zpravodajské služby) bude při tvorbě věcného záměru zákona klíčový i pohled soukromého a akademického sektoru. Problematika je pravidelně komunikována s partnery z řad operátorů a dalších relevantních institucí na setkání tzv. pracovní skupiny pro kybernetickou bezpečnost 5G Aliance.

Představení věcného záměru zákona NÚKIB očekává nejpozději ve 4. kvartálu 2022.

Diskuze (1) Další článek: Zaznamenali jste výpadky hovorů na nových iPhonech? Nebyli jste sami, Apple vydal opravu

Témata článku: Operátoři, Mobilní sítě, Bezpečnost, Evropská unie, Evropská komise, Zabezpečení, NÚKIB, Infrastruktura, Omezování, Dodavatel, Záměr, Návrh zákona, Síť, Karel Řehka, Mechanismus, BRS, Toolbox, Bezpečnostní rada státu, Ministerstvo vnitra