Polopatě: jak telefonovat s několika lidmi najednou

Představíme vám jednu službu, kterou mobilní sítě nabízejí snad odjakživa a kterou jste možná nikdy nepoužili: konferenční hovory. Potřebujete se nutně domluvit s několika známými nebo kolegy a není možné se společně sejít? Uspořádejte konferenci po telefonu.

Konferenční hovory nabízejí operátoři takřka od samého začátku mobilní sítě GSM. Přesto ale tato služba, ačkoli je mezi lidmi známá a její existence je v povědomí většiny uživatelů, nepatří k těm právě často používaným. Je to také proto, že je kolem ní mnoho nejasností a nezodpovězených otázek. Konferenční hovory přitom mají mnoho co nabídnout a při dnešním stupni rozšíření mobilních telefonů je i dostatek příležitostí službu využít. Pojďme tedy tajemství konferenčních hovorů odkrýt a pokusit se zodpovědět otázky, které okolo služby vyvstávají.

K čemu to asi může být

Konferenčním hovorem se rozumí komunikace mezi třemi a více účastníky současně, přičemž tato probíhá jako společný rozhovor všech účastníků. Každý z účastníků konference tedy slyší všechny ostatní. V rámci jednoho konferenčního hovoru může být až šest účastníků, což platí shodně pro všechny tři naše mobilní operátory. Ten z účastníků, který onferenci uspořádal, má oproti běžným členům určitá privilegia. Může při konferenci různými volbami např. upravit komunikaci na soukromý hovor pouze s jedním vybraným účastníkem, může sezení ukončit apod.

Nabízí se samozřejmě otázka, k čemu takové konference po telefonu mohou být užitečné. Ilustrujme to jednoduchým příkladem ze života. Dejme tomu, že několik známých chystá na víkendový výlet vlakem někam do přírody pod stan. Potřebují se dohodnout na tom, v kolik hodin se sejdou na nádraží a kdo vezme jaké pomůcky. Každý pracuje v jiné části města a během týdne se nemají čas sejít. Běžně se takové případy řeší vzájemným postupným obvoláváním typu každý s každým, protože ne každý má k dispozici e-mail, a mnohdy se tak stane, že se stejně na někoho nebo něco zapomene.

Pokud skupinka známých použije konferenční hovor, komunikují každý s každým stejně, jako při běžném rozhovoru a mohou se tak během krátkého času rychle a snadno dohodnout. Každý má pak stejné informace a riziko špatné domluvy je výrazně nižší. Další velmi vhodná situace k použití konferenčního hovoru může nastat třeba v případě firemní porady. Sestaví se konferenční hovor a k rozhodnutí lze dojít i na dálku bez osobního setkání. 

S chutí do konference

Sestavení konferenčního hovoru je po technické stránce věc velmi jednoduchá. Výhoda je navíc to, že sestavení a systém ovládání služby je pro všechny tři operátory velmi podobné. Služba je navíc dostupná téměř z jakéhokoli mobilního telefonu. Jak na to?

Vše musí logicky začít tak, že jeden uživatel zavolá druhému. Vezměme si například uživatele X. Ten zavolá uživateli Y, který hovor přijme. Tady je vše stejné, jako při běžném hovoru. Uživatel X partnerovi Y oznámí, že do hovoru přibere třetího uživatele Z. Nyní lze konferenční hovor sestavit dvěma způsoby. Buď pomocí menu telefonu, anebo přes standardní kódy sítě. Vezměme si nejprve druhou možnost. Účastník X přidá uživatele Z do společného hovoru stiskem klávesy 2, potvrzením volby a zadáním nového čísla nebo vložením kontaktu ze seznamu. Při stisku klávesy 2 je hovor s účastníkem Y přidržen, uživateli Y se ozve hlášení „čekejte prosím“ a ozve se melodie. Poté, co volaný uživatel Z hovor přijme, vstupuje do konference. Volající X, který konferenci pořádá, pak spojí všechny účastníky stiskem klávesy 3 a potvrzením.

 

Takto lze spojit až šest volajících zároveň. Každému z účastníků konference je pak v telefonu pořadatele přiděleno pořadové číslo od 1 do 5 podle toho, kdy se do konference připojil. Pokud je třeba, může zakladatel konference zvolit soukromou formu komunikace s kterýmkoli z účastníků. Provede to stiskem klávesy 2, za kterou následuje číslo toho kterého účastníka, tedy např. stiskem 23 a potvrzením volby. Pro zpětné spojení všech účastníků stačí potvrdit stisk klávesy 3. Tato výsada náleží jen tomu, kdo konferenci sestavuje. 

