Polopatě: jak správně používat přesměrování hovorů

Pokud používáte hlasovou schránku, cestujete do míst, kde je špatný signál, nebo míváte vypnutý mobil, už jistě znají službu přesměrování hovorů. Mnoho uživatelů má ale o ní jen mlhavou představu. Pojďme si ji tedy představit polopatě.

Lék na nedostupnost

 

Co vlastně může přesměrování hovorů nabídnout a kdy může být užitečné? Služba přesměrování hovorů je určena především pro situace, kdy nemůžete z jakéhokoli důvodu ze svého telefonního čísla běžně přijímat hovory, ale přesto potřebujete na případná volání nějak reagovat. Pokud máte službu přesměrování hovorů aktivovánu, pak se v případě nedostupnosti vašeho čísla nebo v podobné situaci volání přesměruje na jiné telefonní číslo.

 

Příčiny toho, že mobilní účastník nemůže být volajícím k dispozici, existují z pohledu sítě, potažmo operátora, v zásadě čtyři. Jednak je to úplná nedostupnost účastníka, pak je to nepřijetí hovoru, třetí variantou je potom obsazenost čísla. Přesměrování pro tyto tři případy se souhrnně označují jako podmíněná přesměrování. Pro každý z výše uvedených případů lze řešit přesměrování hovorů samostatně.

 

Čtvrtá varianta z hlediska služby shrnuje všechny situace do jediné skupiny a řeší je všechny stejným způsobem. Jedná se tak o přesměrování všech příchozích volání. Tato varianta služby se nazývá nepodmíněné přesměrování a používá se v situaci, kdy nechcete být jakýmkoli voláním rušeni.

 

V telefonu nebo pomocí kódů

 

Existují v zásadě dva způsoby, jak je možné nastavovat přesměrování hovorů. Je tomu podobně jako při zacházení s konferenčními hovory, o nichž jsme psali polopatě v tomto článku. Lze jednak využívat nabídku a možností nastavení konkrétního telefonu, nebo je možné použít kódů sítě GSM. Výhodou kódů sítě je to, že platí všeobecně bez ohledu na to, který telefon právě používáte a od kterého operátora máte SIM kartu.

 

Postihnout všechny varianty nastavení služby přesměrování ve všemožných telefonech není v možnostech tohoto článku, proto vás odkážu spíše na podrobné prozkoumání nabídek v menu mobilu. Nastavení pro všechny výše jmenované situace je u většiny mobilů snadné a intuitivní. Někde lze nastavit třeba i zvlášť přesměrování pro hlasovou službu, data nebo fax, někde je nastavení jednotné pro všechny druhy spojení. Pojďme se ale podívat na kódy sítě pro nastavení přesměrování.

 

Přesměrování s podmínkou

 

Častým případem pro přesměrování volajících účastníků na jiné telefonní číslo je případ, kdy je volaný mobilní telefon úplně vypnutý. To může být jednak v případě, kdy mobilní telefon vypnete úmyslně, ale také tehdy, kdy se vám definitivně vybije baterie a nemáte právě možnost sáhnout po nabíječce. Do stejné skupiny z pohledu sítě ale spadá i situace, kdy se ocitnete mimo dosah signálu mobilní sítě a stanete tedy nedostupným. Pro tento případ podmíněného přesměrování platí následující kódy pro nastavení: 

 • Aktivace přesměrování při nedostupnosti: **62*telefonní_číslo*služba#
 • Deaktivace přesměrování při nedostupnosti: ##62#
 • Kontrola aktuálního nastavení: *#62#

Všechny kódy se zadávají stejně jako telefonní číslo a odesílají se do sítě jako klasické volání. Položka "služba" znamená číslo služby, pro kterou se přesměrování zavádí. Hlasové služby mají číslo 11, data 12, faxové služby pak 13 a všechny služby jsou pak pod číslem 10. Položka se službou ale uvedena být nemusí. V takovém případě se přesměrování týka všech dostupných služeb.

