Resumé bojkotu T-Mobilu: mnoho povyku pro nic?

Zítra vstoupí v platnost všechny předem ohlášené změny ve službách a cenách T-Mobilu. K čemu tedy vlastně byl bojkot plný osobních útoků, urážek a nadávek, co dokázal a jak vlastně vypadal? Proč se objevil sporadicky podporovaný Antibojkot, jehož autorka si vysloužila nejedno sprosté slovo?
Resumé bojkotu T-Mobilu: mnoho povyku pro nic?

Proč vznikl bojkot

Pokud se pokusíme zamyslet nad výše uvedenou otázkou, pak nás asi napadne jediná možná odpověď – T-Mobile zdražil, a to se zákazníkům nelíbí. Ano, v zásadě se jedná o poměrně logickou odpověď stojící na obecně známém faktu. Otázka ovšem zní, zda a v jaké míře se tento obecně známý fakt zakládá na pravdě.

T-Mobile nepochybně zdražil tím, že znovu zavedl pro uživatele předplacených karet i paušálů poplatek za volání do hlasové schránky, kterou před časem začal jako první u nás poskytovat zdarma. Náklady, které mu s jejím provozem vznikaly mu pak pokrylo to, že do vaší hlasové schránky telefonovali lidé, kteří za takové hovory museli platit. Na druhou stranu je tu ovšem ten fakt, že platit za hlasovou schránku zde bylo donedávna naprostou samozřejmostí a že objem volání do hlasové schránky nebývá příliš veliký, a tak znovuzavedení poplatku ve výši 1,05 Kč/min. asi nebude tím pravým důvodem, proč se mezi některými uživateli T-Mobilu zvedla vlna nevole.

U tarifních programů se jinak zvýšila pouze cena za odeslání SMS (o 0,74 Kč včetně DPH), a to jen u Tarifu 200 a Tarifu 400, u ostatních tarifů, včetně tarifů se zvýhodněním HIT, zůstala stejná. Toto zdražení se nepochybně muselo dotknout jisté části zákazníků, kteří považovali při výši svého měsíčního paušálu původní cenu za naprostou samozřejmost. Nicméně si troufám říci, že právě do této cílové skupiny patří spíše ti uživatelé, kteří mobilní telefon opravdu potřebují ke své práci a nemohou si dovolit účastnit se nějakých bojkotů a zvýšení ceny za odeslání SMS pro ně není ani dostatečným důvodem k tomu, aby ihned změnili svého operátora.

Poněkud složitější situace nastala u předplacených karet Twist. U všech Twist tarifů se o 0,20 Kč/min. zdražilo volání na číslo Twist Nej, což je v podstatě nepodstatné zdražení (při 100 provolaných minutách činí rozdíl 20 Kč, neboli dříve byste za současnou cenu 100 minut mohli na Twist Nej číslo provolat cca. 107 minut). U tarifu Twist SMS se o 0,10 Kč zvýšila cena za odeslání SMS, což je pro uživatele tohoto tarifu řekněme zanedbatelné (přeci jen při 100 odeslaných SMS tvoří rozdíl 10 Kč). Tarify Twist Standard a Twist Extra se pak změnily poměrně radikálně, nicméně stále platí to, že pro převažující volání do sítě T-Mobile se vyplatí Twist, s tím rozdílem že dříve to býval Twist Standard a nyní je to Twist Extra (viz tento článek). Co by mohlo být tím pravým důvodem bojkotu je ale spíše zpoplatnění SMS odesílaných z Internetu a také zpoplatnění přesměrování e-mailu na mobilní telefon. Obě tyto služby totiž byly odjakživa zdarma a lidé si na ně poměrně zvykli. Co se zpoplatnění SMS brány týče – T-Mobile zde nabídl určité množství SMS zdarma, což mnozí „bojkotisté“ brali jako svou nehynoucí zásluhu, nicméně pravdou je spíše to, že se spíše jednalo o předem připravený krok pro případ, že by se zvedla mezi zákazníky vlna nevole.

Proč se zdražuje?

Další, poměrně zajímavou otázkou, je důvod zdražení. Ten opravdu nespočívá v tom, že by se síť Paegas přejmenovala na T-Mobile, jak se mnohdy v diskusích objevuje, a dokonce s největší pravděpodobností nemá ani nic společného s licencí na UMTS, kterou koupil RadioMobil předloni. Jako mnohem prozaičtější důvod se nabízí vánoční akce T-Mobilu Melouny se valí, která díky zpětnému snížení ceny za odeslání soutěžní SMS mohla a nepochybně také znamenala poměrně výraznou díru do plánovaného rozpočtu pro rok 2003 (respektive neplánovaně zvýšila výdaje za rok 2002, v době kdy firemní rozpočet pro rok 2003 již počítal s určitou sumou). Vzhledem k tomu, že ale všechny telekomunikační firmy plánují veškeré investice do sítě (včetně výdajů na reklamu apod.) nejméně rok předem a na základě velmi složitého výpočtu, tak dodatečné škrty v tomto rozpočtu příliš nepřipadají v úvahu. T-Mobile tedy musí někde získat ony „prodělané“ peníze. Toho může docílit jedině rychlým navýšením tržeb, neboli zdražením. To ale nemusí být nezbytně nutně trvalé, a tak je docela dobře možné, že se některé ceny v průběhu letošního roku opět sníží, například ve formě tarifů nové generace (ostatně T-Mobile zatím měnil tarifní programy přibližně každé dva roky a právě na letošní rok by tedy měla připadnout další změna).

