Od května zdražil doplatkový roaming v zemích EU. Může za to slabá koruna vůči euru

V EU už pár let voláme a datujeme za stejných podmínek jako doma („Roam Like At Home“ – RLAH). Pro naprostou většinu zákazníků je to postačující informace a o nic dalšího se nemusí starat. Ve skutečnosti jsou podmínky evropského roamingu trochu komplikovanější a pokud zákazník v zahraničí se svým domácím číslem přečerpá svoje běžné volné jednotky, mohou ke slovu přijít doplatky.

Operátoři se při jejich účtování musí řídit nařízením EU o roamingu (č. 2022/612), které mimo jiné určuje velkoobchodní cenové stropy pro účtování jednotlivých služeb – provolaných minut, poslaných SMS a přenesených dat. Pokud byste v zahraničí například volali víc než máte doma běžně volných minut (a nemáte hlasově neomezený „flatový“ tarif), máte jistotu, že váš český operátor vám za navíc provolané minuty nemůže naúčtovat částku vyšší, než určuje evropské nařízení.

Cenové stropy se stanovují v evropské měně EUR a na naše CZK jsou potom přepočítávány podle zprůměrovaných tří referenčních směnných kurzů Evropské centrální banky z poloviny ledna, února a března každého roku. Ceny vypočtené na základě nově stanového kurzu pak začínají platit v půlce května. A protože letos začátkem roku byla česká koruna vůči euru slabší než loni (25,08 Kč vs. 23,85 Kč za euro o rok dříve), budeme teď další rok platit doplatkové ceny zhruba o 5 % vyšší než doposud. Tedy pokud čeští operátoři využijí cenové stropy do maxima, o čemž se dá úspěšně předpokládat, že využijí.

Doplatkové ceny roamingu v zemích EU:

Jednotky spotřebované nad rámec „RLAH“ od 15. května 2024

  • 1 minuta hovoru ... 0,5517 Kč bez DPH (0,67 Kč s DPH)
  • 1 odeslaná SMS ... 0,1003 Kč bez DPH (0,12 Kč s DPH)
  • 1 GB přenesených dat ... 38,8714 Kč bez DPH (47 Kč s DPH)

Cenové stropy za jednotky spotřebované nad rámec domácího tarifu nejen že zákazníkovi dávají jasný přehled o tom, kolik bude doplácet, ale také v plné nahotě odhalují cenové poměry u českých operátorů. Tvůrci regulace totiž samozřejmě nestanovili stropy tak, aby všechny evropské operátory sedřeli z kůže. Ceny jsou stanoveny tak, aby pokryly náklady, které operátoři s jednotlivými službami mají, a aby mohli generovat i přiměřený zisk.

To mimo jiné znamená, že ani v českých podmínkách by ceny za uvedené jednotky neměly být výrazně vyšší. Jenže evropské nařízení o roamingu se nevztahuje na domovské trhy, tam si operátoři mohou nastavit cenové podmínky, jaké chtějí a jaké jim dovolí národní regulátoři. Přitom například o tarifu s 5 GB dat a 100 volnými minutami a 100 SMS, který by podle výše uvedených „evropských cen“ měl stát maximálně 3 stovky, si můžeme v Česku nechat leda tak zdát.

Drahé české tarify znamenají víc dat v cizině

Mobilní data, jakožto „nejcennější“ operátorská komodita, mají při výpočtu roamingových doplatků ještě jednu specialitu. Ne ve všech případech platí, že jich můžete v evropské cizině spotřebovat stejně jako doma. Uplatňuje se pravidlo přiměřeného používání roamingu a důležitá je zde zmíněná maximální velkoobchodní cena za 1 GB dat cca 39 Kč bez DPH. Pokud ve vašem domácím tarifu vychází (bez ohledu na jiné obsažené jednotky – hlas a SMS) 1 GB na nižší cenu než 39 Kč bez DPH, může se pravidlo přiměřeného využívání roamingu uplatnit.

Právě proto můžete u popisu tarifů často narazit na poznámku „v zemích EU můžete spotřebovat maximálně X GB dat“. Vzhledem k tomu, jak jsou české tarify drahé, a cena za 1 GB je málokdy nižší než 39 Kč bez DPH, se toto pravidlo týká prakticky pouze datově neomezených tarifů. Množství dat využitelných v zahraničí se potom vypočítá ze vzorečku (níže v infoboxu), do kterého nijak nevstupuje množství domácích dat, ale pouze cena tarifu. Češi tak mají v tomto paradoxní výhodu – za předražené domácí tarify prakticky vždy i do evropského limitu dostanou plné množství dat jako doma, pouze u datově neomezených tarifů bude v Evropě objem omezený, ale stále vysoký.

Kolik dat bez příplatku můžu čerpat v EU?

Pro výpočet povoleného objemu dat v režimu „roam like at home“ se využívá vzoreček, do kterého nijak nevstupuje objem volných jednotek na domácím území, a to proto, aby se dalo kalkulovat i s datově neomezenými tarify. Čeští zákazníci tak nebudou v evropské konkurenci mnohem výhodnějších tarifů nijak „biti“, naopak vysoká domácí cena tarifu je v tomto případě výhoda. Do vzorečku totiž vstupuje totiž právě pouze cena paušálu (bez DPH) a tzv. velkoobchodní roamingový datový strop, který určuje EU (aktuálně je 38,87 Kč za 1 GB):

Cena tarifu (bez DPH) ÷ velkoobchodní strop × 2 = váš objem dat v EU

Příklad: Používáte tarif 4 GB Plus s výhodou Pořád online od T-Mobilu s paušálem 585 měsíčně. Cena tarifu bez DPH činí 483,50 Kč. Po vydělení velkoobchodním roamingovým stropem (38,87 Kč) a vynásobení dvěma získáváte měsíční objem 25 GB dat využitelný v zemích EU (i v zahraničí potečou plnou rychlostí pouze první 4 GB).

Vzhledem k tomu, že vzájemné účtování roamingového provozu mezi zahraničními operátory probíhá s určitým zpožděním, nemusí operátor k vyúčtování „nadměrného“ roamingu přikročit hned. „Operátor může sledovat využití roamingových služeb ze strany zákazníka, a to za období minimálně v délce posledních čtyř měsíců. Pokud dospěje ke zjištění, že ve sledovaném období převažovalo využívání služeb v zahraničí, a rovněž tak převládala přítomnost na území jiného členského státu, může zákazníka nejprve kontaktovat s žádostí o objasnění této situace,“ upřesňuje Český telekomunikační úřad.

Diskuze (2) Další článek: IKEA prodává křeslo. Pro telefony. A opět dokazuje, že i malé doplňky mohou mít velký smysl

Témata článku: , , , , , , Operátor, RLAH, Roam Like at Home, DPH, Evropská centrální banka, Strop, Evropa, Tarif, Data