Operátoři nesmí zdržovat. Pokud přenos čísla trvá příliš dlouho, máte nárok na finanční náhradu

1. dubna 2022 nabyla účinnosti vyhláška, která upravuje podmínky přenositelnosti telefonního čísla k jinému operátorovi a změnu poskytovatele internetového připojení. Podle novely zákona o elektronických komunikacích (ZEK) musí být zajištěna kontinuita služeb, zákazník by neměl být od služeb „odříznutý“ déle než jeden den. Přenos čísla od jednoho operátora ke druhému by od okamžiku oznámení novému operátorovi neměl trvat déle než 2 pracovní dny.

Přechod k jinému poskytovateli služeb by pro spotřebitele měl být ještě snazší, ve zkratce za něj celou změnu vyřídí jeho nový vybraný poskytovatel. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve své dubnové monitorovací zprávě v této souvislosti upozorňuje na možnost paušální náhrady, pokud by přerušení poskytované služby kvůli přechodu k jinému operátorovi trval déle.

Náhrada 200 Kč za každý den prodlení

Nová vyhláška upravuje i přenositelnost čísel, která ale už v praxi fungovala ve zkrácených termínech podle předchozí legislativy. Novinkou v této oblasti jsou ale zákonem stanovaná práva zákazníka na paušální náhradu, pokud dojde k přenesení čísla se zpožděním nebo ke zneužití přenosu a na možnost přenést si číslo k jinému poskytovateli po dobu nejméně 1 měsíce ode dne zániku závazku ze smlouvy.

Na paušální náhradu mají zákazníci nárok v případě, kdy dojde k přenesení čísla či změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, poruší-li přejímající či opouštěný poskytovatel své zákonné povinnosti či nebudou-li dodrženy dohodnuté termíny opravy a instalace. Výše paušální náhrady, která bude účastníkům ve zmíněných případech náležet, nezávisí na posouzení jednotlivých poskytovatelů, ale je pevně dána výše zmíněnou vyhláškou, která stanovuje výše této náhrady pro jednotlivé situace.

Obecně platí, že paušální náhrada nesmí být nižší než 100 Kč za den a vyšší než 1000 Kč za den. Konkrétní sazba je stanovena při prodlení v přenesení služby, a to na 200 Kč za každý započatý den. Pokud je prodlení delší než 5 dní, od šestého dne se počítá už 400 Kč za každý započatý den prodlení. Případné spory mezi poskytovateli a účastníky o náhradách je oprávněn řešit přímo ČTÚ. Úřad ještě doplnil, že novou úpravou paušálního odškodnění není dotčeno právo účastníků domáhat se náhrady škody dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Diskuze (2) Další článek: Google vylepší sdílení souborů mezi vlastními zařízeními. Má být intuitivní podobně jako u Applu

Témata článku: , , , , , , Finanční náhrada, Přenos, F +, Náhrada, Prodlení, Poskytovatel, Operátor