Bojkot je tu!

Vraťme se ale zpět k bojkotu. O tom se začalo mluvit hned začátkem ledna a údajně se také uskutečnil. Zatímco někteří na protest proti cenovým změnám vypnuli svůj telefon, tak jiní rovnou od T-Mobilu odešli. Ti, co si mohli dovolit na den vypnout svůj mobilní telefon, však ve velké míře patřili mezi uživatele předplacené karty Twist, kteří obecně méně volají a mnohem více než zvýšení cen se jich dotklo zpoplatnění SMS zasílaných z Internetu, ze kterého ovšem operátor stejně nemá téměř žádné příjmy. Další skupinou uživatelů, která vypnula svůj telefon pak byli ti, kteří nesouhlasili se zpoplatněním přesměrování e-mailů na mobil. V tomto případě se mohli připojit i mnozí uživatelé tarifních programů, kteří ovšem spolu s předchozí skupinou stále tvoří poměrně zanedbatelné procento z oněch více než tří milionů uživatelů, které se úzce orientuje na oblast Internetu a IT vůbec.

Naopak uživatelé, kteří od T-Mobilu odešli, se pokusili o ten pravý bojkot. Případný reálný pokles počtu zákazníků (tzn. při příštím „sčítání aktivních SIM karet“ by jich bylo méně než minule) by totiž T-Mobilu dovedl uštědřit opravdovou a velmi bolestivou ránu. Je nutné však podotknout, že pro ty, kteří odešli, nebylo zdražení jediným důvodem, nýbrž spíše onou poslední kapkou, která o změně operátora rozhodla.

Kdo byli „bojkotéři?“

O tom, jaké skupiny uživatelů se pravděpodobně účastnili bojkotu, jsme si již řekli. Nyní se ale trochu podívejme na to, jací vlastně „bojkotéři“ byli. V zásadě bychom je mohli rozdělit na dvě skupiny. Tou první z nich byli slušní lidé, kteří svůj postoj dokázali na základě více či méně relevantní argumentace zdůvodnit. Dokonce se našli i tací, kteří využili svého práva (získaného na základě Všeobecných podmínek) a obrátili se na T-Mobile jako zákazníci, kteří nejsou spokojeni s tím, že se zdražuje, a přáli by si, aby operátor udělal ty a ty kroky. Někteří z nich se pak účastnili také kultivovaných diskusí se zástupci T-Mobilu, kde si obě strany vzájemně vyměnily své názory a v poklidu se rozešly.

Druhá skupina „bojkotérů“ pak byli, promiňte mi teď to slovo, naprostí primitivové, kteří si potřebovali vykompenzovat jakési komplexy tím, že vygenerovali co nejvíce po sobě jdoucích sprostých slov, která v diskusích, mailech apod. adresovali T-Mobilu. Jako jeden příklad za všechny bych zde rád citoval jednu z mnoha textovek, kterými tito primitivové doslova bombardovali tiskového mluvčího T-Mobilu, který jakožto zaměstnanec, který není ve vrcholném managementu firmy, se zdražením ani neměl nic společného:

„NEBUDU TI PLATIT VOLE ZA NECO, CO BY LO, A JE ZADARMO. JEDINE TAK TO MA SMYSL TY KURVO NENAZRANA. MIREK.“

Causa Antibojkot

Jak vidíte, tak některé názory bojkotérů opravdu stály za to. Právě to zvedlo také jistou vlnu odporu vůči těmto lidem a nakonec bojkotu samotnému. Vznik webových stránek, které by se zastávaly tak nebyl až tak neuvěřitelný, i když se hned objevila ničím nepodložená tvrzení, že si to celé zaplatil T-Mobile apod. Otázka ale zní, kdo tato tvrzení začal šířit. Ano, stránky Antibojkotu byly až příliš profesionální a slečna nebo paní Trávnická na ně upozornila něčím, čemu se obvykle říká nevyžádaná pošta nebo chcete-li spam, a co sama hned v první tezi Antibojkotu odsuzuje. Nicméně osobně se domnívám, že pokud by s Antibojkotem nepřišla ona (ať už jí za to někdo něco dal či nikoliv) tak by to asi byl někdo jiný. Vždyť úroveň příspěvků některých bojkotérů házela těm slušným v podstatě klacky pod nohy. Ono totiž nezáleží ani tak na tom co prosazujete, ale jak to prosazujete a jestli své tvrzení umíte také podložit nějakými argumenty. Zatímco Šárka Trávnická na stránkách Antibojkotu slušně vyjadřuje svůj názor podložený převážně relevantními argumenty, tak výše uvedená textovka a další desítky až stovky příspěvků v internetových diskusích mají takovou úroveň, že se u nich slušnému člověku již po první větě zvedá žaludek.

