Operátoři k návrhu podmínek aukce: „Všechno jinak!“

Konkurence se bojí jako čert kříže a co se podmínek aukce týče, výhrady mají prakticky ke všemu. Také chtějí nižší vyvolávací ceny.

Aukce kmitočtů v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz je klíčovou událostí na českém telekomunikačním trhu, která ho ovlivní na dalších 15 let. Ve hře je i vstup nového hráče na trh, a tak není divu, že se tři současní operátoři cítí ohrožení. Nelibě nesou, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vyčlenil část spektra výhradně pro nováčka a ani další navržené podmínky aukce jim nejsou po chuti.

Z připomínek odevzdaných v rámci dnes už uzavřené veřejné konzultace můžeme vyčíst, že se operátorům nelíbí, jak jsou nastavena rozvojová kritéria, že by měli vpustit do svých sítí virtuály či poskytovat někomu národní roaming. Stěžují si i na vyvolávací cenu kmitočtů, která v úhrnu dosahuje 9,2 miliardy korun. Připomínek je hodně a vlastně je to pochopitelné, operátoři chrání své zájmy...

Chcete nás znevýhodnit a diskriminovat

Vodafone například trvá na tom, že podmiňovat účast v aukci poskytnutím národního roamingu na již udělených kmitočtech v pásmech 900 MHz a 1800 MHz (sítě GSM) je v rozporu s českým právním řádem. Ani tzv. velkoobchodní nabídka se Vodafonu nelíbí a proto navrhují tuto povinnost zcela vypustit. Dle odůvodnění sníží tato podmínka ochotu síťových operátorů do nových sítí investovat.

Klepněte pro větší obrázek
Případný vstup nového operátora by jistě vnesl na trh konkurenci a vylepšil pozici českých zákazníků

V podobném duchu argumentuje i Telefónica. Pokud bude podmínka poskytnutí národního roamingu na frekvencích udělených v předchozích aukcích, pak by to dle právníků operátora znamenalo, že by ČTÚ takovým postupem porušil legitimní očekávání společnosti ohledně podmínek, za nichž je oprávněna užívat přidělené kmitočty na základě stávajícího pravomocného rozhodnutí ČTÚ. „Šlo by o zásadní zásah do již udělených práv a zpochybnění jistoty podnikání v ČR,“ píše Telefónica v připomínkách.

Připomínky operátorů:

Ani T-Mobile nezůstal pozadu: „Vynucování závazku poskytnutí národního roamingu či velkoobchodní nabídky, formou kvalifikačního kritéria pro účast v aukci, které je koncipováno jako „dobrovolně převzatý závazek“, je svou podstatou nezákonné a zneužívá objektivní potřebu stávajících mobilních operátorů získat v aukci spektrum, které jim umožní zůstat i v blízké budoucnosti plnohodnotným soutěžitelem na trhu mobilních komunikací.“

Mimo jiné požaduje T-Mobile prodloužit dobu, na kterou se ČTÚ chystá udělit licence z 15 na 20 let. Stejně jako Telefónica navrhuje i T-Mobile zrušit blok 2×15 MHz v pásmu 1 800 MHz pro nového operátora a dražit patnáct bloků 2×1 MHz tak, aby o spektrum mohli soutěžit i oni sami. V zásadě celá operátorská trojice mluví o tom, že vyhrazení spektra pro nováčka je nepřípustné. Jak se k námitkám postaví ČTÚ? Uhájí svůj původní návrh? Jak je to s jeho legálností?

Vlna nevole se snesla na rozvojová kritéria. Zde se operátoři shodnou – prodloužit období, ve kterém musí začít pokrývat území, prodloužit období, ve kterém musí mít podmínky splněny, prodloužit období, ve kterém musí začít využívat veškeré nově nabyté frekvenční pásmo, změkčit procentuální pokrytí u některých okresů, atd. Navrhované podmínky jednoduše hodnotí jako příliš přísné na samé hranici realizovatelnosti.

 
Operátoři mají výhrady prakticky úplně ke všemu. Navíc chtějí nižší vyvolávací ceny kmitočtů
 

Zásadní připomínky mají operátoři i k vyvolávajícím cenám. Ty by se prý měly snížit. V některých případech navrhují snížení vyvolávací ceny na polovinu. Argumentují cenami, ze které byly vydraženy frekvence v zahraničí a tvrdí, že ČR je nad cenovým průměrem a také tím, ČTÚ deklaruje, že primárním cílem aukce není dostat do prázdné státní pokladny co největší balík peněz.

Připomínek mají Telefónica, T-Mobile i Vodafone spoustu. Celkem jde o 120 stran připomínek, které se týkají i průběhu aukce, lhůt, systému přihazování a řady procesních záležitostí. Na vypořádání připomínek má ČTÚ čas do 11. června, pak se musí ke každé připomínce vyjádřit a odůvodněné připomínky zapracovat do finální verze podmínek aukce.

Diskuze (47) Další článek: Nokia Lumia a Gorilla glass: Jak obstojí v roli kladiva?

Témata článku: , , , , , , , , Frekvenční pásmo, Návrh, Velkoobchodní nabídka, Cenový průměr, Primární cíl, Vypořádání připomínek, Jin, Původní návrh, Námitka,