Operátoři musí nově uvádět reálnou rychlost mobilního i pevného internetu

Od 1. ledna 2021 platí novela tzv. všeobecného oprávnění, kterým Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ukládá operátorům a poskytovatelům internetových služeb povinnost uvádět ve smlouvách přesnou a reálně dosažitelnou rychlost internetového připojení. Nařízení se vztahuje na služby pevného i mobilního internetu. Pokud bude rychlost v praxi nižší, může zákazník službu z tohoto důvodu reklamovat.

Nová terminologie

Nově jsou závazné rychlostní parametry povinně odvozovány od inzerované rychlosti: u pevného internetu nesmí být běžně dostupná rychlost ve smlouvě stanovena jako nižší než 60 % inzerované rychlosti, a minimální rychlost jako nižší než 30 % inzerované rychlosti. Samotná inzerovaná rychlost pak nesmí být vyšší než rychlost maximální, tedy rychlost daná například typem technologického řešení. U mobilních služeb musí být maximální rychlost realisticky dosažitelná v dané lokalitě v reálných provozních podmínkách s dostatečnou úrovní signálu vně budov.

Pevný internet

Následně se pro možnost reklamace ze strany zákazníka posuzují dva typy odchylek od stanovených rychlostí. Tzv. velkou trvající odchylkou je u pevného internetového připojení pokles skutečně dosahované rychlosti pod stanovenou hodnotu běžně dostupné rychlosti souvisle po dobu delší než 70 minut. Tzv. velkou opakující se odchylkou jsou alespoň tři poklesy nejméně na 3,5 minuty v časovém úseku 90 minut. 

Mobilní internet

U mobilního internetu je velkou trvající odchylkou pokles skutečně dosahované rychlosti pod 25 % inzerované rychlosti v intervalu delším než 40 minut. Velkou opakující se odchylkou pak pokles pod 25 % inzerované rychlosti po dobu nejméně 2 minut v časovém úseku 60 minut. Při rozlišování mezi službou mobilní a službou poskytovanou v pevném místě bude ČTÚ vycházet z toho, jaký charakter služby uvádí její poskytovatel.

 

Inzerované rychlosti bude muset služba dosahovat 90 % dne. V opačném případě se zákazník může s reklamací obrátit buď na svého poskytovatele, nebo rovnou na ČTÚ. Úřad uvádí, že nechce jít hned od začátku cestou sankcí, ale spíše na nedostatky upozorňovat. Podle jeho statistik používá pevné připojení k internetu v Česku 3,3 milionu zákazníků, k mobilnímu internetu se připojuje 10,3 milionu lidí. Z toho zhruba 420 tisíc připojení připadá na služby typu FWA (Fixed Wireless Access), tedy například pevné LTE vzduchem atd.

Diskuze (18) Další článek: Tušíte, jaká data ukládá vaše auto? Policie ze systému vytáhla nahrávku hlasu a vyřešila vraždu

Témata článku: , , , , , , Vztah, Poskytovatel, Internetové připojení, Odchylka, Reálná rychlost, Česká republika, Pokles, FWA