Čeho bojkot dosáhl

Možná si ještě vzpomínáte na poslední opravdový bojkot, neboli bojkot Českého Telecomu, kdy jeho organizátoři měli opravdu masovou podporu uživatelů Internetu a kdy se dokonce podařilo v Praze zorganizovat demonstraci, o které informovala snad všechna česká média. I tehdy se našel někdo, kdo měl nepřekonatelnou potřebu potřísnit nějakého zástupce ČTc když už ne slovy, tak alespoň dortem (či co to bylo), nicméně bojkot byl jinak slušný, poklidný a také něčeho dosáhl (tarif Internet 99).

To, jestli něčeho dosáhl bojkot T-Mobilu, již nechám na laskavém čtenáři. Pravdou je ale to, že T-Mobile prosadil všechny slibované změny s tím, že dal možnost posílání omezeného množství SMS z Internetu zdarma a trochu uživatelsky zpříjemnil přeposílání e-mailů na mobil, což by se, podle mého názoru, také jako jediné dalo považovat za skutečnou výhru slušných zastánců bojkotu. A kdo tedy vyhrál? Tato bitva měla asi vítěze na obou stranách – T-Mobile, kterému se podařilo ekonomicky bezbolestně, nicméně s pošramocenou pověstí, prosadit všechny ohlášené změny, a uživatelé T-Mobilu, kteří se změnami nesouhlasili a odešli k jinému operátorovi, který jim osobně více vyhovoval. Tento bojkot se tedy příliš nepodařil, nicméně možná to vyjde někdy jindy. Zatím to ale vypadá tak, že v diskusích začíná pomalu znechucení ze zdražení T-Mobilu nahrazovat znechucení z některých zarytých zastánců bojkotu.

Diskuze (171) Další článek: Srovnání: Samsung SGH-T100 a S100

Témata článku: Operátoři, T-Mobile, MOBI, Relevantní argument, Mobil, Žaludek, Povyk, Boj, T - Mobil, Mobil m, MNOVybrali jsme nejlepší telefony, které si v říjnu 2021 můžete koupit

Vybrali jsme nejlepší telefony, které si v říjnu 2021 můžete koupit

** Každý měsíc vybíráme nejlepší mobily v několika kategoriích. ** Smartphony dělíme podle výbavy a ceny, aby si mohl vybrat každý. ** Nezapomínáme ani na tablety a tlačítkové telefony.

Jan Láska
TelefonySmartphonyNákup a ceny
Přehled zařízení, která dostanou Android 12. Aktualizace se týká topmodelů i levnějších telefonů

Přehled zařízení, která dostanou Android 12. Aktualizace se týká topmodelů i levnějších telefonů

** Pixely už jej mají, postupně se přidávají další mobilní výrobci ** Android 12 přináší spoustu softwarových novinek a vylepšení ** V našem seznamu se dozvíte, kdy aktualizace dorazí i na váš telefon

Martin Chroust
Android 12Aktualizace softwaruSmartphony
Sylvester Stallone: filmy nejlepší i nejdůležitější aneb od porna až k Rambovi, Rockymu a Postradatelným

Sylvester Stallone: filmy nejlepší i nejdůležitější aneb od porna až k Rambovi, Rockymu a Postradatelným

Sylvester Stallone je vedle Arnolda Schwarzeneggera nejznámější hvězdou akční filmů. Od natočení prvního uplynulo už přes padesát let a v různých rolích se objevil už téměř v devadesáti filmech. Provedeme vás těmi nejdůležitějšími.

Jaromír Puk
Filmy a seriály
Ode dneška se vydávají nové občanky včetně NFC a otisků prstů
Lukáš Václavík
eObčankaČeskoeGovernment
Co s antivaxery? Psychologové radí, jak změnit náhled odpůrců očkování

Co s antivaxery? Psychologové radí, jak změnit náhled odpůrců očkování

** Lidé často jednají podle toho, co si myslí o druhých ** Odmítají očkování i proto, že jsou přesvědčeni, že stejně smýšlí většina, ale v tom se pletou ** Pokud jsou se svými omyly konfrontováni, existuje reálná šance, že své rozhodnutí korigují

Jaroslav Petr
COVID-19OčkováníPsychologie