O2 spouští 5G v Plzni a Bílině. Poslouží k testování bezpečnostních řešení, připojit se ale může každý

V rámci projektu „5G pro 5 měst“ se spouští síť páté generace v částech měst Plzeň a Bílina. Do projektu na testování technologií založených na 5G je zde vedle samospráv a státu zapojen operátor O2. V pilotním provozu se na jím poskytované části sítě bude testovat bezpečnost měst a zapojení integrovaného záchranného systému. Další tři chytrá města s projekty se státní podporou jsou Karlovy Vary, Jeseník a Ústí nad Labem. Tam je technologickým partnerem operátor Vodafone.

V Plzni realizují projekt zapojení dronů do tamního integrovaného záchranného systému. Díky 5G sítím bude možné přenášet obraz z dronů v reálném čase do krizových štábů hasičů, policistů a záchranářů. V Bílině využijí 5G síť pro vylepšení městského bezpečnostního systému. Kamery a senzory rozmístěné v ulicích budou schopny díky chytrým aplikacím samostatně vyhodnotit nebezpečnou situaci a upozornit na ni, dále rozpoznat a mapovat pohyb osob, předmětů či vozidel to vše v reálném čase.

V Plzni je první pokrytou lokalitou Petrohrad, v Bílině centrální a jižní část města a sídliště Za Chlumem. O2 spouští v obou městech plnohodnotnou mobilní síť 5G ve frekvenčním pásmu 3,7 GHz (tzv. C-band) na bloku o šířce 40 MHz vlastního přídělu kmitočtů. Síť v Plzni a Bílině bude sloužit nejen pro další aktivity v rámci projektu, ale bude současně i veřejně dostupná pro obyvatele a návštěvníky města.

Podrobněji o projektech z blogu O2:

Plzeň

Město Plzeň ve spolupráci s O2 využije 5G technologii mimo jiné k efektivnímu zvládání krizových situací ve městě. Do provozu zapojí moderní typy dronů řízené právě přes 5G síť, která umožní díky vysokým rychlostem a nízké latenci přímé přenášení informací z dronů v reálném čase. Uplatnění tak najdou nejen při řízení zásahů v krizových situacích a další spolupráci se složkami IZS, ale i například pro inspekce mostních konstrukcí, výrobních a skladovacích hal a technologických jednotek nebo tvorbu ortofoto a 3D modelů. Správa informačních technologií města Plzeň disponuje širokým parkem různých typů dronů pro různé využití a ve spolupráci s vysokými školami také pracuje na vývoji vlastních aplikací a hardwarových řešení.

Například křídlo s kolmým startem vybavené multispektrální kamerou může během letu nad lesním porostem identifikovat stromy napadené kůrovcem v rané fázi, a významně tak pomoci při záchraně celého lesa. Drony, které jsou určené do vnitřních prostor, mají ochrannou konstrukci, jež je chrání před silným nárazem. Díky tomu umožní monitoring prostoru, který by byl pro člověka nebezpečný či nedosažitelný jako v případě pátrání ve staticky nestabilní budově (např. po velkém požáru) nebo v prostoru s vysokou koncentrací nebezpečných látek.

Další příklady využití 5G technologie v Plzni:

  • On-line přenos 3D map a vizualizací objektů pro řízení technických a bezpečnostních zásahů na místě (vyznačení inženýrských sítí, 3D modely budov)
  • Vizualizace pomocí VR/AR
  • Monitoring situace a přenos obrazu v místě zásahu z dronů v reálném čase (vyžadován rychlý datový tok a nízká latence)
  • Využití pro krizové řízení města, správce technické infrastruktury, městskou policii a složky IZS

Bílina

Pro město Bílina bude 5G velkým přínosem v oblasti rozvoje a bezpečnosti města. Nové technologie bude využívat zejména Městská policie Bílina, která díky 5G získá plnohodnotný datový přenos z terénní kamery na svém mobilním zařízení. Zároveň bude moci využít data z městských kamer, a to vše ve vysoké kvalitě i rychlosti obrazu. Datové záznamy pak bude moct v reálném čase zpracovávat dispečink městské policie. 5G technologie zásadně zvýší kvalitu a rozsah a rozlišení obrazu, zjednoduší rozvoj kamerového systému a zajistí rychlejší komunikaci v terénu i s dispečinkem.

Příklady dalšího využití 5G v Bílině:

  • Připojení městských kamer do jejich sítě a řízení kamer z městského dispečinku – zvýšení kvality, rozsahu a rozlišení obrazu kamer
  • Připojení kamer ve vozidlech městské policie
  • Připojení kamer nošených na výstroji strážníka
  • Přístup k obrazu z kamer živě/záznam z tabletu/mobilu strážníka v terénu.

Sítě 5G

5G je zkratka pro bezdrátové sítě páté generace. Mají kratší odezvu, vyšší přenosové rychlosti, kapacitu a variabilitu. Jsou vyvíjené tak, aby zvládaly širokopásmové připojení miliónů lidí a strojů v metropolích, energeticky nenáročné senzory, které s jedinou baterií vydrží roky, a cokoliv mezi tím.

Ve světě začalo hromadné spouštění 5G sítí v roce 2019, start 5G v Česku byl opožděný. Nejvýznamnějšími vývojáři 5G technologií a výrobci síťových komponent jsou Huawei, Nokia, Ericsson a Samsung.

Diskuze (2) Další článek: Toto jsou první fotky chystaného Galaxy A52. Bude to další „áčko“ s podporou 5G

Témata článku: Technologie, O2, 5G, Sítě 5G, Chytrá města, Zapojení, Pátrání, Dron, Bílina, Městská policie, Bezpečnostní řešení, Plzeň, Ústí nad Labem, Kamera, Petrohrad, Jeseníky, Karlovy Vary, Reálný čas, Zvýšení kvality