Regulace českého mobilního trhu jako telenovela. ČTÚ to znovu zkouší s opravenou analýzou

Pokusy Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) zavést regulaci tuzemského mobilního trhu začínají připomínat telenovelu. Úřad si nechá vypracovat analýzu, podle které mu vyjde, že trh potřebuje regulaci, k ní mu ale nedá svolení Evropská komise. Úřad proto nechá vypracovat analýzu novou a čeká, zda to tentokrát „projde“.

Další, v pořadí už čtvrtá analýza tzv. relevantního trhu č. 3, což je trh velkoobchodního přístupu k mobilním službám (zjednodušeně trh, na kterém působí v sítích velkých operátorů ti virtuální) je aktuálně předložena k připomínkování ve veřejné konzultaci do 19. září 2022.

Cenová regulace na dva roky

V analýze, která zároveň vypořádává i předchozí připomínky a výhrady Evropské komise, ČTÚ uvádí, že daný trh není efektivně konkurenční, protože na něm působí podniky s významnou tržní silou a nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému. Proto je podle úřadu na tomto trhu v zájmu ochrany hospodářské soutěže a v zájmu ochrany koncových zákazníků (spotřebitelů) nutné zavést nápravná opatření.

Ta mají zejména zabránit vytlačování některých soutěžitelů (virtuálních operátorů) z maloobchodního trhu, k čemuž podle úřadu dochází stanovením nepřiměřených smluvních podmínek ze strany velkých síťových operátorů. Poškozený omezenou nabídkou služeb má být pak zejména koncový zákazník (spotřebitel). Za podniky s významnou tržní silou jsou v analýze označeni tři síťoví operátoři T-Mobile, O2 a Vodafone.

Hlavním nástrojem opatření má být cenová regulace ceny velkoobchodních mobilních dat, kterou platí virtuální operátoři těm síťovým. Zjednodušeně řečeno by úřad tuto cenu zastropoval. Regulace má podle návrhu trvat do roku 2024. Až v roce 2025 úřad očekává tržní vstup prvních virtuálů, kteří využijí možnosti národního roamingu vyplývajícího z podmínek „5G“ aukce z roku 2020.

Stanoviska ČTÚ k návrhu regulace:

1. Pozice ČR v mezinárodním porovnání maloobchodních cen se zhoršila. Maloobchodní ceny mobilních služeb v ČR jsou nadále nejvyšší v EU. I když ve střednědobém horizontu dochází k určitému poklesu maloobchodních cen, ceny v jiných zemích EU klesají rychleji než v ČR. Tuto skutečnost potvrzují také nejnovější data a analýzy Evropské komise.
 
2. Pozice MVNO (virtuálních operátorů) na maloobchodním trhu se také nelepší, jejich tržní podíl na trhu stagnuje. MVNO nemohou účastníkům nabízet konkurenceschopné ceny. Důvodem jsou zatěžující podmínky na velkoobchodním trhu. Velkoobchodní trh ČR tedy nefunguje, jak má, tj. nevede k zajištění konkurenčních cen na podřazeném maloobchodním trhu mobilních služeb. Tato skutečnost se negativně promítá do fungování hlavně nezávislých MVNO, jejichž obchodní modely jsou logicky odlišné (zejména z hlediska ziskovosti) od obchodních modelů subjektů, které jsou (částečně či zcela) vlastněny síťovými operátory. Zachování nezávislých MVNO a samotného velkoobchodního trhu je ohroženo.
 
3. Ke zvýšení úrovně hospodářské soutěže může v dlouhodobém horizontu přispět vstup operátorů, kteří získali kapacitní kmitočty v rámci 5G aukce, a kteří mají za splnění podmínek nárok na národní roaming. Na základě informací získaných od relevantních subjektů na trhu, a jejich posouzení ze strany ČTÚ, se Úřad domnívá, že vstup na trh s využitím velkoobchodních služeb na základě závazku poskytnout přístup na základě národního roamingu převzatého v rámci 5G aukce však nebude realizován dříve než v roce 2025. Vzniká tak prodleva mezi aktuální nežádoucí situací, jež vyžaduje naléhavé řešení, a účinností tohoto závazku. V současné době podle názoru a analýzy ČTÚ neexistuje jistota ani rozumná míra pravděpodobnosti vstupu nového celonárodního síťového operátora (MNO) na maloobchodní a velkoobchodní trhy na základě využití závazku národního roamingu ani komerčního (tj. neregulovaného) národního roamingu v časovém horizontu analýzy trhu.
 
4. Velkoobchodní ceny jsou zároveň (zejména u dat) vyšší než maloobchodní, což způsobuje nereplikovatelnost maloobchodních nabídek MNO pro MVNO.
 
5. Regulovaný přístup k mobilním datům v síti 5G může MVNO pomoci aktualizovat jejich nabídky jenom v limitované míře, vzhledem k zatím omezenému pokrytí 5G, nižší penetraci kompatibilních mobilních telefonů a komplikovanosti až nemožnosti kombinovat tuto velkoobchodní nabídku na jedné zákaznické SIM s jinými velkoobchodními produkty pro hlas a SMS.
 
6. Velkoobchodní trh bude nadále nestabilní: může nadále docházet k odchodu nezávislých MVNO z trhu z důvodu nevýhodných velkoobchodních podmínek a nereplikovatelnosti klíčových nabídek MNO na maloobchodním trhu.
 
7. Velkoobchodní ceny by se mohly nadále neproporčně vyvíjet v porovnání s vývojem maloobchodních cen (např. zvyšovat jako tomu bylo při ceně dat v roce 2020 nebo snižovat významně pomaleji), přičemž maloobchodní ceny by nadále klesaly, byť nedostatečným tempem oproti jiným zemím.
 
8. Na trhu je čím dále tím více nabídek balíčků mobilních a fixních služeb a TV. Mnoho MVNO jsou aktivní zejména či z velké části také na trhu fixních služeb a/nebo TV. Vzhledem k tomu, že MVNO nejsou z důvodu nereplikovatelnosti nabídek MNO schopni poskytnout konkurenční nabídky mobilních služeb, a tedy celých balíčků, hrozí, že MVNO budou nadále vytlačováni z trhu také prostřednictvím agresivní nabídky balíčků mobilních služeb, pevného internetu a TV služeb ze strany MNO. Tím by docházelo k vytlačování MVNO nejen z maloobchodního trhu mobilních služeb, ale také z trhu pevných služeb, a hrozí, že na trhu fixních služeb nastane podobná koncentrace a nedostatek hospodářské soutěže jako na trhu mobilních služeb. Cílem ČTÚ je podpořit hospodářskou soutěž na velkoobchodním trhu mobilních služeb, což bude mít pozitivní dopad také na hospodářskou soutěž na trhu balíčků a fixních služeb do budoucna.
 
Diskuze (15) Další článek: Recenze mobilu Poco X4 GT. Stvořený pro spořivé hráče

Témata článku: Operátoři, Virtuální operátoři, Internet, SMS, Roaming, Evropská unie, Analýza, Evropská komise, ČTÚ, Regulace, Operátor, Hospodářská soutěž, MVNO, Mobilní služba, MNO, Splnění, Mobilní trh, Telenovela, Česká republika