Operátoři mohou jednostranně změnit smlouvu. Musí o tom ale jasně a dopředu informovat zákazníka

Operátoři a poskytovatelé internetového připojení mohou občas přikročit ke změnám v již uzavřených smlouvách. Zřídka jde o změny cenové, úpravy se obvykle týkají některých parametrů služeb nebo obecnějších smluvních podmínek souvisejících s jejich poskytováním. Na provádění takových jednostranných změn (tzn. změn bez dohody se zákazníkem) mají operátoři právo, ale v takovém případě musí splnit všechny požadavky vyplývající ze zákona o elektronických komunikacích (ZEK).

Jedním z těchto požadavků je zajistit informovanost zákazníků o chystaných úpravách jejich účastnických smluv, uvádí Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v aktuální monitorovací zprávě. Podle aktuální novely ZEK platné od 1. ledna 2022 mohou operátoři změny ve smlouvě činit, pouze pokud byla možnost jednostranných změn v původně uzavřené smlouvě se zákazníkem sjednána. To není velká překážka, operátoři si takové ujednání dobře pohlídají.

Skrývání informací ve vyúčtování

Pravidla pro operátory se ale novelou zpřísnila i po stránce povinnosti informovat zákazníky. K informování musí dojít v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem nejpozději jeden měsíc před nabytím účinnosti změn  smlouvy. Před novelizací existovala povinnost informovat taktéž, ale operátorům stačilo pouze poslat SMS nebo e-mail s informací o tom, že změny jsou zveřejněny v ceníku na webu nebo se zákazník může dojít informovat na pobočku. Teď musí být celé znění změn doručeno přímo zákazníkovi.

Součástí uvedené informace musí být i poučení o právu zákazníka vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by mu vznikly jakékoli další náklady, pokud s novými podmínkami nesouhlasí. Zákazník má v takovém případě právo uplatnit výpověď závazku ze smlouvy do jednoho měsíce po doručení oznámení. U nového způsobu sdělení zákon doslovně klade důraz na transparentnější formu takového oznámení, což by mělo být pro zákazníky jednoznačnější a přehlednější, než informace dohledávat na webu poskytovatelů.

ČTÚ z praxe uvádí příklad, kdy zákazníci o změnách ve smluvních podmínkách byli v minulosti informováni nedostatečně nebo nepřehledně. Šlo o případy, kdy operátor přiložil změny jako součást vyúčtování služeb, ale nijak graficky je neodlišil od ostatního textu a obvykle je uvedl až na posledních stránkách daného vyúčtování. Nová pravidla v souladu s novelou zákona ZEK by měly takovému netransparentnímu jednání ze strany operátorů do budoucna zabránit.

Diskuze (7) Další článek: Chcete véčko Z Flip3 za korunu? Stačí předobjednat 8K televizi od Samsungu za 70 tisíc

Témata článku: Operátoři, SMS, ČTÚ, Legislativa, ZEK, Vyúčtování, Smlouvy, Ochrana spotřebitele, Internetové připojení, Operátor, Sdělení, Novela, Smlouva, Právo, Elektronická komunikace, Zákazníci