Pokud si nebudete moci vzpomenout na čísla, kterými se konference ovládá, je možné ji sestavit i prostřednictvím nabídky v telefonu. Nabídka se ale model od modelu liší a je proto dobré se s tímto postupem u vašeho telefonu seznámit předem. Na stránkách Eurotelu jsou k dispozici tréninková dema pro vybrané telefony společně s návodem na ovládání konferenčních hovorů. Stručné návody na konferenční hovory jsou také na stránkách T-Mobilu. Web Oskara je k tomuto tématu poněkud skoupý na slovo, ale zmínku o službě tu také najdete.

S konferencemi souvisí i služba přidržení hovoru. Ta se v podstatě uplatňuje při volání nového účastníka konferenčního hovoru. Jak již bylo zmíněno, provede se klávesou 2 s potvrzením. Probíhající hovor je přidržen, můžete vyřídit nový hovor a po jeho dokončení pokračovat v hovoru předchozím. Je třeba ještě dodat, že u některých novějších telefonů, které nemají jednoznačné potvrzovací tlačítko, může být jednodušší sestavit konferenci pomocí menu v telefonu. Snadnější je to např. u Alcatelů, které mají potvrzování "OK" nebo třeba u starších Ericssonů, které mají zase klávesu "yes".

Kdo to zaplatí

Při konferenci tolika účastníků najednou je nasnadě otázka, kdo takovou konferenci platí. I v tomto je ale jednoduchá logika. Stejně jako při běžné komunikaci je hovor účtován vždy tomu, kdo je volajícím. Tím je bohužel vždy pořadatel konference. Je ale možné se dohodnout předem a do konference vstoupit zvenčí. Pokud někdo během konference zavolá pořadateli, může jej tento přibrat k ostatním do konferenčního hovoru. V tomto případě náklady na hovor hradí volající, tedy ten, kdo zavolal pořadateli.

Jinak je ale třeba mít na paměti, že sestavování a rozšiřování konferencí, tedy přibírání dalších účastníků do již probíhající konference, je možné provádět výhradně zevnitř, a k tomu to smí provádět jen pořadatel. Jediná již zmíněná výjimka platí pro toho, kdo konferenci pořádá. Samostatné již existující konference mezi sebou nelze vzájemně propojovat. Do konference lze ale přibrat pochopitelně i pevné telefonní linky.

Za samotnou konferenci se u žádného z operátorů zvláštní poplatky neúčtují. Zpoplatněny jsou vždy jednotlivé hovory stejně, jako kdyby probíhaly samostatně. Rozdíl je jen v tom, že probíhají současně. Zajímavé by jistě bylo všimnout si, jak taková telefonní konference vypadá na podrobném výpisu hovorů, hlavně tedy jak je uvedeno několik hovorů v jednom čase.

Pozor na překřikování

Konferenční hovory jsou pro účastníky dosti nezvyklou věcí už podle principu. V praxi jsme zvyklí hovořit pouze s jedním partnerem, je proto důležité dodržovat při konferenci zvýšenou kázeň a hlavně naslouchat ostatním účastníkům. Při klasické konferenci na sebe účastníci vzájemně vidí a mohou se tak vizuálně orientovat a předávat si neverbálně slovo. Což u telefonické konference citelně chybí. Při větším počtu debatujících je proto dobré např. zvolit jednoho, kdo bude konferenci moderovat a bude tak přidělovat slovo ostatním. Při neřízené a neukázněné komunikaci se totiž může lehce stát, že dojde k vzájemnému překřikování a nedozví se tak nikdo nic.  

Případů, kdy jsou konferenční hovory velice užitečné, se dá najít velká spousta. Tato forma debaty je ale dosti nezvyklá a je proto třeba ji nejprve zkusit na vlastní kůži. Mohu ale potvrdit, že si za krátko zvyknete a naučíte se službu využívat. Je to dobré, protože je to další krůček k videotelefonování. A až přijdou i k nám videohovory a videokonference, budete připraveni.

Používáte konferenční hovory?

Diskuze (19) Další článek: Mobilní kniha jízd

Témata článku: Operátoři, T-Mobile, Vodafone, O2, Ostatní účastníci, Lid, Soukromý hovor, Jak, Telefon, Kázeň, Pol, Vodafone — Heureka.cz