Operátoři mohou nadále automaticky prodloužit smlouvu. Výpověď ze strany zákazníka je ale bez sankce

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) implementoval do zákona o elektronických komunikacích tzv. Evropský kodex, který mimo jiné výslovně řeší, jak postupovat při automatickém prodlužování smluv uzavřených na dobu určitou ze strany operátorů.

Tato kritizovaná praktika bylo pro zákazníka extrémně nepříjemná hlavně v minulosti, kdy se za vypovězení smlouvy na dobu určitou platily sankce a pokud smlouvu zapomněl před ukončením platnosti vypovědět, automaticky se mu prodloužila za stejných (obvykle stejně nevýhodných) podmínek.

Nyní už se ze zákona sankce za vypovězení smlouvy ze strany zákazníka neplatí, proto i automatické prodloužení smlouvy operátorem – i když na něj zákazník zapomene – je víceméně „neškodné“. Aby ho operátoři mohli aplikovat, musí navíc splnit řadu podmínek.

Ukončení s výpovědní lhůtou 1 měsíc

Pravidla jsou uvedena v § 63b zákona o elektronických komunikacích. Možnost automatického prodloužení (tzv. autoprolongace) musí být sjednána přímo ve smlouvě. Bez tohoto ujednání nesmí operátor smlouvu automaticky prodloužit. Dále musí být zákazník o automatickém prodloužení informován „prokazatelně, jasně a srozumitelně“ a také musí být uvedeny způsoby, jak závazek ukončit.

V neposlední řadě musí být prodloužení realizováno pouze za stejných podmínek a na tutéž dobu, jako bylo sjednáno v předmětné prodloužené smlouvě. Po automatickém prodloužení má účastník právo vypovědět smlouvu bez sankce, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Takže i v případě, že by si náhodou přicházejícího prodloužení nevšiml nebo ho nezaregistroval, bude ho případné ukončení dále nechtěného tarifu stát maximálně jeden paušál navíc.

Zákazníkovi se při ukončení prolongovaného tarifu ukládá pouze úhrada za dotované koncové zařízení – pokud takové k tarifu měl a pokud si ho ponechá. Zákon o elektronických komunikacích limituje maximální výši této úhrady tak, že nesmí překročit poměrnou část hodno­ty tohoto zařízení dohodnutou v  okamžiku uzavření smlouvy, nebo části ceny za služby, kterou zbývá uhradit do zániku závazku ze smlouvy – podle toho, která z těchto dvou částek je nižší.

Diskuze (9) Další článek: Cestujete? Mobil je nejlepší pomocník. Uložte do něj doklady, pohlídejte zavazadla a další tipy

Témata článku: ZEK, ČTÚ, Legislativa, Ochrana spotřebitele, Smlouvy, Operátor, Zákazníci, Ukončení, Uzavření, Automatické prodloužení, Smlouva, Prodloužení, Sankce, Elektronická komunikace