Při uzavírání smlouvy s operátorem zkontrolujte kontaktní údaje, upozorňuje ČTÚ

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v aktuální monitorovací zprávě přichází s další radou pro koncové spotřebitele. Na základě zkušeností s vyřizováním spotřebitelských stížností upozorňuje, aby si zákazníci ohlídali správné uvedení kontaktních údajů přímo ve smlouvě se svým operátorem.

Kvůli nepozornosti vznikají nejrůznější nedorozumění mezi zákazníkem a operátorem. ČTÚ se například setkává s tím, že zákazníkům byla vystavena upomínka za neuhrazení využívaných služeb ve stanovené lhůtě, ačkoliv uvedli, že službu ve stanovené lhůtě řádně uhradili a nejsou si v této souvislosti vědomi žádného opomenutí.

Tyto situace se zpravidla jednoduše objasní šetřením provedeným u  příslušného operátora. Poté se například zjistí, že spotřebitel se rozhodl hradit poskytované služby inkasem, ale svému operátorovi nedopatřením sdělil chybné číslo účtu. To způsobilo, že částka nemohla být z daného účtu operátorem stržena.

Informace chodily na nesprávný e-mail

Nepozornost při zadávání čísla účtu může znamenat i zpoplatněné upomínky při neuhrazených dlužných částkách, v krajním případě může dojít i k přerušení či ukončení poskytování služeb. Příkladem uvedení nesprávných kontaktních údajů ve smlouvě může být situace, kdy spotřebitel chybně uvedl svoji e-mailovou adresu a nebyl tak informován o provedené jednostranné změně smlouvy ze strany operátora.

Vzhledem k tomu, že si spotřebitel zvolil ve smlouvě e-mailovou adresu jako primární způsob kontaktu s operátorem, nedozvěděl se včas o chystané změně spočívající ve zvýšení ceny poskytovaných služeb a nemohl tak využít svého zákonného práva odstoupit bez sankce od smlouvy s operátorem dle podmínek stanovených zákonem o elektronických komunikacích.

ČTÚ proto apeluje na všechny spotřebitele, aby byli při zadávání kontaktních údajů obezřetní a zkontrolovali jejich správnost ve smlouvě.

Diskuze (4) Další článek: Honor nemá nic jisté. Americké úřady se hádají o jeho přidání na blacklist

Témata článku: , , Operátor, Rada, Uzavírání, Údaj, Kontaktní údaj, Uzavírání smlouvy, Smlouva, Spotřebitel