 

Další situací pro přesměrování je delší nepřijetí hovoru. Doba mezi počátkem volání a aktivací přesměrování je nastavitelná, ale může být maximálně 30 sekund. Toto může být poněkud ošemetné, protože i když se půl minuty zdá jako dostatek času na přijetí hovoru, ne vždy máte mobil přímo u sebe. A tak se může stát, že vám hovor před očima unikne. Nastavení přesměrování pro případ, že volaný hovor dlouho nezvedá, je toto:

 • Aktivace přesměrování při nepřijetí hovoru: **61*telefonní_číslo*služba**prodleva#
 • Deaktivace přesměrování při nepřijetí hovoru: ##61#
 • Kontrola aktuálního nastavení: *#61#

Nastavení prodlevy je v předchozím případě je časový údaj v sekundách. Třetí variantou pro podmíněné přesměrování je situace, kdy je volané telefonní číslo právě obsazeno. Situace obsazeného čísla je klasicky tehdy, pokud z daného čísla probíhá jiný hovor, ale mohou to být i probíhající datové přenosy. Přesměrování při obsazení čísla ale proběhne paradoxně i tehdy, pokud volaný účastník hovor odmítne. Nastavení pomocí kódů GSM pro tento druh přesměrování je zde:

 • Aktivace přesměrování při obsazení čísla: **67*telefonní_číslo*služba#
 • Deaktivace přesměrování při obsazení čísla: ##67#
 • Kontrola aktuálního nastavení: *#67#

Na jiné číslo nepodmíněně

 

Nepodmíněné přesměrování je jednoduše v tom, že jakákoli volání na dané telefonní číslo jsou přesměrována. Mobilní telefon, na kterém je nastaveno nepodmíněné přesměrování, vůbec nezazvoní a ihned se provede přesměrování. Je to užitečné např. v situaci, když má majitel mobilního telefonu důležité jednání, ale čeká v té době důležitý hovor. Může tedy volání na své číslo dočasně přesměrovat na někoho, kdo za něj v době jeho zaneprázdněnosti hovory vyřídí.

 • Aktivace nepodmíněného přesměrování: **21*telefonní_číslo#
 • Deaktivace nepodmíněného přesměrování: ##21#
 • Kontrola aktuálního nastavení: *#21#

Pokud máte různě nastaveny jednotlivá přesměrování a nechce se vám rušit nebo nastavovat jedno po druhém, můžete využít kód sítě GSM, který zruší najednou všechna přesměrování. Tento mocný kód je ##002#.

 

Na první pohled zdarma

 

Podstatná otázka při nespočetných variantách přesměrování je, kdo to všechno vlastně platí. Ve zpoplatňování služby je ale jednoduchá logika. Protože ten, kdo vám volá, si nemůže vybrat, zda bude jeho hovor přesměrován a už vůbec neovlivní kam se dovolá, nemůže být logicky službou nijak finančně zatížen. Volající proto platí pouze klasický hovor tomu, kdo přesměrování provádí.

 

Volaný, který si své služby nasměruje na jiné telefonní číslo pak platí při přesměrování poplatky stejně, jako by na cílové číslo volal sám. Přesměrovat hovory lze na jakákoli tuzemská telefonní čísla, včetně hlasové schránky. To ale bohužel neplatí pro majitele karet Twist a  Go, kteří mají přesměrování pevně nastaveno na hlasovou schránku, kterou mohou pouze aktivovat a deaktivovat. Privilegium mezi tuzemskými předplacenkami mají Oskarty, u kterých lze přesměrování nastavovat libovolně.

 

Záludnost při přesměrování ale číhá u roamingu. Pokud máte totiž nastaveno podmíněné přesměrování např. do hlasové schránky, bude vám účtován jak příchozí roamingový hovor, tak odchozí hovor na cílové telefonní číslo. Podmíněné přesměrování totiž probíhá ve vašem telefonu, jinak řečeno: odvíjí se od událostí, které na telefonu probíhají (odmítnutí hovoru apod.). U nepodmíněného přesměrování ale toto nebezpečí nehrozí, protože vlastní přesměrování probíhá na straně operátora a roaming se tedy neuplatňuje.

 

Ještě je třeba zmínit, že přesměrování hovorů se týká kromě hlasových služeb i datových spojení nebo faxů. Nelze však bohužel klasicky přesměrovat zprávy SMS.  

Diskuze (14) Další článek: Dvě třetiny prodaných mobilů mají fotoaparát

Témata článku: Operátoři, T-Mobile, Vodafone, O2, Hovor, Čtvrtá varianta, Pře, Příchozí roaming, Následující kód, Podmíněné přesměrování, Pol, Nepodmíněné přesměrování, Přesměrování, Důležité jednání, Jak, Vodafone — Heureka.cz